Minilex - Lakipuhelin

Kun kuolinpesää ei jaeta, kannattaa kuolinpesän hallinnosta tehdä sopimus

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Kuolinpesä syntyy, kun perittävä kuolee ja lakkaa, kun kuolinpesä jaetaan ja perinnönjako toimitetaan. Jokaisella kuolinpesän osakkaalla on oikeus vaatia kuolinpesän jakamista. Kuolinpesän jakamiselle ei ole asetettu määräaikaa, joten jaon voi toimittaa useampiakin vuosia perittävän kuoleman jälkeen. Kuolinpesä voi olla pitkänkin aikaa jakamatta esimerkiksi siksi, että leski haluaa pitää kuolinpesään kuuluvan jäämistön jakamattomana hallinnassaan. Lähtökohtaisesti kuolinpesä pyritään jakamaan ja sen olemassaolo näin päättämään, mutta minkäänlaista velvollisuutta kuolinpesän jakamiseen ei lainsäädäntöömme sisälly. Periaatteessa kuolinpesän voikin jättää myös jakamatta, jolloin se ei lakkaa laisinkaan olemasta.

Mikäli kuolinpesä jätetään jakamatta, on suositeltavaa, että sen osakkaat tekevät keskenään sopimuksen jakamattoman kuolinpesän hoidosta. Koska kuolinpesää koskevat päätökset tulee tehdä kaikkien osakkaiden yhteisymmärryksellä, voi kuolinpesän käytännön asioiden hoitaminen ilman sopimusta osoittautua haastavaksi.

Perintökaaren 24. luku sisältää säännökset tällaisesta sopimukseen perustuvasta kuolinpesän yhteishallinnosta. Toisinaan tällaisesta sopimuksesta käytetään myös nimitystä jakamattomuussopimus. Sopimus yhteishallinnosta voidaan tehdä joko kirjallisesti tai suullisesti. Se voidaan tehdä joko määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi.

Kuolinpesän osakkaat voivat sopimuksen avulla sopia kuolinpesän asioiden hoitamisesta joustavammin, kuin mitä perintökaaren 18. luvun säännökset kuolinpesän yhteishallinnosta sallivat. Sopimuksella voidaan sopia mm. kenellä tai keillä on oikeus käyttää kuolinpesän omaisuutta koskevaa päätäntävaltaa ja kuka toimii kuolinpesän edustajana. Jotta tehtyä sopimusta voidaan pitää sopimuksena kuolinpesän yhteishallinnosta, täytyy osakkaiden sopimustarkoitus pystyä näyttämään toteen. Tämän vuoksi onkin suositeltavaa, että sopimus tehdään kirjallisena.
Kuolinpesän yhteishallinnosta tehty sopimus voi päättyä joko sopimuksen raukeamiseen, irtisanomiseen tai tuomioistuimen asiasta antamaan päätökseen. Määräaikaista sopimusta ei kuitenkaan saa irtisanoa ilman pätevää perustetta. Lisäksi sopimus voi päättyä sen vuoksi, että kuolinpesä määrätään pesänselvittäjän hallintoon jonkun muun kuin kuolinpesän osakkaan hakemuksesta.

Jakamatonta kuolinpesää voidaan toki hallita myös ilman sopimuksen laatimista. Jakamattoman kuolinpesän ollessa tällöin osakkaiden hallinnossa, sovelletaan perintökaaren 18. luvun säännöksiä, mikä tarkoittaa, että kuolinpesää koskevista asioista tehtävät päätökset edellyttävät aina kaikkien osakkaiden suostumusta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »