Minilex - Lakipuhelin

Kuka maksaa kuolinpesän jakamisesta aiheutuneet kustannukset?


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Perunkirjoituksen jälkeen jokaisella kuolinpesän osakkaalla on oikeus vaatia perinnönjakoa. Perinnönjako on toimitus, jossa perukirjasta ilmenevä perittävän omaisuus jaetaan perillisten kesken.

Jos kuolinpesään haetaan pesänjakajaa suorittamaan toimitusjako, aiheutuu tästä kustannuksia. Toimitusjaosta aiheutuneet kustannukset jäävät hakijan itsensä vastattaviksi eli niillä ei saa rasittaa kuolinpesää. Kustannukset, jotka aiheutuvat pesänjakajan hakemisesta, maksetaan kuitenkin usein sopimuspohjaisesti kuolinpesän varoista. Jos kaikki osakkaat yksimielisesti ovat hakeneet pesänjakajaa tai suostuneet yhden osakkaan tekemään hakemukseen, on tästä aiheutuneita kuluja pidetty perinnönjaon välttämättöminä kuluina, jolloin ne on määrätty korvattavaksi jäämistön varoista.

Jos pesänjakajamääräys on haettu sen vuoksi, että kuolinpesän osakkaina on alaikäisiä, maksetaan pesänjakajasta aiheutuneet kustannukset jäämistön varoista.

Jos osakkaat ovat erimielisiä määrättävän pesänjakajan henkilöstä, voi riidasta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut tulla vastattavaksi hävinneelle osapuolelle.  Tällaisessa tilanteessa kannattaakin ottaa yhteyttä lakimieheen.  

Pesänjakajalla on lain mukaan oikeus saada tehtävästään kohtuullinen palkkio. Kuolinpesä vastaa pesänjakokustannuksista, eikä sillä ole väliä, kenen hakemuksesta pesänjakaja on määrätty. Jakopalkkio maksetaankin kuolinpesän varoista, elleivät osakkaat päätä sopimuksella toisin. Osakkaat voivat sopia esimerkiksi vastaavansa henkilökohtaisesti jakajan palkkiosta, jotta välttävät jäämistöön kuuluvan omaisuuden realisoinnin.

Pesänjakajalla ei ole oikeutta velvoittaa kuolinpesän osakkaita maksamaan palkkio henkilökohtaisella omaisuudellaan. Pesänjakaja ei voi velvoittaa erityisjälkisäädöksen saajaa tai esineosuuden luovutuksensaajaa osallistumaan kuolinpesän jakamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Mikäli sinua jäi mietityttämään jakamisesta aiheutuvat kustannukset, kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen. 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa