Minilex - Lakipuhelin

Kuka maksaa kuolinpesän jakamisesta aiheutuneet kustannukset?

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Perunkirjoituksen jälkeen jokaisella kuolinpesän osakkaalla on oikeus vaatia perinnönjakoa. Perinnönjako on toimitus, jossa perukirjassa luetteloitu perittävän omaisuus jaetaan perillisten kesken.

Jos kuolinpesään haetaan pesänjakajaa suorittamaan toimitusjako, aiheutuu tästä ylimääräisiä kustannuksia. Toimitusjaosta aiheutuneet kustannukset jäävät hakijan itsensä vastattaviksi eli niillä ei saa rasittaa kuolinpesää. Kustannukset, jotka aiheutuvat pesänjakajan hakemisesta, maksetaan kuitenkin usein sopimuspohjaisesti kuolinpesän varoista. Jos kaikki osakkaat yksimielisesti ovat hakeneet pesänjakajaa tai suostuneet yhden osakkaan tekemään hakemukseen, on tästä aiheutuneita kuluja yleensä pidetty perinnönjaon välttämättöminä kuluina, ja ne on määrätty korvattavaksi jäämistön varoista.

Jos pesänjakajamääräys on haettu sen vuoksi, että kuolinpesän osakkaina on alaikäisiä, maksetaan pesänjakajasta aiheutuneet kustannukset kuitenkin jäämistön varoista.

Jos osakkaat ovat erimielisiä määrättävän pesänjakajan henkilöstä, voi hävinnyt osapuoli joutua vastaamaan riidasta aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista. Tällaisessa tilanteessa kannattaakin ottaa yhteyttä lakimieheen.  

Pesänjakajalla on lain mukaan oikeus saada tehtävästään kohtuullinen palkkio. Kuolinpesä vastaa näistä pesänjakokustannuksista huolimatta siitä, kenen hakemuksesta pesänjakaja on määrätty. Osakkaat voivat tosin keskenään sopia toisin. He voivat sopia esimerkiksi vastaavansa henkilökohtaisesti jakajan palkkiosta, jotta välttävät jäämistöön kuuluvan omaisuuden realisoinnin.

Pesänjakajalla ei ole oikeutta velvoittaa kuolinpesän osakkaita maksamaan palkkiota henkilökohtaisesta omaisuudestaan. Pesänjakaja ei voi myöskään velvoittaa erityisjälkisäädöksen saajaa tai esineosuuden luovutuksensaajaa osallistumaan kuolinpesän jakamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin.

Mikäli kuolinpesän jakaminen tai siitä aiheutuvat kustannukset jäivät mietityttämään, kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen. 


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »