Minilex - Lakipuhelin

Voiko vainajan omaisuutta myydä?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun henkilö kuolee, syntyy kuolinpesä. Vainajan varat ja velat siirtyvät kuolinpesälle, jonka hoidosta vastaa ns. väliaikainen kuolinpesän hallinto, kunnes kuolinpesän osakkaat sopivat varsinaisesta kuolinpesän hallinnosta. Henkilön kuoleman jälkeen puhutaan yleensä kuolinpesän omaisuudesta vainajan omaisuuden sijaan. Toisinaan voi olla tarpeen myydä vainajalta jäänyttä omaisuutta esim. velkojen maksamiseksi. Tämä on mahdollista, mutta myyntiin ei saa ryhtyä kuka tahansa.

Kuka sitten on oikeutettu myymään kuolinpesän omaisuutta?
Kuolinpesän asioista päättävät ja sen omaisuutta hoitavat yleensä kuolinpesän osakkaat. Kuolinpesän osakkaita ovat vainajan perilliset, yleistestamentinsaaja sekä leski siihen asti kunnes puolisoiden välillä on toimitettu omaisuuden ositus. Tällöin puhutaan kuolinpesän yhteishallinnosta, jossa kuolinpesän osakkaat tekevät kuolinpesää koskevat päätökset yksimielisesti. Myös kuolinpesän omaisuutta koskevat päätökset eli esimerkiksi päätökset omaisuuden myymisestä tulee siis tehdä yksimielisesti. Kaikkien osakkaiden, tai osakkaan ollessa vajaa-valtainen hänen edunvalvojansa, on annettava suostumuksensa kuolinpesän omaisuuden myyntiin. Jos kuolinpesä myy esimerkiksi kiinteää omaisuutta, on kaikkien osakkaiden allekirjoitettava kauppakirja.

Toisinaan kuolinpesän osakkaiden voi olla vaikea saada aikaan yksimielisiä päätöksiä, minkä vuoksi kuolinpesän hoitamisesta tulee käytännössä mahdotonta. Tällöin tuomioistuin voi hakemuksesta määrätä pesälle pesänselvittäjän, joka ryhtyy hallitsemaan pesän omaisuutta ja hoitamaan pesän hallintoa tavoitteenaan saattaa kuolinpesän siihen kuntoon, että perinnänjako voidaan lopulta suorittaa. Yleensä pesänselvittäjää hakee kuolinpesän osakas, mutta myös tietyillä muilla perintökaaressa mainituilla tahoilla on tähän oikeus. Jos kuolinpesä on luovutettu pesänselvittäjän hallintoon, on hänellä oikeus määrätä kuolinpesän omaisuudesta, ja näin myös ryhtyä omaisuuden myyntiin. On kuitenkin tärkeää muistaa, ettei pesänselvittäjä saa ryhtyä myyntiin vain sen vuoksi, että se helpottaisi kuolinpesän myöhempää jakoa. Omaisuuden myynnin tulisi tapahtua pesänselvitystarkoituksessa. Käytännössä pesänselvittäjällä on oikeus myydä kuolinpesän omaisuutta esimerkiksi sen velkojen maksamiseksi.

Pesänselvittäjän tulisi ennen irtaimen omaisuuden myyntiä kysyä kuolinpesän osakkaiden mielipidettä, mikäli tämä mahdollista ilman suurempia hankaluuksia. On syytä korostaa, ettei pesänselvittäjä kuitenkaan tarvitse kuolinpesän osakkaiden lupaa irtaimen omaisuuden myyntiin. Sen sijaan kiinteän omaisuuden myyntiin pesänhoitajan on saatava kirjallinen lupa kuolinpesän osakkailta. Mikäli lupaa ei saada, on pesänselvittäjän käännyttävä asiassa tuomioistuimen puoleen.

Lesken oikeus pitää jäämistöä jakamattomana hallussaan asettaa omat rajansa kuolinpesän omaisuuden myynnille. Myös legaatilla testamentatun omaisuuden myyntiä tulisi välttää. Lisäksi on muistettava, että myös omaisuuteen kohdistuvat panttioikeudet sekä omistuksenpidätysehdot on huomioitava omaisuutta myytäessä.

Lakimiehet auttavat kuolinpesän omaisuuden myyntiin liittyvissä hankalissakin kysymyksissä ja kertovat, miten edetä mahdollisissa pattitilanteissa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa