Minilex - Lakipuhelin

Voidaanko kuolinpesän osakas ostaa ulos kuolinpesästä?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Henkilön kuollessa hänen varoistaan ja veloistaan muodostuu kuolinpesä. Kuolinpesän osakkaita ovat kuolleen henkilön oikeudenomistajat eli perilliset, yleistestamentinsaaja sekä leski siihen saakka, kunnes ositus on toimitettu. Toisinaan eteen voi tulla tilanne, jossa joku osakkaista on halukas myymään oman osuutensa kuolinpesästä kuolinpesän ulkopuoliselle henkilölle. Joskus taas toiset osakkaat haluavat ostaa jonkin osakkaista ulos kuolinpesästä. Perillinen voikin myydä oman osuutensa kuolinpesästä.

Kun kuolinpesän osakas tai osakkaat ostavat toisen kuolinpesän osakkaan osuuden, on kyse pesäosuuden luovutuksesta. Perintökaaren mukaan luovutus tulee tehdä kirjallisesti. Luovutuksen kohteena pidetään sitä perintöosuutta, jonka osakas olisi saanut, jos hän ei olisi luovuttanut osuuttaan. Varsinainen osuuden luovutus voidaan kuitenkin toteuttaa vasta perinnönjaon yhteydessä, koska tätä ennen osakkaat eivät voi olla varmoja siitä, millaisiksi heidän osuutensa muodostuvat.

Ennen perinnönjaon suorittamista pesäosuuden luovuttajalla ja luovutuksensaajalla on ns. rinnakkaislegitimaatio. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että osuutensa luovuttaneella osakkaalla on luovutuksesta huolimatta yhä oikeus osallistua kuolinpesän osakkaiden yhteishallintoon, ellei hän ole valtuuttanut luovutuksensaajaa käyttämään hänelle kuolinpesän osakkaana kuuluvia oikeuksia. Lisäksi hänellä säilyy oikeus käyttää osakkaalle perinnönjaossa kuuluvia oikeuksia.

Osakkailla on lisäksi mahdollisuus lunastaa jonkin osakkaan osuus tai jotakin tämän osuuteen kuuluvaa omaisuutta perinnönjaon yhteydessä. Lunastuksessa tulee tällöin käyttää lunastavan osakkaan omia, pesän ulkopuolisia varoja. Lisäksi lunastukseen on saatava osuutta luovuttavan perillisen suostumus.

Kuolinpesän osakkaat voivat siis joko yksin tai yhdessä ostaa tai lunastaa jonkin osakkaan osuuden kuolinpesästä. Osakkaat eivät kuitenkaan voi pakottaa osakasta myymään osuuttaan, eikä osuuden ostaminen myöskään tarkoita, että osuuden myyvä osakas menettäisi oikeutensa osallistua kuolinpesän hallintoon. Mikäli sopua pesänjaosta ei saada aikaiseksi, on osakkaiden turvauduttava pesänjakajan hakemiseen. Lisätietoa osuuden luovutuksesta sekä kuolinpesän jakamisesta saat lakimieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa