Minilex - Lakipuhelin

Voidaanko kuolinpesän osakas ostaa ulos kuolinpesästä?


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Henkilön kuollessa syntyy kuolinpesä. Kuolinpesän osakkaita ovat kuolleen henkilön oikeudenomistajat eli perilliset, yleistestamentin saaja sekä leski siihen saakka, kunnes ositus on toimitettu. Toisinaan eteen voi tulla tilanne, jossa joku osakaista on halukas myymään oman osuutensa kuolinpesästä muille kuolinpesän osakkaille, tai jossa toiset osakkaat haluavat ostaa osakkaan ulos kuolinpesästä. Perillisille onkin annettu mahdollisuus myydä oma osuutensa kuolinpesästä.

Kun kuolinpesän osakas tai osakkaat ostavat toisen kuolinpesän osakkaan osuuden on kyse samalla pesäosuuden luovutuksesta. Perintökaaren mukaan perintöosuuden luovutus tulee tehdä kirjallisesti. Luovutuksen kohteena pidetään sitä perintöosuutta, jonka osakas olisi saanut, jos hän ei olisi luovuttanut osuuttaan. Varsinainen osuuden luovutus voidaan kuitenkin toteuttaa vasta perinnönjaon yhteydessä, koska tätä ennen osakkaat eivät voi olla varmoja siitä, millaisiksi heidän osuutensa muodostuvat.

Ennen kuin perinnönjako suoritetaan on luovuttajalla ja luovutuksensaajalla ns. rinnakkaislegitimaatio. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että osuutensa luovuttaneella osakkaalla on luovutuksesta huolimatta yhä oikeus osallistua kuolinpesän osakkaiden yhteishallintoon, ellei hän ole valtuuttanut luovutuksen saajaa käyttämään hänelle kuolinpesän osakkaana kuuluvia oikeuksia. Lisäksi hänellä säilyy oikeus käyttää osakkaalle perinnönjaossa kuuluvia oikeuksia.

Osakkailla on lisäksi mahdollisuus lunastaa toisen osakaan osuus tai osuuteen kuuluvaa omaisuutta perinnönjaon yhteydessä. Lunastuksen tulee tällöin tapahtua lunastavan osakkaan omista, pesän ulkopuolisista varoista. Lisäksi lunastukseen on oltava osuutta luovuttavan perillisen suostumus.

Kuolinpesän osakkaat voivat siis joko yksin tai yhdessä ostaa tai lunastaa toisen osakkaan osuuden kuolinpesästä. Kuolinpesän muilla osakkailla ei kuitenkaan ole käytössään keinoa pakottaa osakasta myymään osuuttaan, eikä osuuden ostaminen tarkoita, että osakas menettäisi oikeutensa osallistua kuolinpesän hallintoon. Mikäli sopua pesänjaosta ei saada aikaiseksi, on osakkaiden turvauduttavakin pesänjakajan hakemiseen. Lisätietoa osuuden luovutuksesta sekä kuolinpesän jaon toteuttamisesta saat lakimieheltä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »