Minilex - Lakipuhelin

Velkaisen kuolinpesän jakaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuolinpesä muodostuu vainajan jälkeensä jättämästä omaisuudesta eli tämän varoista ja veloista. Velkainen kuolinpesä tarkoittaakin kuolinpesää, joka sisältää velkoja. Henkilön kuolema ei yleensä lakkauta vainajan mahdollisia velkasuhteita, vaan niistä tulee kuolinpesän velkoja. Pääsäännön mukaisesti vainajan velat siis peritään kuolinpesän varoista.

Velkojen voimassa pysymisen periaate koskee käytännössä kaikkia perittävän velkoja. Velkasitoumuksen luonteella tai velkojan henkilöllä ei ole vaikutusta asiaan. Perittävän velka on maksettava kuolinpesästä silloinkin, kun velka vasta realisoituu tai erääntyy perittävän kuoleman jälkeen. Näin ollen esimerkiksi vahingonkorvausvastuu, jonka olemassaolo paljastuu vasta vainajan kuoleman jälkeen, on maksettava jäämistöomaisuudesta. Kuolinpesän osakkaiden vastuuta ei lakkauta edes pesän selvittäminen ja perinnön jakaminen.

Kuolinpesän osakkaiden vastuun vuoksi onkin suositeltavaa, että pesän velat maksetaan ennen kuolinpesän jakamista. Kuolinpesän osakkaalla on oikeus kieltää perinnönjakoon ryhtyminen ennen kuin kaikki tiedossa olevat velat on maksettu tai niiden maksamiseen tarvittavat varat on pantu erityiseen hoitoon.

Jos ositus tai kuolinpesän jakaminen toimitetaan ennen kuin tiedossa olevat velat on maksettu, siirtyy leskelle tasinkona ja osakkaille perintönä omaisuutta, joka on ollut velan katteena. Tällaisessa tapauksessa velkojien oikeus saada suorituksensa velasta turvataan ensisijaisesti palautusvastuun avulla. Palautusvastuu tarkoittaa sitä, että ositus ja perinnönjako peräytyvät ja kuolinpesän osakkaat joutuvat palauttamaan osituksessa ja jaossa saamaansa omaisuutta niin paljon kuin sitä tarvitaan perittävän velkojen maksamiseksi.

Kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen, mikäli haluat tietää enemmän esimerkiksi palautusvastuusta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa