Minilex - Lakipuhelin

Velkaisen kuolinpesän jakaminen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kuolinpesällä tarkoitetaan vainajan jälkeen jättämää omaisuutta, joka muodostuu varoista ja veloista.  Velkainen kuolinpesä tarkoittaakin kuolinpesää, joka sisältää velkoja. Henkilön kuolema ei yleensä lakkautakaan vainajan mahdollisia velkasuhteita, vaan niistä tulee kuolinpesän velkoja. Pääsäännön mukaisesti vainajan velat peritään kuolinpesän varoista.

Velkojen voimassa pysymisen periaate koskee käytännössä kaikkia perittävän velkoja. Velkasitoumuksen luonteella tai velkojan henkilöllä ei olekaan vaikutusta asiaan. Perittävän velka on maksettava kuolinpesästä silloinkin, kun velka vasta realisoituu tai erääntyy perittävän kuoleman jälkeen. Näin ollen esimerkiksi vahingonkorvausvastuu, jonka olemassaolo paljastuu vasta vainajan kuoleman jälkeen, on maksettava jäämistöomaisuudesta. Kuolinpesän osakkaiden vastuuta ei lakkauta edes pesän selvittäminen ja perinnön jakaminen.

Kuolinpesän osakkaiden vastuun vuoksi onkin suositeltavaa, että pesän velat maksetaan ennen kuolinpesän jakamista. Kuolinpesän osakkaalla onkin oikeus kieltää perinnönjakoon ryhtyminen ennen kuin kaikki tiedossa olevat velat on maksettu tai niiden maksamiseen tarvittavat varat on pantu erityiseen hoitoon.

Jos ositus tai kuolinpesän jakaminen toimitetaankin ennen kuin tiedossa olevat velat on maksettu, siirtyy leskelle tasinkona ja osakkaille perintönä omaisuutta, joka on ollut velan katteena. Tällaisessa tapauksessa velkojien oikeus saada suorituksensa velasta turvataan ensisijaisesti palautusvastuun avulla. Palautusvastuu tarkoittaa sitä, että ositus ja perinnönjako peräytyvät ja kuolinpesän osakkaat joutuvat palauttamaan osituksessa ja jaossa saamaansa omaisuutta niin paljon kuin sitä tarvitaan perittävän velkojen maksamiseksi.

Mikäli haluat tietää tarkemmin esimerkiksi palautusvastuusta, kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen. 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa