Minilex - Lakipuhelin

Valtakirja kuolinpesän asioiden hoitamiseen voidaan räätälöidä tilanteen mukaan tarkoituksenmukaisella tavalla


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kuolinpesä syntyy vainajan kuolinhetkellä ja siihen lasketaan vainajan kuolinhetkellä olleet varat ja velat. Kuolinpesän osakkaat muodostavat kuolinpesän yhteishallinnon.

Valtakirjalla tarkoitetaan yleensä valtuutetun ja päämiehen keskinäistä kirjallista asiakirjaa, jolla todistetaan kolmannelle, että valtuutetulla on pätevä oikeus edustaa valtuuttajaansa. Myös suullinen valtuutus on yleensä pätevä. Valtakirja tulee voimaan, kun se on hyväksytty. Valtuutus voi olla sovittu olemaan voimassa määräajan tai toistaiseksi. Yleensä valtuutus päättyy siihen, kun sen solmimisen perusteena oleva oikeustoimi on suoritettu loppuun.

Kuolinpesän osakkaat voivat tehdä valtakirjan kuolinpesän asioiden hoidosta. Kuolinpesän hoitoa varten tehtävä valtakirja kannattaa tehdä kirjallisesti. Kirjallinen sopimus kannattaa etenkin niissä tilanteissa, kun kuolinpesän jakoa ei aiota viedä loppuun pitkiin aikoihin. Tämä sen takia, että pitkän ajan kuluessa voi unohtua, mistä sovittiin. Kirjallisesta valtakirjasta on helppo tarkistaa sovitut asiat ja sitä on helpompi lähteä myös tulkitsemaan tarvittaessa.

Valtakirjassa voidaan hyvinkin tarkasti tehdä rajauksia, mihin kuolinpesää edustamaan valtuutettu asiamies valtuutetaan ja mihin taas ei, jolloin puhutaan ns. yksilöidystä valtakirjasta. Toisaalta voidaan tehdä myös ns. yleisvaltakirja, joka tarkoittaa yleistä valtuutusta toimia valtuuttajiensa puolesta.

On viisasta yksilöidä valtuutetun toimenkuvan lisäksi sopimuksen kestoaika, valtuutetulle maksettava palkkio ja kulukorvaus yms. Myös palkkion ja kulukorvauksen perusteista on suositeltavaa sopia reilusti etukäteen, niin osapuolten välille ei muodostu kädenvääntöä, kuka maksaa viulut.

Toisaalta kuolinpesän osakkaat voivat valtuuttaa useampiakin henkilöitä kuolinpesän yhteishallinnon hoitamiseen. Tällöin kukin valtuutettu hoitaa hänelle asetetut tehtävät. Voi myös olla, että valtakirjalla on valtuutettu asiamiehiä toimimaan yhteistyössä. Tällöin valtuutetut tekevät päätökset neuvotellen keskenään.

Toisaalta jos kuolinpesän hallintoa hoitamaan on valtuutettu esimerkiksi useampia pesänselvittäjiä, eivätkä he millään pääse asioista yksimielisyyteen, kiistan voi jättää tuomioistuimen ratkaistavaksi. Toisaalta valtuutettu voi yleensä myös erota poikkeuksellisesti tehtävästään siitä syystä, että päätöksiä ei erimielisyyksien takia saada tehtyä.

Niissä asioissa, joissa valtuutusta ei ole annettu, päättävät kuolinpesän yhteishallinnon asioista yksimieleisesti kuolinpesän osakkaat.

Mikäli kuolinpesään haetaan pesänselvittäjää tuomioistuimelta, ei valtakirjaa tarvita, vaan kuolinpesän yleishallinnon osakkaat menettävät asialegitimaationsa. Toisin sanoen, tuomioistuimen määräämä pesänselvittäjä toimii noudattaen lain määräyksiä, eikä kuolinpesän osakkaiden "käskyjä". Kuolinpesän osakkat eivät voi myöskään yleensä velvoittaa pesänselvittäjää toimimaan vaatimallaan tavalla, paitsi yksimieleisesti. Valtakirja on siis ns. "kevennetty vaihtoehto" tuomioistuimen määräämälle pesänselvittäjälle, koska valtakirjassa voidaan tarkemmin rajata valtuutetun toimivaltaa kuolinpesän osakkaiden haluamalla tavalla.

Kuolinpesän yleishallintoa koskevassa valtakirjassa voidaan valtuutetulle antaa esimerkiksi oikeudet tiedonsaantiin vainajan tileistä, luotoista ja arvo-osuuksista, oikeus vainajan pankkitilin käyttämiseen ja vainajan omistamien osakkeiden myyntiin, oikeus vainajan solmimien sopimusten irtisanomiseen ja - muuttamiseen (kuten luotto- ja vuokrasopimukset), lupa avata tilejä vainajan nimissä, lupa ohjata kuolinpesän posti tiettyyn osoitteeseen, toimivalta huolehtia perunkirjoituksen toimittamisesta ja toimivalta edustaa päämiestä perunkirjoituksessa, oikeus hakea pesänselvittäjää tai -jakajaa päämiehen puolesta, oikeus edustaa päämiestä kuolinpesää koskevissa kanteissa, oikeus perunjaon toimittamiseen, oikeus perinnönjakokirjan tai kuolinpesän yhteishallintosopimuksen allekirjoittamiseen päämiehen puolesta yms. Vaihtoehtoja on yhtä paljon kuin on valtakirjojakin.

Valtakirjan laatiminen kuolinpesän asioiden hoitamista varten voi olla viisas ratkaisu, kun ei haluta virallista pesänselvittäjää, mutta kuitenkin ainakin muutamaan tehtävään, kuten pankkiasioiden hoitoon, halutaan asiantuntija-apua. Kuolinpesän yhteishallintoa koskeva valtakirja voidaan siis räätälöidä juuri sinun tarpeidesi mukaan. Millaisen haluaisit? Soita lakimiehellesi!

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa