Minilex - Lakipuhelin

Pesänselvittäjän velvollisuudet


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Pesänselvittäjän hallintoa kutsutaan kuolinpesän virallisselvitykseksi. Tuomioistuin määrää pesänselvittäjän tehtäväänsä hakemuksesta. Pesänselvityksen tarkoituksena on pesän varojen ja velkojen selvittäminen eli jäämistön jakokuntoon saattaminen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi pesänselvittäjällä on tiettyjä velvollisuuksia.

Pesänselvittäjän tulee ryhtyä kaikkiin pesän selvittämiseksi tarvittaviin toimiin ja hoidettava tehtävänsä mahdollisimman joutuisasti. Pesänselvittäjän ensimmäisenä velvollisuutena on ottaa haltuun jäämistöön kuuluva omaisuus. Omaisuuden haltuunotto tarkoittaa käytännössä sitä, että pesänselvittäjälle luovutetaan kaikki jäämistöä koskevat asiakirjat. Mikäli omaisuuden tosiasiallinen hallinta kuitenkin säilyy osakkailla, pesänselvittäjän velvollisuutena on varmistaa omaisuuden asianmukainen hoito. Lisäksi pesänselvittäjän on varmistuttava, että kaikki perittävän velat huomioidaan selvityksessä ja epäselvissä tilanteissa haettava julkista haastetta. Pesänselvittäjän on myös huolehdittava perunkirjoituksen toimittamisesta, jollei sitä ole vielä toimitettu.

Pesänselvittäjän yhtenä tärkeimpänä velvollisuutena on velkojien tyydyttäminen. Pesänselvittäjän onkin pyrittävä tekemään velkojien kanssa sopimus, jos kuolinpesän varat ovat sen velkoja pienemmät. Tarvittaessa pesänselvittäjä voi hakea kuolinpesän asettamista konkurssiin. Pesäselvittäjän määräyksen jälkeen ainoastaan pesänselvittäjä edustaa kuolinpesää kolmatta henkilöä vastaan sekä kantaa ja vastaa pesää koskevissa asioissa. Pesän omaisuuden hoitoon kuuluu myös kuolinpesää sitovien sopimusten täyttäminen ja irtisanominen. Kun pesänselvittäjä on todennut pesänselvityksen tulleen loppuunsaatetuksi, on hänen annettava osakkaille hallinnostaan tili. Jotta pesänselvittäjä hoitaisi toimensa ja velvollisuutensa huolellisesti, on hän lisäksi vahingonkorvausvelvollinen tahallaan tai huolimattomuudellaan aiheuttamasta vahingosta.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa