Minilex - Lakipuhelin

Pesänselvittäjän vastuu kuolinpesässä


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Lain mukaan pesänselvittäjä on korvausvelvollinen. Jotta korvausta tuomittaisiin maksettavaksi, pesänselvittäjän toimenpiteistä on täytynyt aiheutua vahinkoa sekä pesänselvittäjän on täytynyt aiheuttaa vahinko joko tahallaan tai huolimattomuudesta.

Pesänselvittäjän tulee toimia tehtävässään huolellisesti. Hän on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on tahallaan tai huolimattomuudestaan aiheuttanut joko kuolinpesälle tai sellaiselle henkilölle, jonka oikeus riippuu pesänselvityksestä. Tällainen muu henkilö, joka oikeus riippuu pesänselvityksestä, saattaa olla esimerkiksi perittävän velkoja. Mikäli korvausvelvollisia pesänselvittäjiä on useampia, he vastaavat vahingosta yhteisvastuullisesti. Näin ollen jokainen huolimattomasti toiminut ja vahinkoa aiheuttanut pesänselvittäjä joutuu yhteiseen vastuuseen vahingosta. Korvausvelvollisuus on jaettava korvausvelvollisten kesken siten kuin se harkitaan kohtuulliseksi, kun otetaan huomioon kunkin korvausvelvollisen viaksi jäävä syyllisyyden määrä ja muut asianhaarat.

Pesänselvittäjä voidaan vapauttaa korvausvelvollisuudesta tai korvausta voidaan alentaa, jos pesänselvittäjän syyksi katsotaan vain lievä huolimattomuus. Lisäksi edellytetään, että vapauttaminen tai korvauksen alentaminen on vahingon laatuun ja muihin seikkoihin nähden kohtuullista.

Näyttötaakka vahingosta on osakkaalla, joka vaatii pesänselvittäjän tuomitsemista vahingonkorvaukseen. Osakas voi nostaa korvauskanteen pesänselvittäjää vastaan vasta, kun pesänselvittäjä on antanut lopputilityksen ja korvausvaatimuksen peruste on selvillä. Osakkaan oikeus vahingonkorvaukseen vanhentuu kolmen vuoden kuluessa siitä, kun pesänselvittäjä on antanut lopputilityksen. 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa