Minilex - Lakipuhelin

Pesänselvittäjän vastuu kuolinpesässä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lain mukaan pesänselvittäjä voi joutua vahingonkorvausvastuuseen toimistaan. Jotta korvausta tuomittaisiin maksettavaksi, pesänselvittäjän toimenpiteistä on täytynyt aiheutua vahinkoa ja pesänselvittäjän on täytynyt aiheuttaa tämä vahinko joko tahallaan tai huolimattomuutensa vuoksi.

Pesänselvittäjän tulee toimia tehtävässään huolellisesti. Hän on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on tahallaan tai huolimattomuudestaan aiheuttanut joko kuolinpesälle tai sellaiselle henkilölle, jonka oikeus riippuu pesänselvityksestä. Tällainen muu henkilö, jonka oikeus riippuu pesänselvityksestä, saattaa olla esimerkiksi perittävän velkoja. Mikäli korvausvelvollisia pesänselvittäjiä on useampia, he vastaavat vahingosta yhteisvastuullisesti. Näin ollen jokainen huolimattomasti toiminut ja vahinkoa aiheuttanut pesänselvittäjä joutuu yhteiseen vastuuseen vahingosta. Korvausvelvollisuus on jaettava korvausvelvollisten kesken siten kuin se harkitaan kohtuulliseksi. Harkinnassa otetaan huomioon kunkin korvausvelvollisen syyllisyyden määrä ja muut asianhaarat.

Pesänselvittäjä voidaan vapauttaa korvausvelvollisuudesta tai korvausta voidaan alentaa, jos hänen katsotaan syyllistyneen vain lievään huolimattomuuteen. Lisäksi edellytetään, että vapauttaminen tai korvauksen alentaminen on vahingon laatu ja muut seikat huomioon ottaen kohtuullista.

Näyttötaakka vahingon olemassaolosta on sillä osakkaalla, joka vaatii pesänselvittäjän tuomitsemista vahingonkorvaukseen. Osakas voi nostaa korvauskanteen pesänselvittäjää vastaan vasta sen jälkeen kun pesänselvittäjä on antanut lopputilityksen ja korvausvaatimuksen peruste on selvillä. Osakkaan oikeus vahingonkorvaukseen vanhentuu kolmen vuoden kuluttua siitä, kun pesänselvittäjä antoi lopputilityksen. 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa