Minilex - Lakipuhelin

Pesänselvittäjän valtuudet

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Tuomioistuimella on valta hakemuksen johdosta määrätä kuolinpesään pesänselvittäjä. Pesänselvittäjä tarkoittaakin tuomioistuimen määräämää kuolinpesän selvittäjää, jonka tehtävänä on saattaa kuolinpesä jakokuntoon esimerkiksi maksamalla vainajan velat. Pesänselvittäjällä on valtuudet toimia selvittäjänä vain siinä kuolinpesässä, johon tuomioistuin on päätöksellään hänet määrännyt.

Pesänselvittäjän toimivalta on yleinen. Pesänselvittäjän tehtävänä on huolehtia kaikkien oikeudenomistajien, joiden oikeus on riippuvainen kuolinpesän selvittämisestä, eduista. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi osakkaat ja velkojat. Pesänselvittäjän on hoidettava tehtävänsä tehokkaasti ja viivyttelemättä.

Kun jäämistö luovutetaan pesänselvittäjän hallintoon, menettävät pesän osakkaat asiavaltuutuksensa eli oikeuden käydä oikeutta omissa nimissään oikeudenkäynnin kohteesta. Pesänselvitysmääräyksen jälkeen vain pesänselvittäjällä on siten valtuus edustaa kuolinpesää kolmatta vastaan ja kantaa sekä vastata kuolinpesää koskevissa asioissa. Pesänselvittäjä edustaakin valintansa jälkeen kuolinpesää kaikissa asioissa. Sen jälkeen, kun kuolinpesä on asetettu pesänselvittäjän alaisuuteen, pesän osakkaat voivat käyttää kuolinpesän omaisuutta vain selvittäjän antaman valtuutuksen nojalla.

Suosittelemme kääntymään lakimiehen puoleen, mikäli haluatte tietää tarkemmin pesänselvittäjän valtuuksista.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »