Minilex - Lakipuhelin

Pesänselvittäjän vaatiminen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kuolinpesän hallinnointi ja selvittäminen ei aina suju toivotulla tavalla. Kuolinpesän osakkaat voivat olla riitaisia tai muuten kokea tehtävänsä vaikeaksi. Käräjäoikeudelta voi hakea kuolinpesää pesänselvittäjän hallintoon. Kuka tahansa kuolinpesän osakkaista voi ilman erityistä syytä hakea käräjäoikeudelta pesänselvittäjää. Pesänselvittäjän tehtävänä on siten hallinnoida ja selvittää kuolinpesä jakokuntoon käräjäoikeuden määräyksestä. 

Pesäselvittäjää voi hakea myös testamentissa sen toimeenpanijaksi määrätty henkilö. Erityistestamentin saaja voi niin ikään hakea pesänselvittäjää. Hakemuksen voi tehdä myös vainajan tai pesän velasta vastuussa oleva henkilö, tai velkoja tiettyjen ehtojen täyttyessä. Pesänselvittäjää voivat hakea lisäksi muutamat muut tahot. 

Pesänselvittäjällä on oikeus saada toimistaan kohtuullinen palkkio sekä korvaus kuluistaan. Pesänselvittäjän saama palkkio ja korvaus kuluista voivat kohota monimutkaisissa kuolinpesissä varsin suuriksi, jolloin pesän varat voivat vähentyä oleellisesti. On tärkeää tiedostaa pesänselvittäjän tuomat hyödyt ja haitat ennenkuin käräjäoikeudelta pesänselvittäjää vaatii. Suosittelen ottamaan yhteyttä lakimieheen pesänselvittäjään liittyvissä tapauksissa.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa