Minilex - Lakipuhelin

Pesänselvittäjän vaatiminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuolinpesän hallinnointi ja selvittäminen ei aina suju toivotulla tavalla. Kuolinpesän osakkaat voivat olla riitaisia tai muuten kokea tehtävänsä vaikeaksi. Tämän vuoksi käräjäoikeudelta voikin hakea kuolinpesää pesänselvittäjän hallintoon. Kuka tahansa kuolinpesän osakkaista voi ilman erityistä syytä hakea käräjäoikeudelta pesänselvittäjää. Pesänselvittäjän tehtävänä on siten hallinnoida kuolinpesää ja selvittää se jakokuntoon.

Pesäselvittäjää voi hakea myös testamentin toimeenpanijaksi määrätty henkilö. Erityistestamentin saaja voi niin ikään hakea pesänselvittäjää. Hakemuksen voi tehdä myös vainajan tai pesän velasta vastuussa oleva henkilö tai velkoja tiettyjen ehtojen täyttyessä. Edellä mainittujen lisäksi muutamat muut tahot voivat hakea pesänselvittäjää. 

Pesänselvittäjällä on oikeus saada kohtuullinen palkkio sekä korvaus hänelle aiheutuneista kuluista. Pesänselvittäjän saama palkkio ja kulukorvaus voivat kohota monimutkaisissa kuolinpesissä varsin suuriksi, jolloin pesän varat voivat vähentyä oleellisesti. On tärkeää tiedostaa pesänselvittäjän tuomat hyödyt ja haitat ennenkuin vaatii pesänselvittäjää käräjäoikeudelta. Pesänselvittäjään liittyvissä tapauksissa suosittelen ottamaan yhteyttä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa