Minilex - Lakipuhelin

Pesänselvittäjän päätös

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pesänselvityksen yhtenä päätavoitteena on velkojien tyydyttäminen eli kuolinpesän velkojen maksaminen. Jos kuolinpesä on ylivelkainen eli sen varat eivät riitä velkojen maksuun, pesänselvittäjän on pyrittävä tekemään velkojien kanssa sopimus velkojen maksusta. Aina pesänselvittäjä ei kuitenkaan onnistu aikaansaamaan vapaaehtoista sopimusta velkojien kanssa. Tällöin pesänselvittäjällä on oikeus päättää velkojen maksusta. Kaikki pesänselvitysvelat on kuitenkin maksettava ensin. Pesänselvittäjän on velkojen maksamisesta päättäessään noudatettava velkojien maksunsaantijärjestyksestä annettua lakia ja perintökaaren säännöksiä velkojen maksamisesta kuolinpesän konkurssissa.

Pesänselvittäjän on laadittava päätöksestään asiakirja, josta ilmenevät pesän varat, pesänselvitysvelat ja vainajan velat sekä kullekin velkojalle tuleva jako-osuus. Pesänselvittäjän on päivättävä ja allekirjoitettava kyseinen asiakirja. Lisäksi pesänselvittäjän on toimitettava asiakirjasta jäljennös kaikille velkojille ja pesän osakkaille. Pesänselvittäjän päätös ei kuitenkaan ole täysin absoluuttinen eikä muuttumaton, vaan velkojalla ja pesän osakkaalla on oikeus vaatia pesänselvittäjän päätöksen muuttamista. Hakemus päätöksen muuttamiseksi on tehtävä vainajan viimeisen kotipaikan käräjäoikeudelle kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hakija on saanut päätöksestä tiedon.

Myös pesänselvittäjällä itsellään on oikeus tietyissä tilanteissa muuttaa päätöstään. Jos pesänselvittäjä nimittäin havaitsee päätöksensä virheelliseksi, hän voi oikaista sitä tekemällä uuden päätöksen. Kun pesänselvittäjän päätös on lopulta tullut lainvoimaiseksi, on pesänselvittäjän maksettava jako-osuudet velkojille.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa