Minilex - Lakipuhelin

Pesänselvittäjän päätös


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Pesänselvityksen yhtenä päätavoitteena on velkojien tyydyttäminen eli velkojen maksaminen. Jos kuolinpesä on ylivelkainen eli pesän varat eivät riitä pesän ja vainajan velkojen maksuun, pesänselvittäjän on pyrittävä tekemään velkojien kanssa sopimus velkojan maksusta. Aina pesänselvittäjä ei kuitenkaan onnistu aikaansaamaan vapaaehtoista sopimusta velkojien kanssa. Tällöin pesänselvittäjällä on maksettuaan ensin kaikki pesänselvitysvelat oikeus päättää muiden velkojen maksusta. Pesänselvittäjän on päättäessään velkojen maksamisesta noudatettava velkojien maksunsaantijärjestyksestä annettua lakia ja perintökaaren säännöksiä velkojen maksamisesta kuolinpesän konkurssissa.

Pesänselvittäjän on laadittava päätöksestään asiakirja, josta ilmenevät pesän varat, pesänselvitysvelat ja vainajan velat sekä kullekin velkojalle tuleva jako-osuus. Pesänselvittäjän on päivättävä ja allekirjoitettava kyseinen asiakirja. Lisäksi pesänselvittäjän on toimitettava asiakirjasta jäljennös kaikille velkojille ja pesän osakkaille. Pesänselvittäjän päätös ei kuitenkaan ole täysin absoluuttinen eikä muuttumaton, vaan velkojalla ja pesän osakkaalla on oikeus vaatia pesänselvittäjän päätöksen muuttamista. Hakemus päätöksen muuttamiseksi on tehtävä vainajan viimeisen kotipaikan käräjäoikeudelle kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hakija on saanut päätöksestä tiedon.

Myös pesänselvittäjällä itsellään on oikeus tietyissä tilanteissa muuttaa päätöstään. Jos pesänselvittäjä nimittäin havaitsee päätöksensä virheelliseksi, hän voi oikaista sitä tekemällä uuden päätöksen. Kun pesänselvittäjän päätös on lopulta tullut lainvoimaiseksi, on pesänselvittäjän maksettava jako-osuudet velkojille.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa