Minilex - Lakipuhelin

Pesänselvittäjän moittiminen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kuolinpesä muodostuu vainajan omaisuudesta, varoista ja veloista. Kuolinpesän pesänselvittäjän tehtävänä on ryhtyä kaikkiin sellaisiin toimiiin jotka ovat tarpeen pesän selvittämiseksi. Kuolinpesän selvittäjän tulee saattaa kuolinpesä jakokuntoon. Mikäli joku kuolinpesän osakkaista on tyytymätön pesänselvittäjän toimiin, voidaan hänen toimiaan moittia. 

Kuolinpesän selvittäjä ei saa ilman kuolinpesän osakkaiden kirjallista suostumusta luovuttaa tai velasta kiinnityttää kiinteää omaisuutta tai toisen maalla olevaa laitosta, joka hallintaoikeuksineen maahan voidaan maanomistajaa kuulematta luovuttaa kolmannelle henkilölle. Mikäli kuolinpesän selvittäjä on toiminut ilman lupaa, on se pätemätön jos osakas sitä moittii. 

Oikeus voi myös määrätä pesän osakkaan hakemuksesta tai esimerkiksi velkojan hakemuksesta pesänselvittäjän tekemään toimistaan selonteon tai määrätä jonkun muun tekemään tarkastuksen pesänselvittäjän toimista. Pesänselvittäjän on toimessaan noudattettava huolellisuutta ja korvatta tahallaan tai huolimattomuudellaan aiheuttamansa vahinko pesän osakkaalle tai jollekin jonka oikeus on riippuvainen pesänselvityksestä, esimerkiksi velkojalle. Kuolinpesän hallinnointiin liittyvät asiat voivat olla monimutkaisia joten suosittelen soittamaan lakipuhelimeen. 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa