Minilex - Lakipuhelin

Pesänselvittäjä ja perunkirjoitus


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Pesänselvittäjän tärkeimpänä tehtävänä on selvittää kuolinpesä joutuisasti ja saattaa jäämistö jakokuntoon. Jos kuolinpesässä ei ole vielä toimitettu perunkirjoitusta, on pesänselvittäjän huolehdittava sen toimittamisesta. Pesänselvittäjällä on siten perunkirjoituksen toimituttamisvelvollisuus. Usein pesän ilmoittajana toimii kuitenkin perittävän leski, joka myös valitsee uskotut miehet huolehtimaan perunkirjoituksesta.

Perunkirjoitus on toimitettava pääsääntöisesti kolmen kuukauden kuluessa perittävän kuolemasta. Pesänselvittäjän on perunkirjoituksen toimituttamisvelvollisena määrättävä perunkirjoituksen aika ja paikka sekä valita sitä toimittamaan kaksi uskottua miestä. Perunkirjoituksen ajasta ja paikasta on ilmoitettava hyvissä ajoin osakkaille ja leskelle. Kirjallinen perukirja laaditaan perittävään ja tämän perillisiin liittyvien asiakirjojen perusteella. Perukirjaan on merkittävä toimituksen aika ja paikka, tiedot perittävästä, hänen pesänsä osakkaista ja leskestä sekä maininta siitä, ketkä ovat olleet läsnä toimituksessa. Lisäksi mahdollinen testamentti ja avioehtosopimus on liitettävä perukirjaan. Sama koskee muita asiakirjoja, jotka ovat tarpeen pesän tilan selville saamiseksi. Pesän varat ja velat on merkittävä perukirjaan sellaisina kuin ne olivat perittävän kuolinhetkellä. Myös varojen arvo on mainittava. Lopuksi valmis perukirja on annettava Verohallinnolle yhden kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta.

Perunkirjoitus on siis eräänlainen ensimmäinen etappi pesän selvittämisessä. Siinä selvitetään myöhempää perinnönjakoa varten, mitä omaisuutta ja velkaa perittävältä jäi. 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa