Minilex - Lakipuhelin

Pesänselvittäjä ja perinnönjako


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Pesänselvittäjän tärkeimpänä tehtävänä on selvittää kuolinpesä ja saattaa pesä siihen tilaan, että perinnönjako voidaan toimittaa. Sen sijaan itse perinnönjako ei kuulu pesänselvittäjän tehtäviin. Pesänjakaja on kuitenkin usein sama henkilö kuin pesänselvittäjä. Pesänselvittäjä, joka ei ole kuolinpesän osakas, voi nimittäin ilman oikeuden määräystä toimia pesänjakajana, jos osakkaat yksimielisesti pyytävät häntä toimittamaan jaon eikä toista henkilöä ole määrätty pesänjakajaksi.

Perinnönjakoa ei saa aloittaa ennen kuin pesänselvittäjä on ilmoittanut selvityksen päättyneen. Pesänselvittäjän on ilmoitettava osakkaille, että pesän selvittäminen on suoritettu, kun perinnönjako voidaan toimittaa tuottamatta haittaa kenellekään, jonka oikeus on pesänselvityksestä riippuvainen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että perunkirjoitus on toimitettu, tiedossa olevat velat on maksettu, erityisjälkisäädös ja tarkoitemääräys on täytetty tai näiden maksamiseen tarvittavat varat on pantu erityiseen hoitoon. Pesänselvityksen keskeneräisyys estää joka tapauksessa ainoastaan reaalisten jakotoimien aloittamisen. Kielto ei koske laskennallisten osuuksien, kuten lakiosien, määrittämistä.

Kuolinpesän osakkaiden ei kuitenkaan ole pakko turvautua pesänjakajan apuun perinnönjaossa. Perinnönjako voidaan toimittaa myös osakkaiden sopimalla tavalla. Jos osakkaat eivät joka tapauksessa pääse yksimielisyyteen jaosta ja tarvitsevat ammattilaisen apua, kannattaa pesänselvittäjän ja pesänjakajan toimivaltojen ala selvittää riittävän ajoissa.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa