Minilex - Lakipuhelin

Pesänselvittäjä ja perinnönjako

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pesänselvittäjän tärkeimpänä tehtävänä on selvittää kuolinpesä ja saattaa se sellaiseen tilaan, että perinnönjako voidaan toimittaa. Sen sijaan itse perinnönjako ei kuulu pesänselvittäjän tehtäviin. On tosin huomattava, että pesänjakaja on usein sama henkilö kuin pesänselvittäjä. Pesänselvittäjä, joka ei ole kuolinpesän osakas, voi nimittäin ilman oikeuden määräystä toimia pesänjakajana, jos osakkaat yksimielisesti pyytävät häntä toimittamaan jaon eikä toista henkilöä ole määrätty pesänjakajaksi.

Perinnönjakoa ei saa aloittaa ennen kuin pesänselvittäjä on ilmoittanut selvityksen päättyneen. Pesänselvittäjän on ilmoitettava osakkaille, että pesän selvittäminen on suoritettu, kun pesä on siinä tilassa, että perinnönjako voidaan toimittaa tuottamatta haittaa kenellekään, jonka oikeus on pesänselvityksestä riippuvainen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että perunkirjoitus on toimitettu, tiedossa olevat velat on maksettu, erityisjälkisäädökset ja tarkoitemääräykset on täytetty tai näiden maksamiseen tarvittavat varat on pantu erityiseen hoitoon. Pesänselvityksen keskeneräisyys estää joka tapauksessa ainoastaan reaalisten jakotoimien aloittamisen. Kielto ei koske laskennallisten osuuksien, kuten lakiosien, määrittämistä.

Kuolinpesän osakkaiden ei kuitenkaan ole pakko turvautua pesänjakajan apuun perinnönjaossa. Perinnönjako voidaan toimittaa myös osakkaiden sopimalla tavalla. Jos osakkaat eivät kuitenkaan pääse yksimielisyyteen jaosta ja tarvitsevat ammattilaisen apua, kannattaa pesänselvittäjän ja pesänjakajan toimivaltojen ala selvittää riittävän ajoissa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa