Minilex - Lakipuhelin

Pesänselvittäjää ei määrätä avioeron vuoksi toimitettavaan ositukseen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Pesänselvittäjä on selvitysmies, jonka tuomioistuin määrää hoitamaan kuolinpesän hallintoa. Pesänselvittäjä määrätään pääasiallisesti kuolinpesän osakkaan hakemuksesta, mutta mm. kuolinpesästä avustusta saamaan oikeutettu henkilö voi hakea pesänselvittäjän määräämistä. Pesänselvittäjän päätehtävänä on saattaa kuolinpesä jakokuntoon. Pesänselvittäjä voidaan määrätä ainoastaan kuolinpesää varten. Pesänselvittäjä onkin puhtaasti jäämistöoikeudellinen selvitysmies.

Kuten puolison kuolema myös avioero on ns. ositusperuste. Tämä tarkoittaa, että sekä kuolema että avioero johtavat puolisoiden välisen aviovarallisuussuhteen katkeamiseen. Käytännössä tämä varallisuussuhde katkaistaan osituksella. Vaikka avioeronkin yhteydessä joudutaan tekemään ositus puolisoiden välillä, ei pesänselvittäjää voi määrätä avioero-ositukseen eikä selvittämään, mitä omaisuutta kullekin puolisolle kuuluu.

Mikäli puolisot eivät riitaisuuksien tai muiden syiden vuoksi kykene tekemään päätöksiä avioeron seurauksena suoritettavasta osituksesta, on heillä mahdollisuus hakea ositusta tai omaisuuden erottelua varten pesänjakajaa. Tällöin ositus toimitetaan ns. toimitusosituksena sopimusosituksen sijaan. On kuitenkin muistettava, ettei pesänjakajan toimivalta vastaa kuolinpesän hallintoa hoitamaan määrätyn pesänselvittäjän toimivaltaa.
Ennen pesänjakajan hakemista voi olla järkevää kääntyä lakimiehen puoleen, ja pyrkiä vielä selvittämään mahdollisuuksia toimittaa ositus sopimusosituksena puolison kanssa.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa