Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako ja ositus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikäli perittävä oli kuollessaan naimisissa, on ennen perinnönjakoa toimitettava omaisuuden ositus. Osituksella tarkoitetaan toimitusta, joka tehdään avio-oikeuden alaisen omaisuuden selvittämiseksi ja tasaamiseksi. Se tehdään riippumatta siitä, päättyykö avioliitto avioeroon vai toisen puolison kuolemaan. Ositusta ei tarvitse toimittaa avioliitosta huolimatta tilanteissa, joissa leskellä ja vainajalla oli avioehtosopimus, joka sulki avio-oikeuden kokonaan pois. Osituksen tarkoituksena on määrittää ja erottaa vainajan kuolinpesään kuuluva ja leskelle kuuluva omaisuus. Tämän jälkeen perilliset jakavat kuolinpesään ositetun omaisuuden keskenään.

Perillisten ja yleistestamentinsaajien lisäksi myös leski on kuolinpesä osakas, mutta ainoastaan osituksen suorittamiseen asti. Kun lesken osuuden suuruus on laskettu ja mahdollisen tasingon maksaminen on suoritettu, voidaan perintö jakaa vapaasti muiden perillisten kesken.

Leski tai rintaperilliset voivat vaatia osituksen toimittamista. Pääsääntöisesti puolisoiden kaikki omaisuus jaetaan omaisuuden osituksen yhteydessä tasan. Tosiasiassa tasajako lesken ja kuolleen puolison perillisten välillä suoritetaan vain silloin, kun eloonjäänyt puoliso on vähävaraisempi kuin kuollut puoliso. Mikäli eloonjäänyt puoliso on varakkaampi, eloonjäänyt puoliso saa pitää kaiken oman omaisuutensa itsellään. Tätä kutsutaan lesken tasinkoprivilegiksi. Omaisuuden osituksen jälkeen kullakin perillisellä on mahdollisuus vaatia perillisten kesken toimitettavaa perinnönjakoa.

Mikäli kuollut puoliso ei jätä jälkeensä rintaperillisiä (lapsia tai heidän jälkeläisiään) eikä testamenttia, siirtyy hänen omaisuutensa perintönä eloonjääneelle puolisolle. Kun molemmat puolisot ovat kuolleet, viimeksi kuolleen puolison jättämä omaisuus on jaettava lähtökohtaisesti tasan kummankin puolison perillisten kesken.

Osituksen toimittamista ei voida pitää pakollisena, mutta tosiasiallisesti sitä vaaditaan monien muiden toimien toteuttamiseksi. Mikäli ositusta ei toimiteta kuolleen puolison jälkeen, laillista perinnönjakoakaan ei voi syntyä. Menettelyllisesti ja muodollisesti ositus on pitkälti rinnastettavissa perinnönjakoon. Tästä syystä perinnönjako ja ositus niputetaankin usein samaan toimitukseen, sekä yhteen toimituskirjaan.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa