Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako ja ositus


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Mikäli perittävä on ollut naimisissa, omaisuuden ositus on toimitettava ennen perinnönjakoa. Osituksella tarkoitetaan toimitusta, joka avioliiton päättyessä avioeroon tai toisen puolison kuolemaan toimitetaan avio-oikeuden alaisen omaisuuden selvittämiseksi ja tasaamiseksi. Osituksen tarkoituksena on määrittää vainajan kuolinpesään ja toisaalta leskelle kuuluva omaisuus. Tämän jälkeen perilliset jakavat osituksen yhteydessä kuolinpesään ositetun omaisuuden keskenään. Puhutaan niin sanotusta ositustoimituksesta. Ositusta ei tarvitse toimittaa avioliitosta huolimatta tilanteissa, joissa leskellä ja vainajalla oli sellainen avioehtosopimus, joka sulkee avio-oikeuden kokonaan pois.

Kuolinpesän osakas on perillisten ja yleistestamentin saajan lisäksi myös leski, mutta ainoastaan osituksen suorittamiseen asti. Ositustoimituksen yhteydessä vainajan ja tämän puolison omaisuus lasketaan ja sen jälkeen jaetaan heidän kesken. Kun lesken osuuden suuruus on laskettu ja mahdollisen tasingon maksaminen on suoritettu, voidaan perintö jakaa vapaasti muiden perillisten kesken.

Leski tai perilliset voivat vaatia osituksen eli omaisuuden jaon toimittamista, mikäli kuolleelta puolisolta on jäänyt rintaperillisiä. Pääsäännön mukaan puolisoiden kaikki omaisuus jaetaan omaisuuden osituksen yhteydessä tasan. Perillisille tulee jaettavaksi toinen puoli ja eloonjääneelle puolisolle jää toinen puoli. Tämän lisäksi omaisuuden osituksen jälkeen kullakin perillisellä on mahdollisuus vaatia perillisten kesken toimitettavaa perinnönjakoa. Tasajako lesken ja kuolleen puolison perillisten välillä suoritetaan vain silloin, kun eloonjäänyt puoliso on vähävaraisempi kuin kuollut puoliso. Mikäli eloonjäänyt puoliso on varakkaampi, eloonjäänyt puoliso saa pitää kaiken oman omaisuutensa itsellään.

Mikäli kuollut puoliso ei jätä jälkeensä rintaperillisiä (lapsia tai heidän jälkeläisiään), hänen omaisuutensa siirtyy perintönä eloonjääneelle puolisolle, mikäli kuollut puoliso ei ollut määrännyt testamentilla toisin. Kun molemmat puolisot ovat kuolleet, viimeksi kuolleen puolison jättämä omaisuus on jaettava lähtökohtaisesti tasan kummankin puolison perillisten kesken.

Osituksen toimittamista ei voida pitää pakollisena, mutta tosiasiallisesti osituksen suorittamista vaaditaan monien muiden toimien toteuttamiseksi. Mikäli ositusta ei toimiteta kuolleen puolison jälkeen, laillista perinnönjakoakaan ei voi syntyä. Menettelyllisesti ja muodollisesti ositus on pitkälti rinnastettavissa perinnönjakoon. Tästä syystä perinnönjako ja ositus niputetaankin usein samaan toimitukseen, sekä yhteen toimituskirjaan.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa