Minilex - Lakipuhelin

Perinnön osittainen ositus ja perinnönjako


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Ositus tarkoittaa avioliiton päättyessä avioeroon tai toisen puolison kuolemaan tehtävää avio-oikeuden alaisen omaisuuden selvittämistä ja tasaamista. Yleensä omaisuuden osituksessa puolisoiden kaikki omaisuus jaetaan tasan. Jos ositus toimitetaan kuoleman johdosta, osituksen osapuolina ovat eloonjäänyt puoliso eli leski ja kuolleen puolison oikeudenomistajat, joko perilliset tai testamentin saajat taikka molemmat.

Jos perittävä oli naimisissa, on ennen perinnönjakoa toimitettava omaisuuden ositus. Perinnönjako taas tarkoittaakin toimitusta, jonka tavoitteena on jäämistöön kuuluvan omaisuuden jakaminen kaikilta osin. Jäämistön jakaminen kokonaan onkin lain lähtökohta. Kokonaisjakoa ei voida kuitenkaan aina saavuttaa esimerkiksi siksi, että osakkaat haluavat säilyttää osan jäämistöomaisuudesta jakamattomana.

Kuolinpesän osakkaalla, kuten esimerkiksi rintaperillisellä, on oikeus kieltää perinnönjakoon ryhtyminen ennen kuin perunkirjoitus on toimitettu ja kaikki tiedossa olevat velat maksettu tai niiden maksamiseen tarvittavat varat on pantu erityiseen hoitoon. Perinnönjakoa ei myöskään saa vastoin osakkaan kieltoa toimittaa ennen kuin jälkisäädös tai määräys on täytetty taikka siihen tarvittava omaisuus pantu erityiseen hoitoon. Tämä oikeus koskee myös perinnön osittaista jakoa.

Kielto-oikeudesta voidaan kuitenkin poiketa tietyissä tapauksissa eikä osakkaiden yksimielisyys olekaan kaikissa tilanteissa osittaisen perinnönjaon ehdoton edellytys.  Osittainen jako on mahdollista esimerkiksi silloin, kun jäämistö muodostuu yksinomaan tai pääasiassa käteisvaroista ja pesä on käytännössä velaton.

Kuolinpesä on mahdollista jakaa osittain myös siten, että jäämistöstä erotetaan yhden osakkaan osuus. Tällainen osittainen perinnönjako voidaan suorittaa, jos pesän osakkaat tähän suostuvat. Muut osakkaat voivatkin pysyttää jäännösjäämistön edelleen jakamattomana.

On hyvä huomata, että osittaiseen perinnönjakoon liittyy riskejä. Yksi suuri riski liittyy siihen, miten osittaisjaossa annettu ratkaisu voidaan ottaa huomioon lopullisessa jaossa. Esimerkiksi tuleeko osittaisjaossa tehtyä ratkaisua ottaa huomioon täydennysjaossa, jos osakkaat ovat sitoutuneet olemaan moittimatta osittaisjakoa? Epäselvissä tilanteissa onkin suositeltavaa kääntyä lakimiehen puoleen, jotta asia tulee asianmukaisesti selvitetyksi ja hoidetuksi. 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa