Minilex - Lakipuhelin

Perinnön osittainen ositus ja perinnönjako

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Ositus tarkoittaa avioliiton päätyttyä tehtävää avio-oikeuden alaisen omaisuuden selvittämistä ja tasaamista. Ositus tehdään riippumatta siitä, päättyykö avioliitto eron vai puolison kuoleman vuoksi. Jos ositus toimitetaan kuoleman johdosta, osituksen osapuolina ovat eloonjäänyt puoliso eli leski ja kuolleen puolison oikeudenomistajat eli joko perilliset tai testamentinsaajat taikka molemmat. Yleensä omaisuuden osituksessa puolisoiden kaikki omaisuus jaetaan tasan.

Perinnönjako taas tarkoittaa toimitusta, jonka tavoitteena on jäämistöön kuuluvan omaisuuden jakaminen kaikilta osin. Kokonaisjakoa ei voida kuitenkaan aina saavuttaa esimerkiksi siksi, että osakkaat haluavat säilyttää osan jäämistöomaisuudesta jakamattomana. Jos perittävä oli naimisissa, on ennen perinnönjakoa toimitettava aina omaisuuden ositus.

Kuolinpesän osakkaalla, kuten esimerkiksi vainajan rintaperillisellä, on oikeus kieltää perinnönjakoon ryhtyminen ennen kuin perunkirjoitus on toimitettu ja kaikki tiedossa olevat velat maksettu tai niiden maksamiseen tarvittavat varat pantu erityiseen hoitoon. Perinnönjakoa ei myöskään saa vastoin osakkaan kieltoa toimittaa ennen kuin jälkisäädös tai määräys on täytetty taikka siihen tarvittava omaisuus pantu erityiseen hoitoon. Tämä oikeus koskee myös perinnön osittaista jakoa.

Kielto-oikeudesta voidaan kuitenkin poiketa tietyissä tapauksissa eikä osakkaiden yksimielisyys olekaan kaikissa tilanteissa osittaisen perinnönjaon ehdoton edellytys. Osittainen jako on mahdollinen esimerkiksi silloin, kun jäämistö muodostuu yksinomaan tai pääasiassa käteisvaroista ja pesä on käytännössä velaton.

Kuolinpesä on mahdollista jakaa osittain myös siten, että jäämistöstä erotetaan yhden osakkaan osuus. Muut osakkaat voivat tällöin pysyttää jäännösjäämistön edelleen jakamattomana. Tällainen osittainen perinnönjako voidaan suorittaa, jos pesän osakkaat tähän suostuvat.

On hyvä huomata, että osittaiseen perinnönjakoon liittyy riskejä. Yksi suuri riski liittyy siihen, miten osittaisjaossa annettu ratkaisu voidaan ottaa huomioon lopullisessa jaossa. Esimerkiksi tuleeko osittaisjaossa tehty ratkaisu ottaa huomioon täydennysjaossa, jos osakkaat ovat sitoutuneet olemaan moittimatta osittaisjakoa? Epäselvissä tilanteissa onkin suositeltavaa kääntyä lakimiehen puoleen, jotta jako tulee varmasti asianmukaisesti hoidetuksi. 


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »