Minilex - Lakipuhelin

Oikeus hakea pesänselvittäjän määräämistä

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Pesän osakas voi hakea oikeudelta päätöstä, jolla joku määrätään pesänselvittäjäksi. Jos kuolinpesään määrätään pesänselvittäjä, luovutetaan kuolinpesän omaisuus tämän hallintoon. Myös sellainen henkilö, joka on testamentissa määrätty testamentin toimeenpanijaksi, voi tehdä hakemuksen pesänselvittäjän määräämiseksi. Lisäksi ulosottomiehelläkin on oikeus hakea pesänselvittäjän määräämistä, jos jonkin pesän osakkaan osuus on ulosmitattu. Edellä lueteltujen tahojen ei tarvitse erikseen perustella hakemustaan.

Tiettyjen muiden kuin edellä mainittujen tahojen on pesänselvittäjää hakiessaan perusteltava hakemuksensa. Tällöin pesänselvittäjä on määrättävä vain, jos katsotaan, että se on kyseisten tahojen oikeuksien toteutumisen kannalta tarpeellista. Tahoja, joiden tulee perustella hakemuksensa, ovat erityisjälkisäädöksen saaja ja henkilö, jolla on oikeus ajaa kannetta tarkoitemääräyksen toteuttamiseksi. Myös henkilön, joka on saanut osuuden pesästä perillisen tai yleisjälkisäädöksen saajan luovutettua sen hänelle, tulee perustella hakemuksensa. Myös kuolinpesän osakkuutta vailla olevan, avustukseen oikeutetun henkilön ja vainajan tai pesän velkojan sekä vainajan tai pesän velasta vastuussa olevan henkilön tulee perustella hakemuksensa.

Hakemus pesäselvittäjän määräämiseksi on tehtävä kirjallisesti. Hakemusta tehdessä on ilmoitettava kuolinpesän osakkaat ja mahdollinen testamentin toimeenpanija samoin kuin näiden henkilöiden kotipaikat. Hakemukseen tulee liittää myös tarpeelliset asiakirjat, esimerkiksi testamentti tai selvitys perinnöstä luopumisesta. Jos perunkirjoitusta ei ole toimitettu hakemusta tehtäessä, jäämistön laajuudesta ja laadusta on annettava selvitys. Mikäli perunkirjotus on jo sen sijaan toimitettu, tulee hakemukseen liittää oikeaksi todistettu jäljennös perukirjasta, josta käy ilmi pesän tila ja varallisuus.

Yleensä pesänselvittäjähakemuksessa nimetään pesänselvittäjäehdokas. Hakemukseen on myös silloin liitettävä tehtävään ehdotetun henkilön suostumus. Vaikka hakemus olisi jo jätetty tuomioistuimelle, kuolinpesän hallinto säilyy kuolinpesän osakkailla siihen saakka, kunnes pesänselvittäjämääräys on annettu.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »