Minilex - Lakipuhelin

Oikeus hakea pesänselvittäjän määräämistä


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Pesän osakas voi hakea oikeudelta päätöstä, jolla joku määrätään pesänselvittäjäksi ja samalla kuolinpesän omaisuus luovutetaan tämän oikeuden määräämän pesänselvittäjän hallintoon. Myös sellainen henkilö, joka on testamentissa määrätty testamentin toimeenpanijaksi, voi tehdä hakemuksen pesänselvittäjän määräämisestä. Lisäksi ulosottomiehelläkin on sama oikeus hakea pesänselvittäjän määräämistä, jos pesän osakkaan osuus on ulosmitattu. Edellä lueteltujen tahojen ei tarvitse erikseen perustella hakemustaan.

Tiettyjen muiden kuin edellä mainittujen tahojen on pesänselvittäjää hakiessaan perusteltava hakemuksensa. Tällöin pesänselvittäjä on määrättävä vain, jos katsotaan, että pesänselvittäjän määrääminen on kyseisten tahojen oikeuksien toteutumisen kannalta tarpeellista. Tahoja, joiden tulee perustella hakemuksensa pesänselvittäjän määräämiseksi, ovat erityisjälkisäädöksen saaja ja henkilö, jolla on oikeus ajaa kannetta tarkoitemääräyksen toteuttamiseksi. Tällainen taho on myös sellainen henkilö, joka on saanut osuuden pesään perillisen tai yleisjälkisäädöksen saajan luovutettua sen hänelle. Edelleen näitä tahoja ovat kuolinpesän osakkuutta vailla oleva avustukseen oikeutettu henkilö ja vainajan tai pesän velkoja taikka vainajan tai pesän velasta vastuussa oleva henkilö.

Hakemus pesäselvittäjän määräämiseksi on tehtävä kirjallisesti. Hakemusta tehdessä on ilmoitettava kuolinpesän osakkaat ja mahdollinen testamentin toimeenpanija samoin kuin näiden henkilöiden kotipaikat. Hakemukseen tulee liittää myös tarpeelliset asiakirjat, esimerkiksi testamentti tai selvitys perinnöstä luopumisesta. Jos perunkirjoitusta ei ole toimitettu hakemusta tehtäessä, jäämistön laajuudesta ja laadusta on annettava selvitys. Mikäli perunkirjotus on jo sen sijaan toimitettu, tulee hakemukseen liittää oikeaksi todistettu jäljennös perukirjasta, josta käy ilmi pesän tila ja varallisuus.

Yleensä pesänselvittäjähakemuksessa nimetään pesänselvittäjäehdokas. Hakemukseen on myös silloin liitettävä tehtävään ehdotetun henkilön suostumus. Vaikka hakemus olisi jo jätetty tuomioistuimelle, kuolinpesän hallinto säilyy kuolinpesän osakkailla siihen saakka, kunnes pesänselvittäjämääräys on annettu.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa