Minilex - Lakipuhelin

Mitä tarkoittaa kuolinpesän ositus?


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kuolinpesällä tarkoitetaan vainajan jälkeen jättämää omaisuutta, joka muodostuu varoista ja veloista. Ositus taas tarkoittaa avioliiton päättyessä avioeroon tai toisen puolison kuolemaan tehtävää avio-oikeuden alaisen omaisuuden selvittämistä ja tasaamista. Jos ositus toimitetaan kuoleman johdosta, osituksen osapuolina ovat eloonjäänyt puoliso eli leski ja kuolleen puolison oikeudenomistajat, joko perilliset tai testamentin saajat taikka molemmat. Jos puolisoilla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, on suoritettava omaisuuden erottelu eikä ositusta.  

Jos perittävä oli naimisissa, on ennen perinnönjakoa toimitettava omaisuuden ositus. Osituksessa lasketaan, kuinka paljon tasinkoa joko leski tai kuolinpesä joutuu maksamaan toiselle siten, että kuolinpesän ja eloon jääneen puolison omaisuuden arvot tulevat yhtä suuriksi. Tasingon maksuperiaatteet ovat erilaiset siitä riippuen, onko tasinkoa maksava osapuoli leski vai perilliset.

Jos osituslaskelma osoittaa, että ensiksi kuolleen puolison avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästö on suurempi kuin lesken omaisuus, ovat ensiksi kuolleen puolison perilliset velvollisia maksamaan leskelle tasinkoa.

Jos osituslaskelma taas osoittaa lesken tasinkovelvolliseksi, on laissa annettu poikkeussäännös. Säännön mukaan leski ei ole velvollinen luovuttamaan omaisuuttaan kuolleen puolisonsa perillisille. Tätä lesken oikeutta nimitetään tasinkoprivilegiksi tai tasinkoetuoikeudeksi. Leskellä on aina oikeus vedota tasinkoetuoikeuteen, eikä puolisoiden välisen varallisuuseron suuruudella ole vaikutusta asiaan. Sitä etua, jonka leski näin saa, ei voida sovitella. Tasinkoprivilegi voi vaikuttaa rintaperillisen lakiosan suuruuteen ja tällaisessa tapauksessa kannattaakin kääntyä lakimiehen puoleen.

Jos jäämistöosituksesta on epäselvyyttä, kannattaa pyytää lakimieheltä apua asian selvittämisessä, jotta asia tulee asianmukaisesti selvitetyksi ja hoidetuksi.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa