Minilex - Lakipuhelin

Mitä tarkoittaa kuolinpesän ositus?

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Kuolinpesällä tarkoitetaan vainajan jälkeensä jättämää omaisuutta, joka muodostuu varoista ja veloista. Ositus taas tarkoittaa avio-oikeuden alaisen omaisuuden selvittämistä ja tasaamista, ja se tehdään avioliiton päättyessä avioeroon tai toisen puolison kuolemaan. Jos ositus toimitetaan kuoleman johdosta, osituksen osapuolina ovat eloonjäänyt puoliso eli leski ja kuolleen puolison oikeudenomistajat eli joko perilliset tai testamentinsaajat taikka molemmat. Jos puolisoilla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, osituksen sijaan suoritetaan omaisuuden erottelu.  

Jos perittävä oli naimisissa, on ennen perinnönjakoa toimitettava omaisuuden ositus. Osituksessa lasketaan, kuinka paljon tasinkoa joko leski tai kuolinpesä joutuu maksamaan toiselle siten, että kuolinpesän ja eloon jääneen puolison omaisuuden arvot tulevat yhtä suuriksi. Tasingon maksuperiaatteet ovat erilaiset siitä riippuen, onko tasinkoa maksava osapuoli leski vai kuolinpesä.

Jos osituslaskelma osoittaa, että ensiksi kuolleen puolison avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästö on suurempi kuin lesken omaisuus, ovat ensiksi kuolleen puolison perilliset velvollisia maksamaan leskelle tasinkoa.

Laissa on säädetty poikkeussäännös tilanteesta, jossa osituslaskelma osoittaa lesken tasinkovelvolliseksi. Säännön mukaan leski ei ole velvollinen luovuttamaan omaisuuttaan kuolleen puolisonsa perillisille. Tätä lesken oikeutta nimitetään tasinkoprivilegiksi tai tasinkoetuoikeudeksi. Leskellä on aina oikeus vedota tasinkoetuoikeuteen, eikä puolisoiden välisen varallisuuseron suuruudella ole vaikutusta asiaan. Sitä etua, jonka leski näin saa, ei voida sovitella. Tasinkoprivilegi voi vaikuttaa rintaperillisen lakiosan suuruuteen ja tällaisessa tapauksessa kannattaakin kääntyä lakimiehen puoleen.

Jos kohtaat epäselvyyksiä jäämistöosituksessa, kannattaa pyytää lakimieheltä apua asioiden selvittämisessä, jotta ne tulevat varmasti asianmukaisesti selvitetyksi ja hoidetuksi.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »