Minilex - Lakipuhelin

Mitä tarkoitetaan lesken otto-oikeudella?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Leskellä on puolisonsa kuoleman jälkeen toimitettavassa osituksessa oikeus ottaa itselleen avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta tarpeellista asuinirtaimistoa, työvälineitä sekä muuta elinkeinonsa jatkamiseksi tarpeellista irtainta omaisuutta. Tämä lesken otto-oikeus tulee kyseeseen silloin, kun ositettavan omaisuuden arvo on vähäinen. Otto-oikeus oikeuttaa lesken saamaan kuolinpesästä omistukseensa esineitä, jotka muutoin menisivät hänen kuolleen puolisonsa perillisille. Se koskee näin myös omaisuutta, jonka ensiksi kuollut puoliso on omistanut. Lesken otto-oikeus pienentääkin reaalijäämistöä eli perintönä jaettavissa olevan omaisuuden määrää.

Edellytyksenä otto-oikeudelle on, että ositettavan omaisuuden arvo, eli lesken ja ensiksi kuolleen puolison avio-oikeuden alaisten omaisuuksien yhteenlaskettu säästö, on vähäinen. Lisäksi tulee muistaa, että otto-oikeus saa kohdistua vain avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen. Mikäli siis lesken avio-oikeus tiettyyn omaisuuteen on poistettu avioehtosopimuksella, ei leski voi kohdistaa otto-oikeutta tähän omaisuuteen, vaikka muutoin ositettavaksi jääneen omaisuuden arvo olisi vähäinen. Otto-oikeus on lisäksi rajattu koskemaan vain tarpeellista asuinirtaimistoa, työvälineitä tai elinkeinon jatkamisen kannalta tarpeellista irtainta omaisuutta. Näin ollen leski ei voi kohdistaa otto-oikeuttaan kiinteään omaisuuteen. Tarpeellinen työväline voisi olla esimerkiksi kuolleen puolison omistamat parturin sakset, joita leski tarvitsee elinkeinotoimintansa jatkamiseksi.

On hyvä muistaa, että otto-oikeus on leskelle henkilökohtaisesti kuuluva oikeus. Tämän vuoksi esimerkiksi ensiksi kuolleen puolison perilliset eivät voi vedota otto-oikeuteen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa