Minilex - Lakipuhelin

Mitä tarkoitetaan lesken otto-oikeudella?


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Leskellä on oikeus ottaa itselleen puolisonsa kuoleman jälkeen toimitetussa osituksessa avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta tarpeellista asuinirtaimistoa, työvälineitä sekä muuta elinkeinonsa jatkamiseksi tarpeellista irtainta omaisuutta. Tämä leskelle myönnetty otto-oikeus tulee kyseeseen silloin, kun ositettavan omaisuuden arvo on vähäinen. Otto-oikeus oikeuttaa lesken saamaan kuolinpesästä omistukseensa esineitä, jotka muutoin menisivät hänen kuolleen puolisonsa perillisille. Se koskee näin myös omaisuutta, jonka ensiksi kuollut puoliso on omistanut. Lesken otto-oikeus pienentää reaalijäämistöä eli perintönä jaettavissa olevan omaisuuden määrää.

Edellytyksenä otto-oikeudelle on, että ositettavan omaisuuden arvo, eli lesken ja ensiksi kuolleen puolison avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästö, on vähäinen. Lisäksi tulee muistaa, että otto-oikeus saa kohdistua vain avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen. Mikäli siis lesken avio-oikeus tiettyyn omaisuuteen on poistettu avioehtosopimuksella, ei leski voi kohdistaa otto-oikeutta tähän omaisuuteen, vaikka muutoin ositettavaksi jääneen omaisuuden arvo olisi vähäinen. Otto-oikeus on lisäksi rajattu koskemaan vain tarpeellista asuinirtaimistoa, työvälineitä tai elinkeinon jatkamisen kannalta tarpeellista irtainta omaisuutta. Näin ollen leski ei voi kohdistaa otto-oikeuttaan kiinteään omaisuuteen. Tarpeellisia työvälineitä voisivat olla esim. kuolleen puolison omistamat parturin sakset, joita leski tarvitsee elinkeinotoimintansa jatkamiseksi.

On hyvä muistaa, että otto-oikeus on leskelle henkilökohtaisesti kuuluva oikeus, näin ollen esimerkiksi ensiksi kuolleen puolison perilliset eivät voi vedota otto-oikeuteen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa