Minilex - Lakipuhelin

Mitä tarkoitetaan kuolinpesän jako-osuudella?


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kuolinpesän asioista puhuttaessa kuulee usein termejä, kuten jako-osuus ja perintöosuus. Näillä termeillä tarkoitetaan käytännössä samaa asiaa – kuolinpesän osakkaalle perinnönjaossa tulevaa osuutta jakamattomasta kuolinpesästä.

Jotta kuolinpesän varsinainen perinnönjako voidaan suorittaa, tulee osakkaiden jako-osuudet ensin selvittää. Ensin määritellään ns. suhteellinen jako-osuus. Suhteellinen jako-osuus kertoo, millaisiin murto-osiin kuolinpesän omaisuus tulee osakkaiden kesken jakaa. Mikäli vainajalta on esimerkiksi jäänyt jälkeensä neljä jälkeläistä, on kullekin perilliselle tuleva jako-osuus 1/4 jäämistöstä.

Kun suhteelliset jako-osuudet on määritelty, lasketaan, millainen osuus omaisuutta tälle suhteelliselle jako-osuudelle on tuleva. Mikäli jäämistössä on omaisuutta 100 000 euron arvosta ja suhteelliset jako-osuudet olisivat edellä esitetyn esimerkin kaltaiset eli 1/4, tulisi laskennalliseksi eli arvomääräiseksi jako-osuudeksi 100 000/4 eli 25 000 euroa.

Vasta kun jako-osuudet on yllä esitetyllä tavalla selvitetty voidaan reaalinen jakotoimitus aloittaa. Reaalisessa jaossa osakkaille annetaan hänen jako-osuuttaan vastaava määrä omaisuutta. Voidaan sanoa, että reaalisessa jaossa osakkaat saavat esinekohtaisen jako-osansa kuolinpesästä. Vasta kun varsinainen perinnönjako, jossa kuolinpesän osakkaat ovat saaneet osalleen jako-osuutensa mukaisesti omaisuutta, on toimitettu, katsotaan kuolinpesä jaetuksi.

Jako-osuuden suuruuteen vaikuttavat useat asiat, kuten lesken oikeus tasinkoon ja kuolinpesästä mahdollisesti maksettavat avustukset. Jotta jako-osuudet saadaan määriteltyä oikein ja mahdollisten riitaisuuksien määrä minimoitua, voi olla hyvä kääntyä lakimiehen puoleen.

 

 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa