Minilex - Lakipuhelin

Mitä tarkoitetaan kuolinpesän jako-osuudella?

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Kuolinpesän asioista puhuttaessa käytetään usein termejä jako-osuus ja perintöosuus. Näillä tarkoitetaan käytännössä samaa asiaa – kuolinpesän osakkaalle perinnönjaossa tulevaa osuutta jakamattomasta kuolinpesästä.

Pesän ossakkaiden jako-osuudet tulee selvittää, jotta kuolinpesän varsinainen jako voitaisiin suorittaa. Ensin määritellään ns. suhteellinen jako-osuus. Suhteellinen jako-osuus kertoo, millaisiin murto-osiin kuolinpesän omaisuus tulee osakkaiden kesken jakaa. Mikäli vainajalta on esimerkiksi jäänyt jälkeensä neljä jälkeläistä, on kullekin perilliselle tuleva jako-osuus 1/4 jäämistöstä.

Kun suhteelliset jako-osuudet on määritelty, lasketaan, millainen osuus omaisuutta tälle suhteelliselle jako-osuudelle on tuleva. Mikäli jäämistössä on omaisuutta 100 000 euron arvosta ja suhteelliset jako-osuudet ovat edellä esitetyn esimerkin kaltaiset eli 1/4, tulisi laskennalliseksi eli arvomääräiseksi jako-osuudeksi 100 000/4 eli 25 000 euroa.

Reaalinen jakotoimitus voidaan aloittaa vasta, kun jako-osuudet on selvitetty edellä esitetysti. Reaalisessa jaossa osakkaalle annetaan hänen jako-osuuttaan vastaava määrä omaisuutta. Voidaan sanoa, että reaalisessa jaossa osakkaat saavat esinekohtaisen jako-osansa kuolinpesästä. Vasta kun varsinainen perinnönjako, jossa kuolinpesän osakkaat ovat saaneet osalleen jako-osuutensa mukaisesti omaisuutta, on toimitettu, katsotaan kuolinpesä jaetuksi.

Jako-osuuden suuruuteen vaikuttavat monet seikat, kuten lesken oikeus tasinkoon ja kuolinpesästä mahdollisesti maksettavat avustukset. Joissain tilanteissa voi olla hankalaa saada jako-osuudet oikein määritellyiksi. Ristiriitojen välttämiseksi kiperissä tilanteissa kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »