Minilex - Lakipuhelin

Milloin leskellä on oikeus asuntoon?

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Leskellä on oikeus pitää jakamattomana hallinnassaan puolisoiden yhteisenä kotina käytettyä tai muuta jäämistöön kuuluvaa kodiksi sopivaa asuntoa, vaikka asunto olisi ollut yksin kuolleen puolison omistuksessa. Jos lesken omaan varallisuuteen kuuluu hänelle kodiksi sopiva asunto, ei hänellä kuitenkaan ole tätä oikeutta. Asunnon lisäksi leskellä on oikeus pitää hallinnassaan yhteisessä kodissa oleva tavanmukainen asuntoirtaimisto. Tavanomaiseen asuntoirtaimistoon kuuluvat esimerkiksi huonekalut ja astiat. Leskellä on asunnon hallintaoikeus myös, vaikkei hänellä olisi avio-oikeutta ensiksi kuolleen puolison omaisuuteen. Avopuolisolla sen sijaan ei ole oikeutta pitää jäämistöön kuuluvaa asuntoa ja asuntoirtaimistoa jakamattomana hallinnassaan.

Lesken oikeus hallita asuntoa ja asuinirtaimistoa jakamattomana menee rintaperillisten ja yleistestamentinsaajien perinnönjakovaatimusten edelle. Tämä tarkoittaa siis sitä, että vaikka perintö jaettaisiin, on leskellä silti oikeus asunnon ja asuinirtaimiston hallintaan. Jos kuolinpesä on velkainen, voidaan lesken hallintaoikeuden kohteena oleva asunto kuitenkin joutua käyttämään velkojen maksuun. Velkojien oikeudet syrjäyttävät lesken oikeuden asuntoon.

Lesken hallintaoikeus asuntoon on elinikäinen eli se lakkaa vasta lesken kuollessa. Se ei lakkaa, vaikka leski solmisi uuden avioliiton. Asunnon myyminen ei myöskään lakkauta lesken oikeutta pitää sitä jakamattomana hallinnassaan. Tämän vuoksi perilliset eivät voi myydä vapaasti asuntoa, joka on lesken hallintaoikeuden alainen.

On hyvä muistaa, että lesken oikeus pitää asuntoa jakamattomana hallussaan ei ole omistusoikeus vaan hallintaoikeus. Tämä tarkoittaa siis sitä, että leskellä on oikeus asua huoneistossa ja käyttää asuntoirtaimistoa, mutta hän ei voi myydä, muuten luovuttaa eteenpäin tai hävittää kyseistä omaisuutta taikka pantata sitä omasta velastaan. Mikäli haluat tietää tarkemmin lesken oikeudesta asuntoon, kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »