Minilex - Lakipuhelin

Meneillään olevan avioeron vaikutus kuolinpesään

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vireillä olevalla avioerolla on vaikutuksia perinnönjaon kulkuun ja lopputulokseen. Avioliiton lainvoimaisesta purkautumisesta huolimatta puolisoiden välisen aviovarallisuussuhteen voidaan katsoa päättyvän vasta silloin, kun omaisuuden ositus tai vastaavasti omaisuuden erottelu on toimitettu ja todettu lainvoimaiseksi. Omaisuuden osituksen yhteydessä puolison avio-oikeus toisen omaisuuteen tulee toteutetuksi. Omaisuuden erottelusta on sen sijaan kyse silloin, kun avio-oikeutta ei ole avioehdosta tai jostain muusta syystä johtuen. Tämä tulee ottaa huomioon pesäselvityksen ja pesänjaon toimittamisen yhteydessä.

Keskeneräinen avioero ja voimassa oleva aviovarallisuussuhde vaikuttavat muun muassa siihen, millaiseksi elossa olevan puolison asema osakkaana kuolinpesässä muodostuu. Mikäli puolisoiden välillä ei ole vielä toimitettu ositusta, elossa olevalla puolisolla on eron jälkeenkin osakkaan asema kuolleen puolisonsa kuolinpesässä. Avioeroa tai ositusta tulee pitää lainvoimaisena, mikäli päätöksestä ei ole valitettu tai vastaavasti toimitusta moitittu säädetyn ajan kuluessa. Eronnut puoliso on kutsuttava perunkirjoitustilaisuuteen tilanteissa, joissa aviovarallisuussuhdetta ei ole vielä purettu. Avioeron ja siihen liittyvän osituksen sekä kuolinpesän asioiden hoitamisen yhdistäminen ei ole aina yksinkertaista. Mikäli avioero aiheuttaa haasteita kuolinpesässä, on suositeltavaa kääntyä asiantuntevien lakimiestemme puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa