Minilex - Lakipuhelin

Leski kuolinpesän osakkaana


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kuolinpesän osakas tarkoittaa henkilöä, joka on osallisena kuolinpesässä. Kuolinpesän osakkaita ovat perilliset ja yleisjälkisäädöksen saajat eli yleistestamentin saajat sekä eloon jäänyt puoliso. Eloon jäänyt puoliso eli leski ole kuolinpesän osakas, jos puolisoilla oli avioehto, joka poistaa avio-oikeuden tai jos ositus on ehditty jo toimittaa. Avioehdosta ja osituksesta riippumatta leski on kuitenkin kuolinpesän osakas, jos hän on perillisasemassa tai yleistestamentin saaja.

Eloon jäänyt puoliso ei ole kuolinpesän osakas, jos puolisolla ei ole avio-oikeutta toisen puolison omaisuuteen. Leski on kuitenkin kuolinpesän osakas, jos hänellä on ollut avio-oikeus edes johonkin osaan ensiksi kuolleen puolison omaisuutta. Leski on kuolinpesän osakas myös siinä tapauksessa, että vain ensiksi kuolleella puolisolla on ollut avio-oikeus eloon jääneen puolison johonkin omaisuuteen tai koko omaisuuteen. Näin ollen vain molemmin puoleinen, täysin poistettu avio-oikeus tarkoittaa sitä, ettei leski ole kuolinpesän osakas.

Leski on osakkaan asemassa kuolinpesässä, jos hän on perillinen. Perillisasemaan leski pääsee silloin, kun perittävältä ei jäänyt rintaperillisiä. Jos perittävä on ollut naimissa ja hänellä ei ole jäänyt rintaperillisiä eikä hän ole tehnyt testamenttia, on perittävän leski yksin kuolinpesän osakas. Tällaisessa tilanteessa toissijaiset perilliset, eli esimerkiksi kuolleen puolison vanhemmat ja sisarukset, ovat ensiksi kuolleen puolison perillisiä, mutta vasta lesken kuolinpesän osakkaita. Ensiksi kuolleen puolison toissijaisten perillisten oikeutta perintöön siis lykätään lesken kuolemaan saakka. Lesken vaatimuksesta perinnönjako voidaan toimittaa jo hänen eläessään, joka johtaa siihen, että toissijaiset perilliset eivät ole enää lesken kuoltua tämän kuolinpesän osakkaita.

Vaikka perillisen tai yleisjälkisäädöksen saajan oikeus olisi riidanalainen, heidät katsotaan silti kuolinpesän osakkaiksi. Leski onkin kuolinpesän osakas, vaikka hänen perillisasemansa tai asemansa yleistestamentin saajana olisikin riidanalainen.

Huomionarvoista on myös se, ettei leski ole kuolinpesän osakas pelkästään sillä perusteella, että hänellä on oikeus pitää jäämistöä jakamattomana hallinnassaan. Mikäli lesken osakkuuteen liittyvät kysymykset askarruttavat, kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa