Minilex - Lakipuhelin

Lesken oikeus kieltäytyä tasingosta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos perittävä oli kuollessaan naimisissa ja puolisoilla oli ainakin joiltain osin avio-oikeus toistensa omaisuuteen, tulee ennen perinnönjakoa suorittaa ositus. Ositus on toimitus, jossa sekä menehtyneen että leskeksi jääneen puolison avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästöt lasketaan ensin yhteen ja jaetaan sitten pääsäännön mukaan tasan. Ositus katkaisee puolisoiden väliset aviovarallisuussuhteet jakaen omaisuuden leskelle ja kuolleen puolison perillisille.

Tilanteessa, jossa lesken avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästö on kuolleen puolison säästöä pienempi, on leskellä oikeus vaatia hänelle osituksen mukaan tulevan omaisuuden ja hänen oman avio-oikeuden alaisen omaisuutensa säästön välinen erotus tasinkona. Tilanteen ollessa päinvastainen leskellä ei kuitenkaan ole velvollisuutta maksaa tasinkoa kuolleen puolison perillisille. Tätä leskelle kuuluvaa oikeutta kieltäytyä tasingon maksusta kutsutaan tasinkoprivilegiksi.

Leskellä ei kuitenkaan ole tasinkoprivilegiä, jos puolisot on tuomittu avioeroon ja avioeropäätös on tullut lainvoimaiseksi, mutta puoliso kuolee ennen kuin ositus on toimitettu. Mikäli avioeroasia on puolison kuollessa ollut vasta vireillä, katsotaan leskellä olevan oikeus kieltäytyä tasingon maksamisesta kuolleen puolison perillisille. Oikeuskäytännössä leskellä ei ole katsottu olevan oikeutta kieltäytyä tasingon maksamisesta tasinkoprivilegiinsä vedoten tilanteessa, jossa puoliso kuolee ilman rintaperillisiä ja leski perii puolisonsa. Leski ei voi vedota tasinkoprivilegiinsä myöskään silloin, kun lesken vielä eläessä toimitetaan perinnönjako ensiksi kuolleen puolison toissijaisten perillisten ja lesken välillä.

Tasinkoprivilegiin vetoamisesta tulee ilmoittaa, jotta se voitaisiin osituksessa ottaa huomioon. Leskellä on kuitenkin oikeus muuttaa mieltänsä tasinkoprivilegin suhteen siihen saakka, kunnes reaalinen ositus tehdään. Lesken ei ole myöskään pakko vaatia tasinkoa kuolleen puolisonsa perillisiltä, vaikka olisikin siihen oikeutettu.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa