Minilex - Lakipuhelin

Lesken oikeus kieltäytyä tasingosta


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kun perittävä kuolee jättäen jälkeensä lesken, jolla on avio-oikeus puolisonsa omaisuuteen tulee ennen perinnönjakoa suorittaa ositus. Ositus on toimitus, jossa sekä menehtyneen että leskeksi jääneen puolison avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästöt lasketaan ensin yhteen ja jaetaan sitten pääsäännön mukaan tasan. Ositus katkaisee puolisoiden välisen aviovarallisuussuhteen jakaen osituksessa puolitetun omaisuuden leskelle ja kuolleen puolison perillisille.

Tilanteessa, jossa lesken avio-oikeuden omaisuuden alainen säästö on ollut perittävän puolison säästöä pienempi, on leskellä oikeus vaatia hänelle osituksen mukaan tulevan omaisuuden ja hänen oman avio-oikeuden alaisen omaisuutensa säästön välinen erotus tasinkona. Tilanteen ollessa päinvastainen leskellä ei ole kuitenkaan velvollisuutta maksaa tasinkoa kuolleen puolison perillisille. Leski voikin ilmoittaa kieltäytyvänsä tasingon maksusta. Tätä leskelle kuuluvaa oikeutta kieltäytyä tasingon maksusta kutsutaan tasinkoprivilegiksi.

Leskellä ei kuitenkaan ole tasinkoprivilegiä tilanteessa, jossa puolisot on tuomittu avioeroon ja avioeropäätös on tullut lainvoimaiseksi ja puoliso kuolee ennen kuin ositus on toimitettu. Mikäli avioero asia on puolison kuollessa ollut vasta vireillä, katsotaan leskellä olevan oikeus kieltäytyä tasingon maksamisesta kuolleen puolison perillisille. Oikeuskäytännössä leskellä ei ole katsottu olevan oikeutta pidättäytyä tasingon maksamisesta tasinkoprivilegiinsä vedoten tilanteessa, jossa puoliso kuolee ilman rintaperillisiä ja leski perii puolisonsa. Leski ei voi vedota tasinkoprivilegiinsä myöskään silloin, kun lesken vielä eläessä toimitetaan perinnönjako ensiksi kuolleen puolison toissijaisten perillisten ja lesken välillä.

Tasinkoprivilegiin vetoaminen edellyttää ilmoitusta, jotta se voitaisiin osituksessa ottaa huomioon. Leskellä on kuitenkin oikeus muuttaa mieltänsä tasinkoprivilegin suhteen siihen saakka, kunnes reaalinen ositus tehdään. Lesken ei ole myöskään pakko vaatia tasinkoa kuolleen puolisonsa perillisiltä, vaikka olisikin siihen oikeutettu.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa