Minilex - Lakipuhelin

Lesken hallintaoikeus ja kuolinpesä


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Lesken oikeus hallita pesää jakamattomana on oleellinen kysymys silloin, kun ensiksi kuolleelta puolisolta on jäänyt rintaperillisiä, eli lapsia tai näiden jälkeläisiä. Leskellä on tällöin oikeus hallita jäämistöä jakamattomana riippumatta siitä, kuinka kauan puolisoiden avioliitto kesti ja oliko heillä avio-oikeus toistensa omaisuuteen.

Oikeus hallita jäämistöä ei tee leskestä kuolinpesän osakasta, eikä lesken oikeus hallita jäämistöä jakamattomana täten vaikuta ensiksi kuolleen puolison perillisten tai yleistestamentin saajan oikeusasemaan. Hallintaoikeus koskee nimenomaisesti aviopuolisoa ja rekisteröityjä parisuhteita jättäen täten avoliitossa puolisonsa kanssa eläneen lesken hallintaoikeuden ulkopuolelle. Leskellä on oikeus omaisuuden käyttämiseen ja myös siitä saatavaan tuottoon. Hän ei kuitenkaan saa myydä omaisuutta.

Lesken hallintaoikeus ei kuitenkaan ole ehdoton. Jos ensiksi kuolleen puolison rintaperillinen vaatii kuolinpesän jakoa, jää leskelle vähimmäisoikeutena ainoastaan oikeus hallita puolisoiden yhteisenä kotina käytettyä asuntoa ja tavanomaiseksi laskettavaa asuntoirtaimistoa. Avopuoliso jää myös tällöin oikeuden ulkopuolelle.

Leskellä on elinikäinen oikeus jäädä asumaan yhteiseen asuntoon, vaikka se olisi ollut kokonaan kuolleen puolison nimissä. Lesken mahdollinen uusi avioliitto ei vaikuta hänen asumisoikeuteensa. Ehtona lesken asumiselle kuitenkin on, ettei hänen henkilökohtaiseen varallisuuteensa sisälly muuta kodiksi sopivaa asuntoa.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa