Minilex - Lakipuhelin

Lesken hallintaoikeus ja kuolinpesä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lesken oikeus hallita kuolleen puolisonsa pesää jakamattomana on oleellinen kysymys silloin, kun ensiksi kuolleelta puolisolta on jäänyt rintaperillisiä, eli lapsia tai näiden jälkeläisiä. Leskellä on oikeus hallita jäämistöä jakamattomana riippumatta siitä, kuinka kauan puolisoiden avioliitto kesti ja oliko heillä avio-oikeus toistensa omaisuuteen.

Oikeus hallita jäämistöä ei tee leskestä kuolinpesän osakasta, eikä se täten vaikuta ensiksi kuolleen puolison perillisten tai yleistestamentin saajien oikeusasemaan. Leskellä on hallintaoikeuden nojalla oikeus omaisuuden käyttämiseen ja myös siitä saatavaan tuottoon. Hän ei kuitenkaan saa myydä omaisuutta. Hallintaoikeus koskee nimenomaisesti aviopuolisoa ja rekisteröityjä parisuhteita. Siten avoliitossa puolisonsa kanssa elänyt ei saa hyväkseen lesken hallintaoikeutta. 

Lesken hallintaoikeus ei kuitenkaan ole ehdoton. Jos ensiksi kuolleen puolison rintaperillinen vaatii kuolinpesän jakoa, jää leskelle vähimmäisoikeutena ainoastaan oikeus hallita puolisoiden yhteisenä kotina käytettyä asuntoa ja tavanomaiseksi laskettavaa asuntoirtaimistoa. Lesken vähimmäissuojasäännöksen nojalla eskellä on elinikäinen oikeus jäädä asumaan yhteiseen asuntoon, vaikka se olisi ollut kokonaan kuolleen puolison nimissä. Lesken mahdollinen uusi avioliitto ei vaikuta hänen asumisoikeuteensa. Ehtona lesken asumiselle kuitenkin on, ettei hänen henkilökohtaiseen varallisuuteensa sisälly muuta kodiksi sopivaa asuntoa. Avopuoliso jää luonnollisesti myös tämän oikeuden ulkopuolelle.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa