Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän varojen väärinkäyttö

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Kuolinpesän osakkaat hallitsevat lähtökohtaisesti yhdessä kuolinpesän omaisuutta. Jos kuolinpesään on määrätty pesänselvittäjä, hoitaa hän kuolinpesän omaisuutta, kunnes pesänjako aloitetaan. 

Koska lähtökohtana on kuolinpesän osakkaiden yhteishallinto, tulee kuolinpesän varojen käyttöä koskevat päätökset tehdä kaikkien osakkaiden yksimielisellä päätöksellä. Ainoastaan toimenpiteet, jotka eivät siedä viivytystä, voidaan suorittaa, vaikka kaikkien osakkaiden suostumusta ei saataisi hankituksi.

Ennen kuin kuolinpesän osakkaat ovat ottaneet pesän haltuunsa, on pesä ns. väliaikaisessa hallinnossa. Tällöin kuolinpesän omaisuutta hoitaa pääsääntöisesti se osakas, joka asui perittävän kuollessa tämän kanssa tai joka muutoin kykenee pitämään huolta omaisuudesta. Tällöin pesä varoja voidaan käyttää sen omaisuuden hoidon kannalta tarpeellisiin toimiin.

Mikäli kuolinpesän osakas käyttää kuolinpesän varoja väärin, on hän velvollinen korvaamaan vahingon, minkä hän tahallaan tai huolimattomuudestaan on aiheuttanut jollekin, jonka oikeus on pesänselvityksestä riippuvainen. Jos osakkaista useampi on aiheuttanut vahinkoa, vastaavat he siitä yhteisvastuullisesti. Vahingon perustuessa lievään huolimattomuuteen on korvausta mahdollista alentaa tai korvausvelvollisuus jopa kokonaan poistaa, jos tämä vahingon suuruuteen ja muihin seikkoihin nähden harkitaan kohtuulliseksi. Edunvalvonnan alaisuudessa oleva osakas ei voi joutua vahingonkorvausvastuuseen, vaan vahingosta vastaa hänen edunvalvojansa. 

Kuolinpesän varojen väärinkäyttöä on esimerkiksi niiden jakaminen osakkaille ennen kuin kuolinpesän velat on katettu. Jos näin tapahtuu, joutuvat kuolinpesän osakkaat korvaamaan velkojalle aiheutuneen vahingon, mikäli hän ei ennenaikaisen jaon vuoksi ole saanut maksua saatavalleen.

Jos kuolinpesä on pesänselvittäjän hallinnossa, tulee pesänselvittäjän pitää sen varat erillään omista ja muiden henkilöiden varoista. Myös pesänselvittäjä on vastuussa siitä vahingosta, jonka hän tahallaan tai huolimattomuudestaan aiheuttaa pesälle tai jollekin, jonka oikeus on pesänselvityksestä riippuvainen. Varojen väärinkäyttö, oli väärinkäyttäjänä sitten osakas tai pesänselvittäjä, voi johtaa myös rikosoikeudelliseen vastuuseen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »