Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän varojen väärinkäyttö


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kuolinpesän omaisuutta hallitsevat lähtökohtaisesti kuolinpesän osakkaat yhdessä. Jos kuolinpesään on määrätty pesänselvittäjä, hoitaa hän kuolinpesän omaisuutta, kunnes pesänjako aloitetaan. 

Kun lähtökohtana on kuolinpesän osakkaiden yhteishallinto, tulee kuolinpesän varojen käyttöä koskevat päätökset tehdä kaikkien osakkaiden yksimielisellä päätöksellä. Ainoastaan viivytystä sietämättömät toimenpiteet voidaan suorittaa, vaikka kaikkien osakkaiden suostumusta ei saada hankituksi.

Ennen kun kaikki kuolinpesän osakkaat ovat ottaneet pesän haltuunsa, on pesä ns. väliaikaisessa hallinnossa. Tällöin kuolinpesän omaisuutta hoitaa pääsääntöisesti se osakas, joka asui perittävän kuollessa tämän kanssa tai joka muutoin voi pitää huolta omaisuudesta. Tällöin pesä varoja voidaan käyttää kuolinpesän omaisuuden hoidon kannalta tarpeellisiin toimiin.

Mikäli kuolinpesän osakas käyttää kuolinpesän varoja väärin, esim. omiin tarpeisiinsa, on hän velvollinen korvaamaan vahingon, minkä hän tahallaan tai huolimattomuudesta on aiheuttanut jollekin, jonka oikeus on pesänselvityksestä riippuvainen. Jos osakkaista useampi on aiheuttanut vahinkoa, vastaavat he vahingosta yhteisvastuullisesti. Vahingon perustuessa lievään huolimattomuuteen on korvausta mahdollista alentaa tai korvausvelvollisuus poistaa, jos se vahingon suuruuteen ja muihin seikkoihin nähden harkitaan kohtuulliseksi. Edunvalvonnan alaisuudessa oleva osakas ei kuitenkaan voi joutua vahingonkorvausvastuuseen, vaan vahingosta vastaa hänen edunvalvojansa. 

Kuolinpesän varojen väärinkäyttöä voi olla esim. pesän varojen jakaminen osakkaille ennen kuin kuolinpesän velat on katettu. Tällöin kuolinpesän osakkaat joutuvat korvaamaan velkojalle ennenaikaisesta jaosta aiheutuneen vahingon, mikäli hän ei tämän vuoksi ole saanut maksua saatavalleen.

Kuolinpesän ollessa pesänselvittäjän hallinnossa, on hänen pidettävä kuolinpesän varat erillään omista tai muiden varoista. Myös pesänselvittäjä on vastuussa siitä vahingosta, jonka hän tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttaa pesälle tai jollekin, jonka oikeus on pesänselvityksestä riippuvainen. Varojen väärinkäyttö, oli väärinkäyttäjänä sitten osakas tai pesänselvittäjä, voi johtaa myös rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa