Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän väliaikainen hallinto


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Osakkaiden kuolinpesän yhteishallinto ei aina käynnisty heti perittävän kuoltua. Tämän vuoksi jonkun on otettava perittävän omaisuus haltuunsa. Kuolinpesän väliaikainen hallinto tarkoittaakin sitä, että yleensä yksi kuolinpesän osakas ottaa perittävän omaisuuden väliaikaisesti hoidettavaksi ja haltuunsa. Tällöin osakas toimii väliaikaisesti itsensä ja muiden osakkaiden puolesta, mutta kyseessä voi myös olla muun kuin kuolinpesän osakkaan toimintaa kaikkien osakkaiden puolesta. Yleensä väliaikaista hallintoa koskevat määräykset tulevat noudatettaviksi, kun yksinäinen henkilö kuolee.

Osakas, joka asui perittävän kanssa tämän kuollessa tai joka muutoin voi ottaa omaisuuden hoitoonsa, on velvollinen huolehtimaan pesän omaisuudesta, jollei pesä ole holhoojan, toimitsijan tai muun hoidettavana. Hänen on otettava kuolinpesän omaisuus hoidettavakseen siihen saakka, kunnes kaikki osakkaat tai se, jonka muuten on hallittava pesää, ovat ottaneet omaisuuden haltuunsa. Osakkaan on annettava viivytyksettä kuolemantapauksesta tieto muille osakkaille. Ensisijaisena tehtävänä osakkaalla onkin juuri ottaa yhteyttä muihin kuolinpesän osakkaisiin, jotta pesä saadaan siirretyksi mahdollisimman nopeaa osakkaiden yhteishallintoon. Ilmoitus on tehtävä myös oikeudelle tai tuomarille, mikäli jollekin osakkaista on määrättävä uskottu mies. Edellä kuvattua sääntelyä osakkaiden velvollisuuksista sovelletaan myös leskeen, vaikkei tämä olisikaan pesän osakas.

Jos kukaan edellä mainituista henkilöistä ei ota pesää haltuunsa, tulee sen, jolle se olosuhteisiin katsoen lähinnä kuuluu, ottaa omaisuus haltuunsa ja kutsua paikalle osakas tai ilmoittaa kuolemantapauksesta oikeudelle. Myös poliisiviranomainen voi olla velvollinen suorittamaan edellä mainitut toimenpiteet, jos sen apuun turvaudutaan tai tämä on muutoin tarpeellista. Kun oikeus on saanut ilmoituksen, on tämän määrättävä tarpeen tullen toimitsija huolehtimaan velvollisuuksista, jotka on edellä mainittu osakkaan tehtäviksi. Määräystä on noudatettava, vaikka siihen olisi haettu muutosta.

Kaikki oikeustoimet, jotka tehdään väliaikaisen hallinnon aikana ja jotka koskevat kuolinpesään kuuluvaa omaisuutta, on tehtävä kuolinpesän nimissä ja kuolinpesän lukuun. Jos haluat tietää tarkemmin esimerkiksi väliaikaisen hallinnon aikana tehtävistä oikeustoimista, kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa