Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän pesänhoitaja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuolinpesän pesänhoitajalla voidaan tarkoittaa kahta eri toimijaa kuolinpesässä. Ensinnäkin kuolinpesän pesänhoitaja voi olla henkilö, joka hoitaa kuolinpesän väliaikaista hallintoa. Toiseksi edellisestä erotetaan konkurssipesän pesänhoitaja, joka huolehtii kuolinpesän hallinnoimisesta, jos kuolinpesä luovutetaan konkurssiin. Näistä on lisäksi erotettava kuolinpesässä toimiva pesänselvittäjä tai -jakaja.

Kuolinpesän väliaikainen hallinto sijoittuu perinnönjaossa aikaan ennen osakkaiden yhteishallintoa. Kuolinpesän hallinto käynnistyy siis vaiheittain. Väliaikaista hallintoa joudutaan soveltamaan, jos osakkaiden yhteishallinto ei käynnisty heti perittävän kuoltua. Tällainen väliaikainen pesänhoitajan hallinto voi olla yhden kuolinpesän osakkaan taikka jonkun muun hoitamaa kaikkien osakkaiden puolesta. Perintökaaren mukaan lesken tai sen osakkaan, joka asuin perittävän kanssa, tulee ottaa omaisuus hoitoonsa, jos yhteishallintoa ei saada aikaan.

Osakasasemassa olevan pesänhoitajan tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä muihin osakkaisiin ja ilmoittaa heille perittävän kuolemasta, jotta pesä voitaisiin siirtää osakkaiden yhteishallintoon. Siksi tällaisen pesänhoitajan tulee heti aloittaa toimenpiteet muiden osakkaiden henkilöllisyyden ja olinpaikan selvittämiseksi. Lisäksi pesänhoitajan tulee harkita, tarvitseeko joku osakkaista edunvalvontaa, ja jos tarvitsee, ilmoitettava tästä maistraatille. Väliaikaisen pesänhoitajan tulee toimia pesän lukuun omaisuuden säilyttämiseksi.

Muun kuin osakasasemassa olevan väliaikaisen pesänhoitajan valtuudet ovat suppeammat. Tällaisen pesänhoitajan tulee vain huolehtia pesän omaisuuden säilyttämisestä ja osakkaan kutsumisesta paikalle. Osakkaalle hän voi sitten luovuttaa pesän hallinnon. Hänen ei tarvitse selvittää kaikkien pesän osakkaiden henkilöllisyksiä ja olinpaikkoja. Mikäli pesänhoitaja ei löydä yhtään osakasta, jolle voisi luovuttaa pesän hallinnon, tulee hänen ottaa yhteyttä tuomioistuimeen. Tällöin tuomioistuin määrää erityisen toimitsijan hoitamaan pesää. Väliaikainen pesänhallinto loppuu, kun pesä luovutetaan varsinaiseen osakashallintoon. 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa