Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän pesänhoitaja


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kuolinpesän pesänhoitajalla voidaan tarkoittaa kahta toimijaa kuolinpesässä. Ensinnäkin kuolinpesän pesänhoitaja voi olla henkilö, joka hoitaa kuolinpesä väliaikaista hallintoa. Toiseksi edellisestä erotetaan konkurssipesän pesänhoitaja, joka huolehtii kuolinpesän hallinnoimisesta, jos kuolinpesä luovutetaan konkurssiin. Näistä on erotettava terminä kuolinpesässä toimiva pesänselvittäjä tai -jakaja.

Kuolinpesän väliaikainen hallinto sijoittuu perinnönjaossa aikaan ennen osakkaiden yhteishallintoa. Kuolinpesän hallinto käynnistyy siis vaiheittain. Väliaikaista hallintoa joudutaan soveltamaan, jos osakkaiden yhteishallinto ei käynnisty heti perittävän kuoltua. Tällainen väliaikainen pesänhoitajan hallinto voi olla yhden kuolinpesän osakkaan taikka jonkun muun hoitamaa kaikkien osakkaiden puolesta. Väliaikainen hallinto voi olla mahdollinen esimerkiksi, jos perittävä elää yksin, koska perintökaaren mukaan lesken tai sen osakkaan, joka asuin perittävän kanssa, tulee ottaa omaisuus hoitoonsa, jos yhteishallintoa ei saada aikaan.

Osakasasemassa olevan pesänhoitajan tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä muihin osakkaisiin pesän siirtämiseksi osakkaiden yhteishallintoon. Siksi tällaisen pesänhoitajan tulee heti aloittaa toimenpiteet muiden osakkaiden henkilöllisyyden ja olinpaikan selvittämiseksi ja ilmoitettava perittävän kuolemasta. Lisäksi pesänhoitajan tulee harkita, tarvitseeko joku osakkaista edunvalvontaa ja ilmoittaa siitä maistraatille. Väliaikaisen pesänhoitajan tulee toimia pesän lukuun omaisuuden säilyttämiseksi.

Muun kuin osakasasemassa olevan väliaikaisen pesänhoitajan valtuudet ovat suppeammat kuin osakasasemassa olevan. Tällaisen pesänhoitajan tulee vain huolehtia pesän omaisuuden säilyttämisestä ja osakkaan kutsumisesta paikalle. Hänen ei tarvitse selvittää kaikkia pesän osakkaiden henkilöllisyksiä ja olinpaikkoja. Mikäli yhtään osakasat ei löydy, jotta pesänhoitaja voisi luovuttaa hänelle pesän hallinnon, tulee ottaa yhteyttä tuomioistuimeen. Tällöin tuomioistuin määrää erityisen toimitsijan hoitamaan pesää. Väliaikainen pesänhallinto loppuu, kun pesä luovutetaan varsinaiseen osakashallintoon. 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa