Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän pankkiasioiden hoitaminen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Tietoisuus henkilön kuolemasta tulee pankeille Väestörekisterikeskuksen kautta. Kun henkilö kuolee, käyttöoikeudet tileihin päättyvät, eikä tilinkäyttövälineitä pankkikortit mukaan lukien voi enää käyttää. Ennen perunkirjoitusta ainoastaan selvinä pidettäviä laskuja on mahdollista maksaa vainajan tililtä. Käteisen nostaminen tai varojen siirtäminen ei ole myöskään mahdollista. Tilien käyttöoikeudet voidaan palauttaa tarpeen vaatiessa osakkaiden yhteisen päätöksen perusteella perunkirjoituksen jälkeen. Tallelokeron luettelointi ja kuolinpäivän saldotodistuksien tilaaminen on tehtävä perunkirjoitusta varten.

Erikseen on määritelty, mihin pesän osakas on oikeutettu yksin ja mihin toimiin tarvitaan kaikkien osakkaiden suostumus. Tilanteissa, joissa pesän osakas on yksinäänkin oikeutettu toimien suorittamiseen, selvitykseksi pankille riittää lähtökohtaisesti sukuselvitys tai testamentti, joka sisältää tiedon henkilön osakkuudesta pesässä. Yksittäisellä pesän osakkaalla voi olla oikeus muun muassa maksaa hautajaisiin tai kuolintapaukseen liittyviä tai muutoin selkeitä laskuja tai hankkimaan tarpeellisia tietoja ja todistuksia.

Mikäli kyseessä on toimet, joiden hoitamiseksi vaaditaan kaikkien kuolinpesän osakkaiden suostumus, usein on tarpeellista valtuuttaa yksi henkilö hoitamaan pesän pankkiasioita. Valtuutuksesta päättävät osakkaat yhdessä. Kaikkien osakkaiden suostumusta tarvitaan muun muassa pankkitilien lopettamisen, tallelokeron tyhjentämisen ja arvopaperien tai osuuksien myymisen yhteydessä. Pankeille tulee pankkiasioiden hoitoa varten antaa tarkastettavaksi perukirja, sukuselvitykset (tietyissä tilanteissa), mahdolliset testamentit ja avioehtosopimukset, ensin kuolleen puolison jälkeinen ositus- ja perukirja, sekä valtakirjat osakkailta, jotka eivät ole henkilökohtaisesti paikalla. Mikäli kyseessä on tilanne, jossa asian hoitaminen pankissa ei siedä viivytystä, ja jossa perukirjaa ei ole vielä toimitettu, osakkaiden tulee antaa pankille muiden asiakirjojen lisäksi kirjallinen vakuutus siitä, että pesässä ei heidän lisäkseen ole muita osakkaita.

Pesänselvittäjällä on yksinomainen oikeus hoitaa kuolinpesän pankkiasioita tapauksissa, joissa pesä on hänen hallinnossaan. Testamentin määräykset määräävät testamentin toimeenpanijan toimivallasta. Mikäli testamentin määräyksistä ei ole johdettavissa muuta päätelmää, pesänselvittäjää koskevia säännöksiä pidetään myös testamentin toimeenpanijaa sitovina tietyin eroavaisuuksin. Toimeenpanijaa koskevat määräykset eivät supista leskelle avio-oikeussuhteen perusteella kuuluvaa oikeutta osallistua pesän selvittämiseen. Kyseisissä tilanteissa leski ja toimeenpanija vastaavat pesän pankkiasioiden hoidosta yhdessä siihen saakka, kunnes ositus on toimitettu. Mikäli pankkiasioiden hoitaminen tai toimivallan olemassaolo herättävät kysymyksiä, on syytä kääntyä asiantuntevan lakimiehen puoleen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa