Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän pankkiasioiden hoitaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pankit saavat Väestörekisterikeskuksen kautta tiedon asiakkaansa kuolemasta. Kun henkilö kuolee, käyttöoikeudet hänen tileihinsä päättyvät, eikä tilinkäyttövälineitä kuten pankkikortteja voi enää käyttää. Käteisen nostaminen tai varojen siirtäminen ei ole myöskään mahdollista. Ennen perunkirjoitusta vainajan tililtä voidaan maksaa ainoastaan selvinä pidettäviä laskuja. Tarpeen vaatiessa tilien käyttöoikeudet voidaan palauttaa perunkirjoituksen jälkeen, mikäli kaikki osakkaat tähän suostuvat. Perunkirjoitusta varten on luetteloitava tallelokero ja tilattava kuolinpäivän saldotodistus.

Erikseen on määritelty, mihin toimiin pesän osakas on oikeutettu yksin ja mihin toimiin puolestaan tarvitaan kaikkien osakkaiden suostumus. Tilanteissa, joissa pesän osakas on yksinäänkin oikeutettu toimien suorittamiseen, selvitykseksi pankille hänen oikeudestaan riittää lähtökohtaisesti sukuselvitys tai testamentti, joka sisältää tiedon henkilön osakkuudesta pesässä. Yksittäisellä pesän osakkaalla voi olla oikeus muun muassa maksaa hautajaisiin tai kuolintapaukseen liittyviä tai muutoin selkeitä laskuja sekä oikeus hankkia tarpeellisia tietoja ja todistuksia.

Mikäli kyse on toimista, joiden hoitamiseen vaaditaan kaikkien kuolinpesän osakkaiden suostumus, kannattaa yleensä valtuuttaa yksi henkilö hoitamaan pesän pankkiasioita. Valtuutuksesta päättävät osakkaat yhdessä. Kaikkien osakkaiden suostumusta tarvitaan muun muassa pankkitilien lopettamiseen, tallelokeron tyhjentämiseen ja arvopaperien tai osuuksien myymiseen. Pankeille tulee pankkiasioiden hoitoa varten antaa tarkastettavaksi perukirja, sukuselvitykset (tietyissä tilanteissa), mahdolliset testamentit ja avioehtosopimukset, ensin kuolleen puolison jälkeinen ositus- ja perukirja, sekä valtakirjat osakkailta, jotka eivät ole henkilökohtaisesti paikalla. Mikäli kyseessä on tilanne, jossa asian hoitaminen pankissa ei siedä viivytystä, ja jossa perukirjaa ei ole vielä toimitettu, osakkaiden tulee antaa pankille muiden asiakirjojen lisäksi kirjallinen vakuutus siitä, että pesässä ei heidän lisäkseen ole muita osakkaita.

Pesänselvittäjällä on yksinomainen oikeus hoitaa kuolinpesän pankkiasioita tapauksissa, joissa pesä on hänen hallinnossaan. Testamentin määräykset määräävät testamentin toimeenpanijan toimivallasta. Mikäli testamentin määräyksistä ei ole johdettavissa muuta päätelmää, pesänselvittäjää koskevia säännöksiä pidetään myös testamentin toimeenpanijaa sitovina tietyin eroavaisuuksin. Toimeenpanijaa koskevat määräykset eivät supista leskelle avio-oikeussuhteen perusteella kuuluvaa oikeutta osallistua pesän selvittämiseen. Kyseisissä tilanteissa leski ja toimeenpanija vastaavat pesän pankkiasioiden hoidosta yhdessä siihen saakka, kunnes ositus on toimitettu.

Kannattaa kääntyä asiantuntevan lakimiehen puoleen, mikäli pankkiasioiden hoitaminen tai toimivallan olemassaolo herättävät kysymyksiä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa