Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän osoitteenmuutos

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuolinpesän osoitetietojen tulee olla ajan tasalla, jotta siihen saadaan tarvittaessa yhteys esimerkiksi tiedoksiantojen toimittamista varten. Onkin tärkeää, että kuolinpesän osoitteen muuttuessa siitä ilmoitetaan tarvittaville tahoille. Käytännössä ilmoitus tehdään Verohallinnolle.

Osoitteenmuutosilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja kaikkien kuolinpesän osakkaiden on se hyväksyttävä. Osakkaat voivat antaa hyväksyntänsä joko allekirjoittamalla osoitteenmuutosilmoituksen tai antamalla osoitteenmuutoksen ilmoittajalle valtakirjan. Jotta kuolinpesän asiat saataisiin hoidettua sulavasti, voi olla järkevää, että osakkaat valtuuttavat yhdellä kertaa tietyn henkilön hoitamaan kuolinpesän asioita. Tällöin osakkaiden ei tarvitse jokaisella kerralla erikseen valtuuttaa asianhoitajaa yksittäisten toimien, kuten osoitteenmuutoksen, tekemiseen. Valtuutus voidaan antaa myös siten, että se koskee vain tietynlaisia toimia. 
On hyvä myös muistaa, ettei perukirjaan merkittyä pesänilmoittajaa pidetä automaattisesti kuolinpesän asioiden hoitajana. Hänet voidaan kuitenkin jo perukirjassa valtuuttaa toimimaan myös kuolinpesän asianhoitajana, jolloin hänellä on oikeus tehdä myös kuolinpesän osoitteenmuutos.

Mikäli kuolinpesä on määrätty pesänselvittäjän hallintoon, tekee tämä myös osoitteenmuutoksen. Pesänselvittäjän on ilmoitusta tehdessään esitettävä Verohallinnolle se oikeuden päätös, jolla hänet on tähän tehtävään määrätty. 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa