Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän osoitteenmuutos


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Jotta kuolinpesään saadaan tarvittaessa yhteys esim. tiedoksi antojen toimittamista varten, on sen osoitetiedot oltava ajantasaisesti ilmoitettu. Onkin tärkeää, että kuolinpesän osoitteen muuttuessa siitä ilmoitetaan tarvittaville tahoille. Käytännössä ilmoitus tehdään Verohallinnolle.

Osoitteenmuutosilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja kaikkien kuolinpesän osakkaiden on hyväksyttävä osoitteenmuutos. Osakkaat voivat antaa hyväksyntänsä joko allekirjoittamalla osoitteenmuutosilmoituksen tai antamalla osoitteenmuutoksen ilmoittajalle kaikkien osakkaiden antaman valtakirjan. Jotta kuolinpesän asiat saataisiin hoidettua sulavasti, voi olla järkevää, että osakkaat valtuuttavat yhdellä kertaa tietyn henkilön hoitamaan kuolinpesän asioita. Tällöin osakkaiden ei tarvitse jokaisella kerralla erikseen valtuuttaa asianhoitajaa yksittäisten toimien, kuten osoitteenmuutoksen, tekemiseen. Valtuutus voidaan antaa myös siten, että se koskee vain tietynlaisia toimia. 
On hyvä myös muistaa, ettei perukirjaan merkittyä pesänilmoittajaa pidetä automaattisesti kuolinpesän asioiden hoitajana. Hänet voidaan kuitenkin jo perukirjassa valtuuttaa toimimaan myös kuolinpesän asianhoitajana, jolloin hänellä on oikeus tehdä myös kuolinpesän osoitteenmuutos.

Mikäli kuolinpesä on määrätty pesänselvittäjän hallintoon, tekee tämä myös osoitteenmuutoksen. Pesänselvittäjän on kuitenkin ilmoitusta tehdessään esitettävä Verohallinnolle se oikeuden päätös, jolla hänet on tähän tehtävään määrätty. 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa