Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän osakkaiden vahvistaminen – vahvistettu osakasluettelo

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuolinpesää hallinnoitaessa on tärkeää varmistua siitä, ketkä ovat pesän osakkaita. Kuolinpesän osakkaat luetellaan perunkirjoituksessa laadittavassa perukirjassa. Perukirjan osakasluettelo on epävirallinen, ts. siinä ei ole vahvistettu, että kaikki osakkaat on varmasti merkitty siihen. Osakasluettelolle on haettava erityinen vahvistus maistraatista, jotta se olisi julkisesti luotettava.

Julkinen luotettavuus merkitsee sitä, että oikeustoimi, esim. kauppa, jonka pesän osakkaat ovat tehneet sivullisen kanssa, on sitova, vaikka joku osakkaista puuttuisi perukirjasta. Oikeustoimi on pätevä kuitenkin vain, jos se, jonka kanssa oikeustoimi tehtiin, ei tiennyt eikä hänen pitänyt tietää, että kuolinpesään kuuluu sellainen osakas, jota ei ollut mainittu vahvistetussa perukirjan osakasluettelossa. Vahvistettu osakasluettelo antaa siten vilpittömän mielen suojan. Jos osakasluetteloa ei ole vahvistettu, on aina mahdollista, että oikeustoimi peruuntuu. Osakasluetteloon merkitsemättä jäänyt pesän osakas voi nimittäin ajaa pesän hyväksi kannetta, jossa hän vaatii oikeustoimen julistamista pätemättömäksi. Osakasluettelo kannattaakin vahvistaa esimerkiksi, jos pesä ryhtyy taloudellisesti merkittävään oikeustoimeen, kuten kiinteistön myyntiin.

Osakasluettelon vahvistamiselle ei ole säädetty määräaikaa. Osakasluettelon vahvistamispäätöksen antaa maistraatti. Hakemuksen vahvistamisesta voi tehdä pesän osakas, leski, pesänhoitaja, pesänselvittäjä, pesänjakaja tai testamentin toimeenpanija. Hakemukseen on liitettävä alkuperäinen tai oikeaksi todistettu perukirja ja katkeamaton sukuselvitys eli virkatodistukset perittävästä ja kuolinpesän osakkaista 15 ikävuodesta kuolinhetkeen sekä mahdollinen testamentti, avioehto, osituskirja tai aikaisemmin kuolleen aviopuolison perukirja. Vahvistamispäätöksessään maistraatti toteaa, että vainajan aviopuoliso ja kaikki pesän osakkaat on merkitty perukirjaan lainmukaisesti ja että heidän henkilötietonsa ovat oikein. Siinä ei oteta kantaa perintöosuuden suuruuteen.

Ottakaa yhteyttä lakimieheen, mikäli haluatte varmistua siitä, onko osakasluettelon vahvistamiselle tarvetta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa