Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän osakkaan velvollisuudet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perittävän kuoltua hänen kuolinpesänsä osakkaiden tulisi ottaa pesä haltuun ja hoitaa sitä. Perunkirjoituksen toimittamisen lisäksi osakkaiden velvollisuuksiin kuuluu myös monia muita tehtäviä.

Kuten todettu, ensiksi osakkaiden tulee ottaa kuolinpesä haltuun ja aloittaa sen asioiden hoitaminen. Haltuunottovelvollisuuden voidaan useimmiten katsoa kuuluvan leskelle, vaikka hän ei olisikaan kuolinpesän osakas. Haltuunottajan tulisi nimittäin olla henkilö, joka on parhaiten tietoinen pesän asioista. Tärkein haltuunottajan velvollisuus on vainajan omaisuudesta huolehtiminen eli sen säilyttäminen ja mahdollinen tallettaminen. Hänen tulee myös huolehtia pesän juoksevista asioista sekä mahdollisista tuloista ja veloista. Pesän haltuun ottamisen lisäksi osakkaiden tulee huolehtia kuolinpesän hallinnosta perinnnön jakamiseen asti. Kaikilla kuolinpesän osakkailla on velvollisuus yhdessä hallita pesän omaisuutta ja tehdä pesää koskevia päätöksiä yksimielisesti. On huomattava, että kuolinpesän varoja saa käyttää ainoastaan kuolinpesän hoidosta aiheutuviin kustannuksiin ja kuluihin.

Osakkaiden tulee huolehtia pesänselvityksen suorittamisesta. Pesänselvityksen yhteydessä määritellään kuolinpesän laajuus, selvitetään varat ja velat, sekä suoritetaan erityistestamentin toimeenpano. Pesänselvittäjä ottaa pesän haltuunsa ja toimii pesän edustajana.

Hyvin olennainen pesän osakkaille kuuluva velvollisuus on myös perunkirjoituksen toimittaminen. Perunkirjoitus on toimitettava jokaisen vakituisesti Suomessa asuneen henkilön kuoleman jälkeen. Ratkaisevaa ei ole omaisuuden suuruus, sillä perukirja on tehtävä myös täysin tyhjästä pesästä. Perukirjan tarkoitus on toimia omaisuusluettelona, johon on listattu pesän velat ja varat perinnönjakoa varten. Samalla perukirja toimii osakasluettelona, sillä kaikki kuolinpesän osakkaat tulevat listatuiksi siihen. Perunkirjoituksesta huolehtiminen kuuluu sen kuolinpesän osakkaan, jonka hoidossa pesä on, vastuulle. Hänen tulee myös huolehtia perunkirjoituksen pitopaikasta ja osakkaiden kutsumisesta. Perukirjaa varten on hankittava vainajan sukuselvitys, jotta voidaan varmistua siitä, onko vainaja ollut naimisissa tai onko hänellä mahdollisesti lapsia. Perunkirjoitus tulee toimittaa kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta.

Kuolinpesän osakkaiden velvollisuuksiin saattaa kuulua myös tarvittavien asiakirjojen hankkimista tai erilaisten selvitystoimien suorittamista. Vaadittavat toimet saattavat vaihdella huomattavastikin eri kuolinpesien välillä. Asiantuntevan avun saamiseksi on suositeltavaa kääntyä lakimiehen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa