Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän osakkaan kuolema

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Kuolinpesän osakkaita ovat perilliset ja yleistestamentinsaajat. Yleistestamentinsaajaksi kutsutaan henkilöä, jolle on testamentattu koko vainajan omaisuus tai osuus siitä. Vainajan eloonjäänyt puoliso eli leski on kuolinpesän osakas ositukseen asti. Leski ei kuitenkaan ole kuolinpesän osakas, mikäli hänellä ei avioehtosopimuksen vuoksi ole avio-oikeutta vainajan omaisuuteen, ellei hän ole perillinen tai yleistestamentin saaja. 

Mikäli kuolinpesän osakas kuolee, tulevat hänen perillisensä hänen tilalleen. Perillisillä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin alkuperäisellä osakkaalla. Kuolinpesän osakkaan kuolema ei siten muuta osakkaiden oikeudellisia velvoitteita.

Kuolinpesän selvittäminen ja jakaminen on aikaa vievä prosessi. Pesän osakas voi kuolla ennen kuin pesää on ehditty edes kunnolla selvittää. Tällaisissa ja muissakin kuolinpesän hoitamiseen liittyvissä tilanteissa kannattaa kääntyä asiantuntevan lakimiehen puoleen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »