Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän osakkaan kuolema


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kuolinpesän osakkaita ovat perilliset, yleistestamentin saaja sekä leski ositukseen asti. Perillisen asemassa ovat vainajan lapset ja heidän jälkeläisensä, tai muut sukulaiset. Yleistestamentin saajaksi kutsutaan henkilöä, jolle on testamentattu koko omaisuus tai osuus siitä. Eloonjäänyt puoliso, eli leski on kuolinpesän osakkaana ositukseen asti. Leski ei ole kuolinpesän osakas, mikäli hänellä ei ole avio-oikeutta vainajan omaisuuteen, ellei hän ole perillinen tai yleistestamentin saaja. 

Mikäli kuolinpesän osakas kuolee, tulevat hänen perilliset tilalle. Perillisillä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin alkuperäisellä osakkaalla. Kuolinpesän osakkaan kuolema ei muuta oikeudellisia velvoitteita.

Kuolinpesän selvittäminen ja jakaminen on aikaa vievä prosessi. Kuolinpesän osakas voi kuolla ennen kuin pesää on ehditty edes kunnolla selvittää. Kuolinpesän hoitamisessa kannattaa kysyä neuvoa oikeusoppineelta. 

 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa