Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän osakas ulosotossa


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kuolinpesän osakas tarkoittaa henkilöä, joka on osallisena kuolinpesässä. Kuolinpesän osakkaita ovat perilliset ja yleisjälkisäädöksen saajat eli yleistestamentin saajat sekä eloon jäänyt puoliso. Eloon jäänyt puoliso eli leski ole kuolinpesän osakas, jos puolisoilla oli avioehto, joka poistaa avio-oikeuden tai jos ositus on ehditty jo toimittaa. Avioehdosta ja osituksesta riippumatta leski on kuitenkin kuolinpesän osakas, jos hän on perillisasemassa tai yleistestamentin saaja.

Jos kuolinpesän osakas on ulosotossa, voidaan hänen perintöosuutensa eli pesäosuutensa ulosmitata hänen veloistaan. Kuolinpesän osakkaan pesäosuus onkin siis ulosottokelpoinen. Pesäosuuden ulosmittaus ei kohdistu yksittäisiin jäämistöesineisiin.

Pesäosuuden ulosmittaus on perilliselle kuolinpesästä tulevan varallisuusedun ulosmittausta. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka perillisen pesäosuus ulosmitattaisiin, ei perillinen menetä sen seurauksena kuolinpesän osakkuutta. Velallisperillinen voikin ulosmittauksesta huolimatta yhdessä muiden kuolinpesän osakkaiden kanssa osallistua esimerkiksi pesänselvitystarkoituksessa tapahtuviin luovutuksiin ja maksuihin.

Osakkailla ei ole kuitenkaan oikeutta käyttää valtuuksiaan ulosmittausvelkojan vahingoksi. Osakkaat voivatkin joutua vahingonkorvausvelvollisiksi, jos aiheuttavat vahinkoa ulosmittausvelkojalle. Jos osakkailla on tieto maksukiellosta, jo lieväkin huolimattomuus johtaa yhteishallintotoimeen osallistuneen osakkaan täysimääräisen korvausvastuuseen. Esimerkiksi silloin, kun jäämistöomaisuutta realisoidaan alihintaan, on kyse lievästä huolimattomuudesta.

Mikäli sinua askarruttavat kysymykset liittyen esimerkiksi kuolinpesän osakkaan pesäosuuden ulosmittaukseen, kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa