Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän osakas ulosotossa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Kuolinpesän osakkaalla tarkoitetaan henkilöä, joka on osallisena kuolinpesässä. Kuolinpesän osakkaita ovat perilliset ja yleisjälkisäädöksen eli yleistestamentin saajat. Leski on pesän osakas osituksen toimittamiseen asti, paitsi jos puolisoilla oli avioehto. Tällöin leski ei ole pesän osakas. Avioehdosta ja osituksen toimittamisesta riippumatta leski on kuitenkin aina kuolinpesän osakas, jos hän on perillisasemassa tai yleistestamentin saaja.

Jos kuolinpesän osakas on ulosotossa, ulosmittaus voidaan kohdistaa hänen pesäosuuteensa. Toisin sanoen pesäosuus on siis ulosottokelpoinen. Pesäosuuden ulosmittaus ei kuitenkaan kohdistu yksittäisiin jäämistöesineisiin.

Pesäosuuden ulosmittaus kohdistuu perilliselle kuolinpesästä tulevaan varallisuusetuun. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka perillisen pesäosuus ulosmitattaisiin, ei hän kuitenkaan menetä kuolinpesän osakkuutta. Velallisperillinen voikin ulosmittauksesta huolimatta osallistua pesää koskeviin toimiin muiden osakkaiden kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi pesänselvitystarkoituksessa tapahtuvat luovutukset ja maksut.

Osakkailla ei ole kuitenkaan oikeutta käyttää valtuuksiaan ulosmittausvelkojan vahingoksi. Osakkaat voivat joutua vahingonkorvausvelvollisiksi, jos he aiheuttavat vahinkoa ulosmittausvelkojalle. Jos osakkailla on tieto maksukiellosta, jo lieväkin huolimattomuus johtaa yhteishallintotoimeen osallistuneen osakkaan täysimääräisen korvausvastuuseen. Esimerkiksi silloin, kun jäämistöomaisuutta realisoidaan alihintaan, on kyse lievästä huolimattomuudesta.

Kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen, mikäli kuolinpesän osakkaan pesäosuuden ulosmittaukseen liittyvät kysymykset askarruttavat sinua.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »