Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän omaisuuden myyminen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kuolinpesän omaisuuden myyminen saattaa muodostua huomattavaksi riskiksi ja näiden riskien tiedostaminen on ongelmien välttämiseksi tarpeellista. Jopa tilanteissa, joissa harkitaan kuolinpesän omaisuuden myyntiä pesän osakkaalle perunkirjoituksen toimittamista edeltävänä aikana, on harkittava toimia tarkoin ja selvitettävä huolellisesti kaikki tilanteeseen vaikuttavat seikat. Isojen kauppojen tekemistä ei voida pitää suositeltavana, sillä kauppa saattaa osoittautua sittemmin pätemättömäksi. Riskialttius voi johtua esimerkiksi mahdollisen testamentin tai velkojen olemassaolon tai uuden perillisen vuoksi.

Mahdollinen kauppa ei vaikuta perukirjan tekoon. Perukirjaan tulee merkitä pesän varat ja velat kuolinpäivän mukaan, jolloin omaisuus myös arvostetaan kuolinpäivän käyvän arvon perusteella. Perilliset voivat keskenään sopia siitä, miten mahdollinen kauppa otetaan huomioon perinnönjaon yhteydessä. Perillisen ei tarvitse ostaa itseltään, vaan niin sanotussa lunastusjaossa hänen tulee maksaa muiden perillisten osuus.

Kuolinpesän omaisuutta koskeva määräysvalta kuuluu pääsääntöisesti pesän osakkaille yhdessä, eli pesän osakkaiden tulee lähtökohtaisesti päättää pesää koskevista asioista yhdessä ja yksimielisesti. Kaikilta kuolinpesän osakkailta vaaditaan suostumusta, kun ollaan aikeissa myydä kuolinpesän omaisuutta. Pesän omaisuuden myymistä ennen perunkirjoituksen toimittamista ei pidetä suositeltavana, mutta mikäli tällaisiin toimiin ryhdytään, on huolehdittava riittävän selvityksen tekemisestä. On olennaista, että ollaan riittävällä tavalla selvillä kaikista kuolinpesän asioihin vaikuttavista seikoista. Mikäli kuolinpesän omaisuuden myyminen osoittautuu haastavaksi tai se herättää kysymyksiä, on kannattavaa kääntyä asiantuntevan avun puoleen. 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa