Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän omaisuuden myyminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuolinpesän omaisuuden myynti saattaa muodostua huomattavaksi riskiksi. Jopa tilanteissa, joissa myydään kuolinpesän omaisuutta pesän osakkaalle perunkirjoituksen toimittamista edeltävänä aikana, on toimittava tarkoin ja selvitettävä huolellisesti kaikki tilanteeseen vaikuttavat seikat. Isojen kauppojen tekemistä ei voida pitää suositeltavana, sillä kauppa saattaa osoittautua sittemmin pätemättömäksi. Pätemättömyyttä voivat aiheuttaa esimerkiksi ilmitulleet uudet testamentit, velkojat tai perilliset.

Kauppa ei vaikuta perukirjan tekoon. Perukirjaan tulee merkitä pesän varat ja velat kuolinpäivänä ja kuolinpäivän arvoon arvostettuina. Perilliset voivat keskenään sopia, miten mahdollinen kauppa otetaan huomioon perinnönjaon yhteydessä. Perillisen ei tarvitse ostaa itseltään, vaan niin sanotussa lunastusjaossa hänen tulee maksaa muiden perillisten osuus.

Kuolinpesän omaisuutta koskeva määräysvalta kuuluu pääsääntöisesti pesän osakkaille yhdessä, eli heidän tulee lähtökohtaisesti päättää pesää koskevista asioista yhdessä ja yksimielisesti. Kuolinpesän omaisuuden myntiin vaaditaan kaikkien osakkaiden suostumus. Pesän omaisuuden myyntiä ennen perunkirjoituksen toimittamista ei pidetä suositeltavana, mutta mikäli tällaisiin toimiin kuitenkin ryhdytään, on huolehdittava riittävän selvityksen tekemisestä. On olennaista, että osakkaat ovat riittävällä tavalla selvillä kaikista kuolinpesän asioihin vaikuttavista seikoista.

Kannattaa kääntyä asiantuntevan avun puoleen, mikäli kuolinpesän omaisuuden myynti osoittautuu haastavaksi tai se herättää kysymyksiä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa