Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän luovutustappio


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Jakamaton kuolinpesä on verovelvollinen. Kuolinpesä on näin ollen vastuussa esimerkiksi kuolinpesään kuuluvan omaisuuden myymisen seurauksena syntyneen luovutusvoittoveron suorittamisesta. Toisaalta, kuolinpesän verotuksessa voidaan ottaa vähennyksinä huomioon myös kuolinpesälle aiheutuneet luovutustappiot.

Myös kuolinpesän tuloverotuksesta on säädetty tuloverolaissa.  Sen mukaan, sinä vuonna kun henkilö kuolee, kuolinpesää verotetaan samalla tavalla kuin edesmennyttä henkilöä. Kuolinvuoden päätyttyä kuolinpesää verotetaan erillisenä verovelvollisena. Kuolinpesän harjoittaessa elinkeinotoimintaa, verotetaan sitä erillisenä verovelvollisena, kunnes kolme vuotta on kulunut kuolinvuoden päättymisestä. Tämän jälkeen sitä verotetaan elinkeinoyhtymänä, jolloin kuolinpesän elinkeinotoiminnasta saamat tulot verotetaan kuolinpesän osakkaiden tuloina.
Mikäli kuolinpesässä on vain yksi osakas, katsotaan omaisuuden siirtyvän osakkaalle jo silloin, kun kuolinpesä on selvitetty. Kun perunkirjoitus on tehty, verotetaankin kuolinpesälle kertyneitä tuloja tällaisen ainoan osakkaan tuloina.

Tuloverolain mukaisesti omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio vähennetään omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuotena sitä mukaan kun voittoa kertyy. Vuoden 2016 ja sen jälkeen syntynyt vähennyskelpoinen luovutustappio, joka jää vähentämättä omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta, voidaan vähentää myös puhtaasta pääomatulosta ennen muita pääomatuloista tehtäviä vähennyksiä. Luovutustappiota ei kuitenkaan oteta huomioon vahvistettaessa pääomatulojen alijäämää.

On tärkeä muistaa, että kuolinpesä jakamisen jälkeen sen luovutustappiot eivät ole enää verotuksessa vähennyskelpoisia. Tämä tarkoittaa sitä, että kuolinpesän osakas ei voi huomioida kuolinpesän luovutustappioita omassa verotuksessaan edes saadessaan myyntivoittoa hänelle perintönä tulleen omaisuuden myynnistä. Syytä on myös huomioida, etteivät kaikenlaiset luovutustappiot eivät ole vähennyskelpoisia edes kuolinpesän ollessa jakamaton. Lisätietoa kuolinpesän verokohtelusta saat lakimieheltä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa