Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän luovutustappio

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jakamaton kuolinpesä on verovelvollinen. Kuolinpesä joutuu maksamaan myymästään omaisuudesta luovutusvoittoveroa, mikäli omaisuuden luovutushinta on suurempi kuin sen poistamaton hankintameno ja mahdolliset voiton hankkimisesta aiheutuneet kulut. Toisaalta kuolinpesän verotuksessa voidaan ottaa vähennyksinä huomioon myös kuolinpesälle aiheutuneet luovutustappiot.

Tuloverolaissa on säädetty myös kuolinpesän tuloverotuksesta. Sen mukaan henkilön kuolinvuonna hänen kuolinpesäänsä verotetaan samoin kuin häntä itseään, kun hän vielä oli elossa. Kuolinvuoden päätyttyä kuolinpesää verotetaan erillisenä verovelvollisena. Jos kuolinpesä harjoittaa elinkeinotoimintaa, sitä verotetaan erillisenä verovelvollisena, kunnes kolme vuotta on kulunut vainajan kuolinvuoden päättymisestä. Tämän jälkeen kuolinpesää verotetaan elinkeinoyhtymänä, ja sen elinkeinotoiminnasta saadut tulot verotetaan sen osakkaiden tuloina.
Mikäli kuolinpesässä on vain yksi osakas, katsotaan sen omaisuuden siirtyvän osakkaalle jo silloin, kun kuolinpesä on selvitetty. Perunkirjoituksen jälkeen kuolinpesälle kertyneitä tuloja verotetaan tällaisen ainoan osakkaan tuloina.

Tuloverolain mukaisesti omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio vähennetään omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuotena, sitä mukaa kun voittoa kertyy. Vuonna 2016 ja sen jälkeen syntynyt vähennyskelpoinen luovutustappio, joka jää vähentämättä omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta, voidaan vähentää myös puhtaasta pääomatulosta ennen muita pääomatuloista tehtäviä vähennyksiä. Luovutustappiota ei kuitenkaan oteta huomioon vahvistettaessa pääomatulojen alijäämää.

On tärkeää muistaa, että kuolinpesän jakamisen jälkeen sen luovutustappiot eivät ole enää verotuksessa vähennyskelpoisia. Tämä tarkoittaa sitä, että kuolinpesän osakas ei voi huomioida kuolinpesän luovutustappioita omassa verotuksessaan, ei edes saadessaan myyntivoittoa hänelle perintönä tulleen omaisuuden myynnistä. Kannattaa myös huomata, etteivät kaikenlaiset luovutustappiot ole vähennyskelpoisia edes kuolinpesän ollessa vielä jakamaton. Lisätietoa kuolinpesän verokohtelusta saat lakimieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa