Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän lopettaminen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kuolinpesän syntyy kun perittävä kuolee ja päättyy kun kuolinpesän kaikki omaisuus on jaettu perillisille. Kuolinpesän lopettaminen Verohallinnossa edellyttää, että jakoa koskeva jakokirja tai perinnönjakosopimus toimitetaan Verohallinnolle.

Kuolinpesää hallinnoivat joko kuolinpesän osakkaat tai tuomioistuimen määräämä pesänselvittäjä. Kuolinpesän hallinnon tavoitteena, oli se sitten osakkaiden yhteishallintoa tai pesänselvittäjän hallintoa, on saattaa pesä siihen kuntoon, että se voidaan, kenenkään oikeuksia loukkaamatta, jakaa. Pesänjaon toimittavat joko pesän osakkaat yhdessä ns. sopimusjakona tai tuomioistuimen määräämä pesänjakaja toimitusjakona. Pesänjako kattaa sekä päätöksen tai sopimisen jaon sisällöstä että jaon reaalisen vaiheen. Reaalisessa vaiheessa määritellään se, miten omaisuus käytännössä jaetaan osakkaiden välillä. Varsinainen perinnönjako suoritetaan pesänjaosta laaditun jakokirjan perusteella.

Jos kuolinpesä on ollut osakkaiden yhteishallinnossa voivat osakkaat suorittaa varsinaisen perinnönjaon yhdessä. Mikäli pesä on ollut pesänselvittäjän hallinnossa, on tämän tehtävänä jakaa perintö osakkaille jakokirjan mukaisesti. On hyvä pitää mielessä, että sekä pesänjakajan ja osakkaiden suorittamaa jakoa on mahdollista moittia tietyin perustein. Aikaa moitekanteen nostamiselle on kuusi kuukautta jaon toimittamisesta. Onkin suotavaa, että varsinainen perinnönjako suoritetaan vasta, kun jakoa koskeva päätös on tullut lainvoimaiseksi, eli vasta moiteajan päätyttyä. Tärkeä on myös muistaa, ettei vain osittainen perinnönjako lopeta kuolinpesää. Kuolinpesän loppumisen edellytyksenä on, että koko kuolinpesän omaisuus on tullut jaetuksi.

Perinnönjakoa ei ole tarpeen suorittaa, kun kuolinpesässä on vain yksi osakas. Tällöin riittää, että osakas toimittaa perukirjan Verohallinnolle. Perinnönjakoa ei toimiteta, mikäli kuolinpesä on varaton tai se asetetaan konkurssiin.

Kuolinpesän kaiken omaisuuden jakaminen perillisille lopettaa kuolinpesän. Kuten yllä mainittu on jakopäätöstä itseään kuitenkin mahdollista moittia tai sitä voi rasittaa jokin pätemättömyysperuste. Jako voi olla myös mitätön, mikäli joku osakkaista on jäänyt todisteellisesti kutsumatta pesänjakoon, varsinaista jakokokousta ei ole pidetty tai jakokirja on väärennetty. Tietyissä tilanteissa perinnönjakoa saatetaan joutua myös oikaisemaan. Mikäli pesään ilmestyy uusia osakkaita tai kuolinpesään ilmestyy lisää varoja tai velkoa joudutaan toimittamaan oikaisuperunkirjoitus ja jako on suoritettava uudestaan. Jotta turhilta riidoilta vältyttäisiin ja perinnönjako saataisiin pesän lopettavalla tavalla suoritetuksi, on pesänjako suoritettava huolella. Tätä varten voi olla järkevää turvautua lakimiehen apuun. 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa