Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän jakaminen joko sopimus- tai toimitusjaolla

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjako voidaan toimittaa sopimusjakona tai toimitusjakona. Sopimusjaosta on kyse, mikäli perilliset toimittavat perinnönjaon keskinäisin sopimuksin. Toimitusjaon puolestaan toimittaa pesänjakaja.

Perinnönjakoa ei saa tehdä, ennen kuin perunkirjoitus on saatu valmiiksi, ja vainajan varat ja velat on laskettu yhteen. Pääsääntöisesti pesän velat ja erityistestamentit pitää täyttää ennen perinnönjakoa. Velkojen maksamiseen varatut varat tai erityistestamentin tarkoittama omaisuus voidaan kuitenkin myös vaihtoehtoisesti laittaa erityiseen hoitoon esimerkiksi erityiselle tilille.

Perunkirjoituksen jälkeen jokaisella kuolinpesän osakkaalla on oikeus vaatia perinnönjaon aloittamista. Toisaalta perinnönjakoa voidaan lykätä vuosikymmeniä, jos kukaan kuolinpesän osakkaista ei vaadi sen toimittamista.  Ennen jaon toimittamista täytyy tehdä erilaisia valmistelutoimia. Pesänjakoa kannattaakin valmistella etukäteen, vaikka sitä ei aiottaisikaan tehdä lähiaikoina, jotta se voidaan tarvittaessa suorittaa kivuttomasti. 

Jaon voi siis saada vireille kuka tahansa kuolinpesän osakkaista yksin. Osakkaiden yhteistä vaatimusta jaon aloittamisesta ei tarvita. On huomattava, että erityistestamentin saaja ei ole pesän osakas eikä myöskään voi vaatia perinnönjakoa. Tälle ei sinänsä liene edes tarvetta, koska hän saa yleensä osuutensa jo pesänselvityksessä. Sen sijaan velkoja, jonka osuus on pesässä on ulosmitattu, voi panna perinnönjaon vireille. Myös ulosottomies on tällaisessa tilanteessa oikeutettu käynnistämään perinnönjaon. Lisäksi leski voi aina vaatia jakoa, myös vaikka ei edes olisi kuolleen puolisonsa kuolinpesän osakas.

Toimitusjakoon voidaan päätyä kahta eri reittiä. Ensinnäkin toimitusjako on mahdollinen, jos joku pesän osakkaista hakee käräjäoikeudelta pesänjakajan määräämistä. Toisaalta toimitusjakoon voidaan joutua, jos jonkun pesän osakkaan osuus on ulosmitattu. Myös tällainen kuolinpesä voidaan kuitenkin jakaa sopimusjaolla, jos velkoja suostuu tähän. Tällöin ulosottomies pyytää velkojalta suostumuksen sopimusjakoon ja antaa velkojalta saadun myöntävän vastauksen kuolinpesälle. Toisaalta ulosottomies voi itsekin ohjata kuolinpesän osakkaita sopimusjakoon tai osakkaat voivat itse toimittaa osuuden ulosottovirastolle.

Perinnönjaosta laaditaan yleensä ns. jakokirja. Jos jäämistön käsittämän omaisuuden määrä on vähäinen, jako hoidetaan kuitenkin yleensä suullisesti. Jos jakokirja laaditaan, sen allekirjoittavat kaikki pesän osakkaat, mutta allekirjoituksen ei tarvitse välttämättä olla henkilökohtainen. Täten asianajajan tai muun asiamiehen voi valtuuttaa allekirjoittamaan jakokirjan. Jakokirjan vahvistaa oikeaksi kaksi esteetöntä todistajaa. Tilanteessa, jossa jaon suoritti pesänjakaja, riittää kuitenkin, että hän itse itse allekirjoittaa jakokirjan oikeaksi. Kopio jakokirjasta tulisi toimittaa osakkaille viipymättä.

Jos perintöasiasi ovat solmussa, käänny lakimiehemme puoleen!

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa