Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän jakaminen joko sopimus- tai toimitusjaolla


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Perinnönjako voidaan toimittaa sopimusjaolla tai toimitusjaolla. Mikäli puhutaan sopimusjaosta, perilliset toimittavat perinnönjaon keskinäisin sopimuksin. Sen sijaan toimitusjaon toimittaa pesänjakaja.

Jakoa ei saa tehdä, ennen kuin on suoritettu perunkirjoitus ja kaikki varat ja velat ynnätty yhteen sekä velat maksettu. Toisaalta velkoja ei ole pakko olla maksettuna, mikäli niiden maksamiseen on varattu varat ja ne on laitettu puolestansa erityiselle tilille erityiseen hoitoon. Samoten erityistestamenttia ei tarvitse välttämättä olla ennen perinnönjakoa täytetty, jos siihen tarkoitettu omaisuus on laitettu erityiseen hoitoon. Pääsääntönä kuitenkin on, että velat ja erityistestamentit pitää täyttää ennen perinnönjakoa.

Kun pesä on selvitetty, kuka tahansa kuolinpesän osakkaista voi vaatia jaon aloittamista. Toisaalta, pesänjakoa voidaan lykätä vuosikymmeniä, jos kukaan kuolinpesän osakkaista ei vaadi jakoa. Kuitenkin vaikka kukaan ei jakoa vaatisi, monesti täytyy tehdä monenlaisia toimia, ennen kuin jako voitaisiin tosiasiallisesti edes suorittaa. Näin ollen, pesänjakoa kannattaa valmistella etukäteen, vaikka jakoa ei aiottaisi tehdä lähiaikoinakaan, jotta jako voidaan tarvittaessa suorittaa kivuttomasti. Perunkirjoituksen määräaika pitää myös huomioida laiminlyöjän henkilökohtaisen velkavastuun uhalla.

Jaon voi saada vireille kuka tahansa kuolinpesän osakkaista eli osakkaiden yhteistä vaatimusta jaon aloittamisesta ei tarvita, jotta jako käynnistyisi. On huomioitava, että erityistestamentin saaja ei kuitenkaan voi vaatia jaon alulle panemista, koska hän saa yleensä osuutensa jo pesänselvityksessä. Toisaalta velkoja, jonka osuus on pesässä on ulosmitattu, voi panna perinnönjaon vireille. Toisaalta ulosottomies on rinnakkaislegitimaatiollaan oikeutettu käynnistämään perinnönjaon velkojan ohella. Eloonjäänyt puoliso voi vaatia jakoa, vaikkei edes ole ensiksi kuolleen puolisonsa kuolinpesän osakas.

Toimitusjakoon voidaan päätyä kahta eri reittiä. Ensinnäkin toimitusjako on mahdollinen, kun joku pesän osakkaista tekee hakemuksen pesänjakajan määräämiseksi. Toisaalta toimitusjakoon voidaan joutua, kun jonkun pesän osakkaan osuus on ulosmitattu. Kuitenkin pääsääntöisesti myös ulosmitattu kuolinpesän osuus pannaan täytäntöön sopimusjaolla, kunhan velkoja suostuu sopimusjakoon. Tällöin ulosottomies pyytää velkojalta suostumuksen sopimusjakoon ja antaa velkojalta saadun myöntävän vastauksen kuolinpesälle "viestinviejänä". Toisaalta ulosottomies voi itsekin ohjata kuolinpesän osakkaita sopimusjakoon tai osakkaat voivat itse toimittaa osuuden ulosottovirastolle.

Perinnönjaosta laaditaan yleensä ns. jakokirja, paitsi jos jäämistö on vähäinen, jolloin jako hoidetaan suullisesti. Jakokirjan allekirjoittavat kaikki pesän osakkaat, mutta allekirjoituksen ei tarvitse välttämättä olla henkilökohtainen. Sen sijaan jakokirjan voi valtuuttaa allekirjoittamaan asianajajan tai muun asiamiehen. Jakokirjan vahvistaa oikeaksi kaksi esteetöntä todistajaa, paitsi jos jakamisen teki pesänjakaja. Tällöin riittää, kun pesänjakaja itse allekirjoittaa jakokirjan oikeaksi. Kullekin osakkaalle toimitetaan jakokirja viipymättä.

Jos perintöasiat ovat solmussa, käänny lakimiehemme puoleen!

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »