Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän jakaminen ja sopimusjako

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjako on toimitus, jossa perukirjasta ilmenevä perittävän omaisuus jaetaan perillisten ja mahdollisten testamentinsaajien kesken. Perinnönjako voi tapahtua perillisten yksimielisenä jakotoimituksena eli sopimusjakona tai pesänjakajan suorittamana toimitusjakona. Jokaisella kuolinpesän osakkaalla ja osakkaan oikeudenomistajalla on oikeus itsenäisesti vaatia perinnönjakoa sen jälkeen, kun perunkirjoitus on toimitettu. Vaatimus ei ole määräaikaan sidottu, joten perinnönjako voi tulla toimitetuksi esimerkiksi vuosikymmeniä perittävän kuoleman jälkeenkin.

Kuolinpesää ei voida jakaa perillisten keskinäisellä sopimuksella, jos jonkun perillisen osuus pesästä on ulosmitattu, ellei ulosmittausvelkoja siihen suostu. Sopimusjakoa ei myöskään toimiteta, jos joku osakkaista tai pesäosuuden luovutuksensaajista vaatii toimitusjakoa. Mikäli joku osakkaista on alaikäinen, edunvalvonnan piirissä tai vajaavaltaisten osakkaiden välillä on eturistiriita, voidaan sopimusjako toimittaa vain, jos edunvalvonta on järjestetty asianmukaisella tavalla.

Jos perilliset ovat jo tehneet sopimusjaon jäämistöstä, ei toimitusjako ole enää mahdollinen. Vain siinä tapauksessa, että jakokirjasta ilmenee, ettei koko jäämistöä ole jaettu sopimusjaossa, voidaan jäljellä olevan osan jakamiseen määrätä pesänjakaja.

Mikäli haluat tietää tarkemmin sopimusjaosta, kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa