Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän jakaminen ja sopimusjako


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Jokaisella kuolinpesän osakkaalla ja osakkaan oikeudenomistajalla, eli esimerkiksi sijaantuloperillisellä, on oikeus itsenäisesti vaatia perinnönjakoa sen jälkeen, kun perunkirjoitus on toimitettu. Vaatimus perinnön jakamisesta ei ole määräaikaan sidottu, joten perinnönjako voi tulla toimitetuksi esimerkiksi vuosikymmeniä perittävän kuoleman jälkeen. Perinnönjako on toimitus, jossa perukirjasta ilmenevä perittävän omaisuus jaetaan perillisten ja mahdollisten testamentinsaajien kesken. Perinnönjako voi tapahtua perillisten yksimielisenä jakotoimituksena eli sopimusjakona tai pesänjakajan suorittamana toimitusjakona.

Kuolinpesää ei voida jakaa perillisten keskinäisellä sopimuksella, jos jonkun perillisen osuus pesästä on ulosmitattu tai jos joku osakas taikka pesäosuuden luovutuksensaaja vaatii toimitusjakoa. Jos osakkaan pesäosuuden ulosmittausvelkoja siihen suostuu, voidaan kuolinpesän jakaminen toimittaa osakkaiden sopimalla tavalla.

Täysivaltaiset osakkaat päättävät aina itse sopimusjaon toimittamisesta. Mikäli joku osakkaista on alaikäinen, edunvalvonnan piirissä tai vajaavaltaisten kuolinpesän osakkaiden välillä on eturistiriita, voidaan sopimusjako toimittaa vain, jos edunvalvonta on järjestetty asianmukaisella tavalla.

Jos perilliset ovat tehneet sopimusjaon jäämistöstä, ei kuolinpesään voida määrätä enää pesänjakajaa. Vain siinä tapauksessa, että jakokirjasta ilmenee, ettei koko jäämistöä ole jaettu sopimusjaossa, voidaan jäljellä olevan osan jakamiseen määrätä pesänjakaja. Mikäli haluat tietää tarkemmin sopimusjaosta, kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa