Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän irtaimiston myynti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuolinpesään kuuluvaa irtaimistoa myytäessä on noudatettava erityistä huolellisuutta riskien välttämiseksi. Vaikka irtainta omaisuutta myytäisiin pesän osakkaalle, tehtäviä toimia on harkittava tarkoin ja tilanteeseen vaikuttavat seikat on selvitettävä huolellisesti. Kauppa saattaa tietyissä tilanteissa osoittautua myöhemmin pätemättömäksi esimerkiksi mahdollisen testamentin, velan tai uuden perillisen vuoksi.

Perukirjaan merkitään kuolinpesän varat ja velat. Kuolinpesän hallinnossa on pidettävä lähtökohtana sitä, että pesän osakkaat päättävät yhdessä ja yksimielisesti pesän asioista. Siten perillisillä on myös mahdollisuus sopia keskenään siitä, miten tehty kauppatoimi otetaan huomioon perinnönjakoa toimitettaessa.

Määräysvalta kuolinpesän omaisuuteen kuuluu lähtökohtaisesti pesän osakkaille yhdessä ja siksi kaikilta heiltä vaaditaan suostumus irtaimen omaisuuden myymisen. Pesän omaisuuden myyminen ennen perunkirjoituksen toimittamista on erityisen riskialtista, eikä siten suositeltavaa. Tärkeintä on huolehtia tehdyn selvityksen riittävyydestä ja kattavuudesta.

Irtainta omaisuutta myytäessä sen arvostaminen voi tuottaa hankaluuksia. Vaikka omaisuus on perukirjassa arvostettu perittävän kuolinhetken mukaan, omaisuutta myytäessä se pyritään lähtökohtaisesti arvostamaan kaupantekohetken käyvän arvon mukaan. Muun muassa kulkuneuvojen ja rahavarojen kohdalla voidaan kuitenkin pitäytyä myös perukirjaan merkityissä arvoissa.

Kuolinpesään kuuluvan irtaimiston myynti ja arvostaminen voivat osoittautua monimutkaisiksi toimiksi. Tällöin on suositeltavaa kääntyä asiantuntevan avun puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa