Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän irtaimiston myynti


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kuolinpesän irtaimistoa myytäessä on noudatettava erityistä huolellisuutta riskien välttämiseksi. Vaikka irtainta omaisuutta myytäisiin pesän osakkaalle, tehtäviä toimia myymisen suhteen on harkittava tarkoin ja tilanteeseen vaikuttavat seikat on selvitettävä huolellisesti. Kauppa saattaa tietyissä tilanteissa osoittautua myöhemmin pätemättömäksi muun muassa mahdollisen testamentin, velan tai uuden perillisen vuoksi.

Perukirjaan merkitään kuolinpesässä olevat varat ja velat kuolinpäivän perusteella. Kuolinpesän hallinnossa on pidettävä lähtökohtana sitä, että pesän osakkaat päättävät keskenään ja yksimielisesti pesän asioista. Siten perillisillä on myös mahdollisuus sopia keskenään siitä, miten mahdollisesti tehty kauppatoimi otetaan huomioon perinnönjakoa toimitettaessa.

Koska määräysvalta kuolinpesän omaisuutta kohtaan kuuluu lähtökohtaisesti pesän osakkaille yhdessä, kaikilta kuolinpesän osakkailta vaaditaan suostumusta irtaimen omaisuuden myymisen ollessa kyseessä. Pesän omaisuuden myyminen ennen perunkirjoituksen toimittamista on erityisen riskialtista, eikä siten suositeltavaa. Tärkeintä on huolehtia tehdyn selvityksen riittävyydestä ja kattavuudesta.

Irtainta omaisuutta myytäessä kysymyksiä voi herätä omaisuuden arvottamisesta. Vaikka omaisuus on perukirjassa arvostettu perittävän kuolinhetken mukaan, irtainta omaisuutta myytäessä omaisuus pyritään lähtökohtaisesti arvottamaan kaupantekohetken käyvän arvon mukaan. Muun muassa kulkuneuvojen ja rahavarojen kohdalla voidaan kuitenkin pitäytyä myös perukirjaan merkityissä arvoissa. Mikäli kuolinpesän irtaimen omaisuuden myyminen tai esimerkiksi omaisuuden arvostaminen osoittautuu monimutkaiseksi tai haastavaksi toimeksi, on suositeltavaa kääntyä asiantuntevan avun puoleen. 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa