Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän hyväksi tehdyn työn korvaaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perillisellä on oikeus saada korvaus kuolinpesän hyväksi tekemästään työstä. Lähtökohtaisesti kuolinpesän hyväksi tehdyn työn korvaaminen voi tulla kyseeseen, jos perillinen jatkaa työskentelyä jäämistöön kuuluvassa yrityksessä, perillinen tekee työtä kuolinpesän hyväksi kuolinpesän yhteishallintoa koskevien säännösten mukaisesti taikka tilanteessa, jossa perilliset ovat tehneet sopimuksen kuolinpesän yhteishallinnosta.

Kuolinpesän hyväksi tehdystä työstä maksettavaa korvausta ei tule sekoittaa perintökaaren 8. luvun 5 §:n mukaiseen työhyvitykseen, jota perillinen voi saada työstä, jota on tehnyt perittävän hyväksi tämän vielä eläessä. Oikeuskäytännössä omaksutun kannan mukaan korvaus kuolinpesän hyväksi tehdystä työstä määräytyykin yleisten palkan maksamista koskevien oikeusohjeiden mukaisesti, ja korvaus voidaan siten maksaa vain palkkana. Palkka on suhteellisen helppo määritellä tilanteessa, jossa perillinen työskenteli työsuhteessa perittävälle kuuluvassa yrityksessä jo ennen tämän kuolemaa. Muissa tilanteissa korvauksen määrittäminen voi kuitenkin olla hankalampaa. Riitaisissa tilanteissa perillisen on korvauksen saadakseen myös kyettävä esittämään näyttöä siitä, että palkan maksamisesta oli sovittu. Toisaalta korvausta on saatettu maksaa silläkin perusteella, että osakkaan kuolinpesän hyväksi tekemä työ on kartuttanut kuolinpesän varallisuutta. 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa