Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän hyväksi tehdyn työn korvaaminen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Mikäli perillinen tekee kuolinpesän hyväksi töitä, on hänellä oikeus saada korvaus työstään. Lähtökohtaisesti kuolinpesän hyväksi tehdyn työn korvaaminen voi tulla kyseeseen seuraavissa tilanteessa: kun perillinen jatkaa työskentelyä jäämistöön kuuluvassa yrityksessä, kun perillinen tekee työtä kuolinpesän hyväksi kuolinpesän yhteishallintoa koskevia säännöksiä sovelletteassa tai kun perilliset ovat tehneet sopimuksen kuolinpesän yhteishallinnosta.

Kuolinpesän hyväksi tehdystä työstä maksettavaa korvausta ei tule sekoittaa perintökaaren 8. luvun 5 §:n mukaiseen työhyvitykseen, jota perillinen voi saada perittävän hyväksi tämän vielä eläessä tehdystä työstä. Oikeuskäytännöstä omaksutun kannan mukaan korvaus kuolinpesän hyväksi tehdystä työstä määräytyykin yleisten palkan maksamista koskevien oikeusohjeiden mukaisesti, ja se voidaan maksaa vain palkkana. Palkka on suhteellisen helppo määritellä tilanteessa, jossa perillinen työskenteli työsuhteessa perittävälle kuuluvassa yrityksessä jo ennen tämän kuolemaa. Muissa tilanteissa korvauksen määrittäminen voi olla hankalampaa, ja riitaisissa tilanteissa perillisen olisi korvauksen saadakseen kyettävä esittämään näyttöä siitä, että palkan maksamisesta on sovittu. Toisaalta korvausta on saatettu maksaa silläkin perusteella, että osakkaan kuolinpesän hyväksi tekemä työ on kartuttanut kuolinpesän varallisuutta. 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa