Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän asunto-osakkeen myynti


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

On hyvin yleistä, että kuolinpesän varallisuus koostuu pääosin tai yksinomaan asunto-osakkeesta. Kuolinpesään kuuluvan asunnon myynnissä on seikkoja, jotka on hyvä pitää mielessä. Kuolinpesä on lähtökohtaisesti osakkaiden yhteishallinnossa, mikä tarkoittaa sitä, että päätökset kuolinpesän asioista on tehtävä yhdessä. Päätösten on oltava yksimielisiä. Mikäli yksikin osakkaista vastustaa ehdotettua toimenpidettä, ei sitä voida suorittaa. Jos pesä on hyvin riitainen ja toimiminen yhteishallinnossa ei onnistu, on pesään haettava pesänselvittäjää, jolloin pesänselvittäjä tekee päätökset kuolinpesää koskien.

Mikäli perittävältä jäi leski, on otettava huomioon lesken vähimmäissuoja. Leskellä on aina oikeus jäädä asumaan puolisoiden yhteisenä kotina käyttämään asuntoon, mikäli lesken omaan omaisuuteen ei kuuluu kodiksi soveltuvaa asuntoa. Lesken oikeus estää asunnon vapaan luovutuksen. Vaikka asunto myytäisiin, ei lesken hallintaoikeus poistu, mikä käytännössä johtaa siihen, että asuntoa on mahdotonta myydä.

Vakituisena asuntona käytetyn omistusasunnon myynnistä saatu voitto on verovapaata, mikäli siinä on asuttu omistusaikana yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta. Tämä verovapaus ei kuitenkaan seuraa kuolinpesässä perillisille, vaikka vainaja olisi ollut siihen oikeutettu. Perilliset maksavat siis myynnistä luovutusvoittoveroa, mikäli luovutushinta on suurempi kuin arvo, joka asunnolle on merkitty perukirjaan. Tällöin veroa maksetaan luovutushinnan ja verotusarvon erotuksesta. Tällaisessa tapauksessa perillisten on mahdollista kääntyä verottajan puoleen ja pyytää oikaisemaan perintöverotusta. Asunnon verotusarvoa korjataan ja perilliset maksavat lisää perintöveroa välttyäkseen luovusvoittoverolta. Tämä on järkevää, sillä perintöverotus on kevyempää kuin luovutusvoittoverotus.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa