Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän asunto-osakkeen myynti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

On hyvin yleistä, että kuolinpesän varallisuus koostuu pääosin tai yksinomaan asunto-osakkeesta. Kuolinpesään kuuluvan asunnon myyntiin liittyy seikkoja, jotka on hyvä pitää mielessä. Kuolinpesä on lähtökohtaisesti osakkaiden yhteishallinnossa, mikä tarkoittaa sitä, että päätökset kuolinpesän asioista on tehtävä yhdessä. Päätösten on oltava yksimielisiä. Mikäli yksikin osakkaista vastustaa jotakin ehdotettua toimenpidettä, ei sitä voida suorittaa. Jos pesä on hyvin riitainen eikä toimiminen yhteishallinnossa millään onnistu, on pesään haettava pesänselvittäjää käräjäoikeudelta. Käräjäoikeuden määrämällä pesänselvittäjällä on oikeus tehdä kuolinpesää koskevat päätökset osakkaiden puolesta.

Tilanteissa, joissa perittävä oli kuollessaan naimisissa, saattaa asunto-osakkeen myyntiä hankaloittaa leskelle kuuluva vähimmäissuoja. Leskellä on aina oikeus jäädä asumaan puolisoiden yhteisenä kotinaan käyttämään asuntoon, mikäli hänen omaan omaisuuteensa ei kuuluu kodiksi soveltuvaa asuntoa. Vaikka asunto myytäisiin, ei lesken hallintaoikeus poistu. Lesken oikeus saattaa siis tosiasiallisesti estää kuolinpesään kuuluvan asunnon vapaan luovutuksen.

Vakituisena asuntona käytetyn omistusasunnon myynnistä saatu voitto on verovapaata, mikäli myyjä on asunut siinä omistusaikanaan yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta. Tämä verovapaus ei kuitenkaan siirry kuolinpesässä perillisille, vaikka vainaja olisi ollut siihen oikeutettu. Perilliset maksavat siis myynnistä luovutusvoittoveroa, mikäli luovutushinta on suurempi kuin arvo, joka asunnolle on merkitty perukirjaan. Tällöin veroa maksetaan luovutushinnan ja verotusarvon erotuksesta. Tällaisessa tapauksessa perillisten on mahdollista kääntyä verottajan puoleen ja pyytää oikaisemaan perintöverotusta. Asunnon verotusarvoa korjataan ja perilliset maksavat lisää perintöveroa välttyäkseen luovusvoittoverolta. Tämä on järkevää, sillä perintöverotus on kevyempää kuin luovutusvoittoverotus.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa