Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesä lainan takaajana


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Vainajan eläissään tekemät sopimukset sitovat kuolinpesää hänen kuolemansa jälkeen. Tämä koskee myös annettua takausta. Takauksessa takaaja ottaa vastuun toisen henkilön velasta. Takaaja on velvollinen maksamaan velan, jos varsinainen velallinen ei suorita sitä. Kun perillinen kuolee, siirtyy takausvastuu kuolinpesälle. Kuolinpesä joutuu vastuuseen velasta vasta siinä vaiheessa, kun velallinen ei hoida velkaansa. Tämä tarkoittaa sitä, että takausta ei huomioida perukirjassa vainajan velkana, ellei takausvastuu ole realisoitunut. Takausvastuu tulee kuitenkin mainita perukirjassa.

Kuolinpesän osakkaan vastuu velasta voi olla enintään tämän perintöosan suuruinen. Takausvastuun realisoituessa pesän osakkaalla on velvollisuus palauttaa omaisuutta, jonka hän on pesästä saanut perintönä. Tällaisessa tilanteessa on hyvä pyrkiä sopimaan uusista takausjärjestelyistä, mikä ei kuitenkaan ole aivan yksinkertaista. Ongelmatilanteissa kannattaa kysyä neuvoa lakimieheltä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa