Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesä ja testamentti

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Testamentti on oikeustoimi, joka on kuolemanvarainen, vastikkeeton ja yksipuolinen. Sillä laatija määrää, miten hänen omaisuutensa on kuoleman jälkeen jaettava. Testamentin muotovaatimukset ovat tiukat. Testamentti toteutetaan perinnönjaossa. Testamentin määräys määrittää sen saajan oikeusaseman sekä perinnönjaossa että kuolinpesän hallinnossa.

Testamentit jaetaan yleistestamentteihin ja erityistestamentteihin. Se, kumpaan ryhmään testamentti kuuluu, vaikuttaa siihen, onko sen saaja osakkaan asemassa testamentin antajan kuolinpesässä vai ei. Yleistestamentin saajat ovat nimittäin kuolinpesän osakkaita, mutta erityistestamentin saajat eivät. Yleistestamentteina pidetään sellaisia jälkisäädöksiä, jotka tuottavat saajalleen samankaltaisen aseman kuin perillisellä lain mukaan olisi. Tämä tarkoittaa koko omaisuuden tai osan siitä testamenttaamista tietylle henkilölle ilman rajoituksia. Yleistestamentinsaaja on osakas myös tilanteessa, jossa hänen oikeutensa on riidanalainen.

Erityisjälkisäädöksen eli legaatin saaja ei ole pesän osakas. Sen saajan oikeudet ovat sellaiset, kuin testamentissa määrätään. Legaatteja ovat testamenttimääräykset, joilla annetaan tietty esine, rahamäärä, käyttö- tai tuotto-oikeus. Legaatti täytetään luovuttamalla sen saajalle tämä testamentissa tarkoitettu esine, rahamäärä tai vastaava. Koska legaatin saaja ei ole pesän osakas, täytetään legaatti jo pesänselvityksen aikana. Sen sijaan jos legaatin saaja on perillinen, joka on myös pesän osakas, ei sitä täytetä vielä pesänselvityksessä. 


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »