Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesä ja testamentti


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Testamentti on oikeustoimi, joka on kuolemanvarainen, vastikkeeton ja yksipuolinen. Sillä omistaja määrää siitä, miten hänen omaisuutensa on kuoleman jälkeen jaettava. Testamentin muotovaatimukset ovat tiukat. Testamentti toteutetaan perinnönjaossa ja testamentin määräys määrittää sen saajan oikeusaseman perinnönjaossa ja kuolinpesän hallinnossa.

Testamentit jaetaan yleistestamentteihin ja erityistestamentteihin, jotka vaikuttavat niiden saajan osakkuuteen kuolinpesässä. Kuolinpesän osakkaita ovat lesken ja perillisten lisäksi myös yleistestamentin saaja. Yleistestamentteina pidetään sellaisia jälkisäädöksiä, jotka tuottavat saajalle samankaltaisen aseman kuin perillisessä lain mukaan olisi. Tämä tarkoittaa koko omaisuuden tai osan siitä testamenttaamista tietylle henkilölle ilman rajoituksia. Yleistestamentinsaaja on myös silloin osakas, vaikka hänen oikeutensa olisi riidanalainen.

Erityisjälkisäädöksen eli legaatin saaja ei ole sen sijaan pesän osakas. Saajan oikeudet ovat sen mukaiset mitä testamentissa määrätään. Legaatti on jokainen testamenttimääräys, jolla annetaan sen saajalle tietty esine, rahamäärä, käyttö- tai tuotto-oikeus. Kun legaatin saaja ei ole pesän osakas, legaatti täytetään jo pesänselvityksen aikana. Esimerkiksi perillinen on osakas eikä hänen saamaan legaattiaan toteuteta vielä pesänselvityksessä. Legaatti täytetään luovuttamalla sen saajalle testamentissa tarkoitettu esine taikka rahamäärä. 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa