Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesä ja ositus

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Kun henkilö kuolee, hänen omaisuutensa siirtyy kuolinpesälle ja samalla tietyt henkilöt saavuttavat perillisaseman. Kuolinpesän osakkaita ovat perilliset, yleistestamentin saaja sekä leski (tosin vain osituksen suorittamiseen saakka). Mikäli vainaja on kuollessaan ollut naimisissa, tulee ennen perinnön jakamista toimittaa ositus. Ositustoimituksessa vainajan ja tämän eloonjääneen puolison omaisuudet selvitetään, lasketaan ja sen jälkeen jaetaan puolisoiden kesken. Muiden perillisten kesken perintö voidaan jakaa vapaasti vasta sen jälkeen, kun leskelle jäävä omaisuus on selvitetty ja mahdollinen tasingon maksaminen suoritettu.

Tilanteessa, jossa vainajalta on jäänyt rintaperillisiä, sekä heillä että leskellä on oikeus vaatia ositusta toimitettavaksi. Kun omaisuuden ositus on toimitettu, kullakin perillisellä on mahdollisuus vaatia perinnönjakoa toimitettavaksi.

Lähtökohtana voidaan pitää sitä, että osituksen yhteydessä puolisoiden kaikki omaisuus jaetaan tasan. Eloonjääneelle puolisolle kuuluu siten puolet omaisuudesta ja toinen puoli tulee jaettavaksi perillisten kesken. Omaisuuden jaossa noudatetaan tällaista tasajaon periaatetta kuitenkin vain silloin, kun eloonjäänyt puoliso on vähävaraisempi kuin kuollut puoliso. Mikäli eloonjääneellä puolisolla on enemmän varallisuutta kuin vainajalla, on hänellä oikeus pitää kaikki oma omaisuutensa itsellään. Lesken osuus kuolinpesästä tulee suorittaa leskelle aina ennen omaisuuden jakamista muiden pesän osakkaiden kesken. On myös tärkeää muistaa, että leskellä on oikeus pitää hallinnassaan avioparin yhteisenä kotina käytettyä asuntoa irtaimistoineen, mikäli hänen omaisuuteensa ei kuulu muuta kodiksi soveltuvaa asuntoa.

Tilanteessa, jossa vainaja ei jätä jälkeensä rintaperillisiä, lähtökohtaisesti koko hänen omaisuutensa siirtyy perintönä eloonjääneelle puolisolle. Tässä yhteydessä tulee kuitenkin muistaa mahdollisen testamentin merkitys. Puoliso voi nimittäin määrätä testamentissaan, ettei leskelle muodostu oikeutta perintöön.

Jos ensimmäiseksi kuolleen puolison jälkeen ei ole toimitettu perinnönjakoa, jaetaan lesken kuoltua häneltä jäävä omaisuus lähtökohtaisesti tasan kummaltakin puolisolta jääneiden perillisten kesken. Ositusta ja kuolinpesää koskevat kysymykset saattavat osoittautua haastaviksi. Avun saamiseksi kannattaakin kääntyä asiantuntevan lakimiehen puoleen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »