Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesään kuuluvan ajoneuvon myyminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuolinpesään kuuluvan omaisuuden määräysvalta on lähtökohtaisesti pesän osakkailla yhdessä. Kuolinpesään kuuluvan omaisuuden myyntiin tai muuhun luovutukseen tulee saada suostumus kaikilta kuolinpesän osakkailta. Kuolinpesän osakkaat on pääsääntöisesti lueteltu perukirjassa.

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perunkirjoituksen yhteydessä on laadittava perukirja, jota tarvitaan lähinnä perintöverotusta varten. Mikäli ajoneuvo aiotaan myydä ennen perunkirjoituksen pitoa, kuolinpesän osakkaiden on hankittava sukuselvitys osakkaiden selvittämiseksi sen rekisteröintiä varten. Sukuselvitys muodostuu vainajan kotipaikkojen seurakunnista tai rekisteritoimistoista hankittavista virkatodistuksista. Sukuselvitys on hyväksyttävä todiste vain perunkirjoituksen toimittamiseen saakka.

Tilanteessa, jossa kuolinpesä myy ajoneuvon, rekisteröintitodistuksen liitteeksi on toimitettava jäljennös perukirjasta tai maistraatin vahvistamasta osakasluettelosta. Perukirjasta on ilmettävä kuolinpesän osakkaat sekä perunkirjoituksessa ilmoitetut asiakirjat, kuten mahdollinen testamentti tai avioehto. Rekisteröintiasiakirjoihin on liitettävä luovutukseen vaikuttavat asiakirjat, mikäli niiden sisältö ei ilmene nimenomaisesti perunkirjasta.

Toissijaisilla perillisillä tarkoitetaan perinnönjättäjän vanhempia ja sisaruksia. Jos perinnönjättäjä oli naimisissa kuollessaan, ovat toissijaiset perilliset hänen perillisiään, mutta heistä tulee osakkaita vasta eloonjääneen puolison kuolinpesään. Vaikka toissijaiset perilliset eivät olekaan kuolinpesän osakkaita, heidät merkitään kuitenkin perukirjassa olevaan osakasluetteloon. Toissijaisten perillisten suostumus ajoneuvon myyntiin vaaditaan vasta silloin, jos ajoneuvo aiotaan myydä pesästä viimeksi kuolleen puolison jälkeen. Mikäli leski myy ajoneuvon kuolinpesän ulkopuolelle tai rekisteröi sen omistukseensa, toissijaisilta perillisiltä ei vaadita suostumusta.

Pesänselvittäjä, pesänjakaja tai vastaavasti myös testamentin toimeenpanija voivat luovuttaa kuolinpesään kuuluvan ajoneuvon allekirjoittamalla luovutusasiakirjan. Luovutuspäivänä on pääsääntöisesti pidettävä allekirjoituspäivää, ellei toisin ole sovittu. Luovutuksen yhteydessä pesänselvittäjältä vaaditaan oikeuden määräyskirja, pesänjakajalta tuomioistuimen myöntämä lupa myymiseen ja testamentin toimeenpanijalta lainvoimainen testamentti. Jotta testamentin lainvoimaisuus voitaisiin todistaa, liitteeksi on lisättävä jäljennös perukirjasta tai maistraatin vahvistamasta osakasluettelosta.

Tietyissä tapauksissa yhdenkin osakkaan allekirjoitus voi olla riittävä. Näin on muun muassa silloin, kun kuolinpesä merkitään haltijasta omistajaksi, vaihdetaan rekisteritunnusta tai poistetaan ajoneuvo liikennekäytöstä. Tarkempien ohjeiden saamiseksi on hyvä kääntyä asiantuntevan lakimiehen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa