Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesään kuuluvan ajoneuvon myyminen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Määräysvalta kuolinpesään kuuluvasta omaisuudesta on lähtökohtaisesti pesän osakkailla yhdessä. Mikäli ollaan aikeissa myydä tai muulla tavoin luovuttaa kuolinpesään kuuluvaa omaisuutta, kaikilta kuolinpesän osakkailta tulee saada suostumus tehtävään luovutukseen. Kuolinpesän osakkaat on pääsääntöisesti lueteltu perukirjassa.

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perunkirjoituksen yhteydessä on laadittava perukirja, jota tarvitaan lähinnä perintöverotusta varten. Mikäli ajoneuvo aiotaan myydä ennen perunkirjoituksen pitoa, kuolinpesän osakkaiden on hankittava sukulaisselvitys osakkaiden selvittämiseksi rekisteröintiä varten. Sukuselvitys muodostuu vainajan kotipaikkojen seurakunnista tai rekisteritoimistosta hankittavista virkatodistuksista. Sukuselvitys on hyväksyttävä todiste vain perunkirjoituksen toimittamiseen saakka.

Tilanteessa, jossa kuolinpesä myy ajoneuvoa, rekisteröintitodistuksen liitteeksi on toimitettava jäljennös perukirjasta tai maistraatin vahvistamasta osakasluettelosta. Perukirjasta on ilmettävä kuolinpesän osakkaat, sekä perunkirjoituksessa ilmoitetut asiakirjat, kuten mahdollinen testamentti tai avioehto. Kuolinpesään kuuluvan omaisuuden luovuttamisesta voivat päättää kuolinpesän osakkaat yhdessä. Rekisteröintiasiakirjoihin on liitettävä luovutukseen vaikuttavat asiakirjat, mikäli niiden sisältö ei ilmene nimenomaisesti perunkirjasta.

Toissijaisilla perillisillä tarkoitetaan perinnönjättäjän vanhempia ja sisaruksia. He ovat ensin kuolleen puolison perillisiä, mutta heistä tulee osakkaita vasta eloonjääneen puolison kuolinpesään. Vaikka toissijaiset perilliset eivät olekaan kuolinpesän osakkaita, heidät merkitään kuitenkin perukirjassa olevaan osakasluetteloon. Toissijaisilta perillisiltä vaaditaan suostumusta ajoneuvon myyntiin vasta silloin, kun ajoneuvo aiotaan myydä pesästä viimeksi kuolleen puolison jälkeen. Mikäli leski myy ajoneuvon kuolinpesän ulkopuolelle tai rekisteröi sen omistukseensa, toissijaisilta perillisiltä ei vaadita suostumusta.

Pesänselvittäjä, pesänjakaja tai vastaavasti myös testamentin toimeenpanija voivat luovuttaa kuolinpesään kuuluvan ajoneuvon allekirjoittamalla luovutusasiakirjan. Luovutuspäivänä on pääsääntöisesti pidettävä allekirjoituspäivää, ellei toisin ole sovittu. Luovutuksen yhteydessä pesänselvittäjältä vaaditaan oikeuden määräyskirja, pesänjakajalta tuomioistuimen myöntämä lupa myymiseen tai testamentin toimeenpanijalta lainvoimainen testamentti. Jotta testamentin lainvoimaisuus voitaisiin todistaa, liitteeksi on lisättävä jäljennös perukirjasta tai maistraatin vahvistamasta osakasluettelosta.

Tietyissä tapauksissa yhdenkin pesänosakkaan allekirjoitus voi olla riittävä. Näin on muun muassa silloin, kun kuolinpesä merkitään haltijasta omistajaksi, vaihdetaan rekisteritunnusta tai poistetaan ajoneuvo liikennekäytöstä. Tarkempien ohjeiden saamiseksi on hyvä kääntyä asiantuntevan lakimiehen puoleen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa