Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesää koskevassa kanteessa vastaavat osakkaat aina yhdessä


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kuolinpesällä tarkoitetaan vainajan jäämistöä kuolinhetkellään. Kuolinpesän yhteishallinto muodostuu automaattisesti perittävän kuollessa ja siihen kuuluvat kuolinpesän osakkaat. Erityistestamentin saaja ei kuitenkaan kuulu kuolinpesän osakkaisiin, eikä leski pelkästään hänelle kuuluvan jäämistön jakamattomana hallinnassaan pito-oikeuden perusteella.

Vastaajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeudellista henkilöä, jota vastaan on nostettu oikeudessa kanne. Kyse on yleensä riita-asiasta, kuten rahamääräisestä saamisesta. Kuolinpesää koskeva kanne nostetaan yleensä jäämistöforumissa eli vainajan viimeisen kotipaikan käräjäoikeudessa. Tällöin kaikki kuolipesän osakkaat pitää olla nimettynä vastaajaksi haastehakemuksessa. Toisaalta mikäli kuolinpesä itse nostaa kanteen, kaikki osakkaat allekirjoittavat haastehakemuksen.

Kuolinpesän osakkaat ovat pääsääntöisesti yhdessä sekä vastaajina että kantajina kuolinpesää koskevissa asioissa. Kuolinpesän osakkaat myös yleensä vastaavat yhteisvastuullisesti esimerkiksi kuolinpesän veloista.

Toisaalta yksikin kuolinpesän osakas voi nostaa kanteen kuolinpesän hyväksi. Tällöinkin muille kuolinpesän osakkaille on kuitenkin varattava tilaisuus tulla kuulluksi kanteen johdosta, vaikka he eivät yhtyisikään kanteeseen.

Kannattaa panna merkille, että perinnönjaon jälkeen, kun kuolinpesä on jaettu, ei kuolinpesää enää pääsääntöisesti haasteta vastaajaksi, vaan kukin osakkaista erikseen. Perinnönjako ei nimittäin kuulu kuolinpesän yhteishallinnon toimiin. Toisaalta kuolinpesä yleensä haastetaan vastaajaksi, jos kyse on ulkopuolisen nostamasta kanteesta, joka koskee esimerkiksi perittävän elinaikanaan tekemiä oikeustoimia. Lakimiehesi kertoo mieluusti lisää kanteen nostamisesta jäämistöoikeudellisissa, monesti mutkikkaissa asioissa.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa