Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesää koskevassa kanteessa vastaavat osakkaat aina yhdessä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuolinpesä koostuu vainajan jälkeensä jättämästä omaisuudesta eli varoista ja veloista. Kuolinpesän yhteishallinto muodostuu automaattisesti perittävän kuollessa ja siihen kuuluvat kuolinpesän osakkaat. Erityistestamentin saaja ei kuitenkaan kuulu kuolinpesän osakkaisiin. Myöskään leski ei ole kuolinpesän osakas pelkästään siksi, että hänellä on oikeus pitää jäämistöä jakamattomana hallinnassaan.

Vastaajaksi kutsutaan luonnollista tai oikeudellista henkilöä, jota vastaan on nostettu oikeudessa kanne. Kyse on yleensä riita-asiasta, kuten rahamääräisestä saamisesta. Kuolinpesää koskeva kanne nostetaan yleensä jäämistöforumissa eli vainajan viimeisen kotipaikan käräjäoikeudessa. Tällöin kaikki kuolipesän osakkaat tulee olla nimettyinä vastaajiksi haastehakemuksessa. Samoin mikäli kuolinpesä itse nostaa kanteen, tulee kaikkien osakkaiden allekirjoittaa haastehakemus. Kuolinpesän osakkaat ovatkin pääsääntöisesti yhdessä sekä vastaajina että kantajina kuolinpesää koskevissa asioissa. He myös yleensä vastaavat yhteisvastuullisesti esimerkiksi kuolinpesän veloista.

Tietyissä tilanteissa yksikin kuolinpesän osakas voi nostaa kanteen kuolinpesän hyväksi. Tällöinkin muille kuolinpesän osakkaille on kuitenkin varattava tilaisuus tulla kuulluksi kanteen johdosta, vaikka he eivät siihen yhtyisikään.

On tärkeää huomata, että perinnönjaon jälkeen ei kuolinpesää enää pääsääntöisesti haasteta vastaajaksi, vaan kukin osakkaista erikseen. Perinnönjako ei nimittäin kuulu kuolinpesän yhteishallinnon toimiin. Toisaalta kuolinpesä yleensä haastetaan vastaajaksi perinnönjaon jälkeenkin, jos kyse on ulkopuolisen nostamasta kanteesta, joka koskee esimerkiksi perittävän elinaikanaan tekemiä oikeustoimia. Lakimiehesi kertoo mieluusti lisää kanteen nostamisesta jäämistöoikeudellisissa asioissa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa