Minilex - Lakipuhelin

Ennen perunkirjoitusta kuolinpesässä kannattaa yleensä solmia yhteishallintosopimus


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kuolinpesän yhteishallintosopimuksen tarkoituksena on selkiyttää, miten jäämistöä hoidetaan. Sopimus kannattaa tehdä jo ennen perunkirjoitusta, mahdollisimman pian kuolemantapauksen jälkeen. Miten se sitten tehdään? Entä miksi se kannattaa tehdä?

Kuolinpesän omaisuuteen liittyvien tehtävien selväpiirteinen jako kannattaa, jottei jäämistön hallinnointiin liittyvä tehtävä jää kokonaan hoitamatta, koska jotain tehtävää ei esimerkiksi kukaan huomannut hoitaa vasta, ennen kuin on liian myöhäistä. Tällainen tilanne voisi olla vaikkapa saatavan vanhentuminen. Yhteishallintosopimuksen teko on melkoisen suotavaa. Sinun ei kannata odottaa perunkirjoitukseen asti.

Yhteishallintosopimusta eivät koske muotomääräykset. Toisin sanoen, vapaamuotoinen sopimus kuolinpesän yhteishallinnon järjestämisestä on lain mukaan sallittua. Kuolinpesän yhteishallintoa koskeva sopimus on pätevästi tehty niin suullisesti kuin kirjallisestikin. Se voi syntyä myös hiljaisesti osakkaiden käyttäytymisen perusteella. Kuitenkin on suositeltavaa laatia kuolinpesän yhteishallintoa koskeva sopimus kirjallisesti epäselvyyksien ja kuolinpesän osakkaiden keskinäisen nokkapokan välttämiseksi. Se, mitä osakkaat ovat kuolinpesän yhteishallintoa koskevassa sopimuksessa tarkoittaneet sovitun, on nimittäin voitava näyttää tarvittaessa myöhemmin toteen, jos riitaisuuksia ja epäselvyyksiä ilmenee jälkikäteen. Esimerkiksi on viisasta määritellä, mihin A valtuutetaan ja mihin ei, nimenomaisella kirjallisella sopimuslausekkeella.

Yhteishallintosopimus voi toisaalta olla joko hyvin yksityiskohtainen tai toisaalta hyvinkin yleisluontoinen toteamus, kuten, että ”Me, X:n kuolinpesän osakkaat, valtuutamme yksimielisesti A:n hallinnoimaan kuolinpesää kaikkien osakkaiden puolesta”.

Kuolinpesän yhteishallintosopimus voidaan määrätä olemaan voimassa joko toistaiseksi tai määräajan, esimerkiksi silloin, jos halutaan jostain käytännön syystä lykätä perinnönjakoa tuonnemmaksi odottamaan. Käytännössä tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi, jos leski rintaperillisineen ei halua jakaa omaisuutta jäämistöomaisuuteen liittyvien tunnesiteiden vuoksi. Voi olla mukavampi ajatus, että esimerkiksi suvun metsä- tai maatilaa ei pilkota jokaiselle kuuluvaan pieneen siivuun, vaan sovitaankin, että lykätään jako myöhemmäksi. Toisaalta kuka tahansa kuolinpesän osakkaista voi milloin hyvänsä tehdä jakamattomasta kuolinpesästä jakovaatimuksen. Huomionarvoista kuitenkin on, että perunkirjoitus on pääsääntöisesti tehtävä aina kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta, vaikka jäämistöä ei aiottaisi tosiasiallisesti jakaa heti.

Ellei kuolinpesän yhteishallintoa koskevasta sopimuksesta muuta ilmene, sopimuksen katsotaan käsittävän koko kuolinpesään kuuluva omaisuus.

Toistaiseksi voimassa oleva kuolinpesän osakkaiden yhteishallintosopimus voidaan irtisanoa milloin hyvänsä. Tällöin irtisanominen astuu voimaan kolmessa kuukaudessa irtisanomisesta, elleivät osakkaat ole muuta sopineet. Kuka hyvänsä kuolinpesän osakkaista voi hakea yhteishallintosopimuksen irtisanomista. Toisaalta, jos alunperin oli solmittu määräaikainen yhteishallintosopimus, jota on kuitenkin jatkettu määräajan päättymisen jälkeen, sovelletaan siihenkin kolmen kuukauden irtisanomisaikaa. Sen sijaan määräajaksi solmittu kuolinpesän yhteishallintosopimus voidaan lakkauttaa ns. ”etuajassa” kuolinpesän osakkaan nostamalla kanteella. Perusteena on tällöin yhteishallintosopimuksen solmimiseen ratkaisevasti vaikuttaneissa olosuhteissa solmimishetken jälkeen tapahtunut olennainen muutos. Määräaikainen yhteishallintosopimus voidaan lakkauttaa muulloinkin, milloin siihen on erityisiä syitä.

Harvalla on enää halua ryhtyä vääntämään perintöosuudestaan oikeudessa jälkikäteen. On toivottavaa hoitaa kuolinpesän asiat kerralla kuntoon ja turvautua asiantuntija-apuun. Kirjallisen yhteishallintosopimuksen teko voi olla todella suositeltava teko, mikä tulee halvaksi verrattuna myöhempien perintöriitojen ja epäselvyksien aiheuttamiin vaikeuksiin. Kysy, voisiko osaava lakimies auttaa sinua yhteishallintosopimuksen laatimisessa ja tartu puhelimeen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa