Minilex - Lakipuhelin

Avopuolison asema kuolinpesässä


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Avopuolisoiden suoja toisen puolison kuollessa on parantunut lain avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta voimaantulon jälkeen. Uuden lain lähtökohtana se, että avopuolisot pitävät oman omaisuutensa erossa toisen omaisuudesta. Avopuolisoilla on oikeus vaatia omaisuuden erottelua ja vastaavasti yhteisen talouden hyväksi tuomansa panoksen perusteella hyvitystä. Avopuolison asema ei ole kuitenkaan rinnastettavissa aviopuolisoon.

Muun muassa oikeutta hyvityksen saamiseen ei ole annettu kaikille avopuolisoille, vaan edellytyksenä on, että pari on elänyt yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta tai heillä on tai on ollut yhteinen tai vastaavasti yhteisessä huollossa oleva lapsi.

Avopuolisolla tai tämän perillisellä on oikeus vaatia erottelua avoliiton päättyessä toisen puolison kuolemaan. Omaisuuden erottelussa tulee lähtökohtaisesti noudatetuksi omaisuuden erillisyyden periaate. Tämä tarkoittaa sitä, että kumpikin pitää oman omaisuutensa. Mikäli irtaimen esineen omistusoikeutta ei ole mahdollista selvittää, katsotaan se kuuluvaksi yhteiseen omaisuuteen. Mahdollisen yhteisen omaisuuden kohdalla yhteisomistussuhde on purettava. Erottelusta sopimista tulee pitää lähtökohtana, mutta tarvittaessa on mahdollista turvautua pesänjakajan apuun.

Mikäli toinen puoliso on avustanut toisen puolison omaisuuden kartuttamisessa tai säilyttämisessä ja jakaminen vain omistussuhteisiin perustuen johtaisi hyötymiseen toisen kustannuksella, avopuolisolla voidaan katsoa olevan oikeus hyvityksen saamiseen. Tällaisina perusteina voidaan pitää muun muassa varojen käyttöä yhteiseen talouteen tai työn tekemistä yhteisen talouden tai vastaavasti toisen avopuolison omistaman omaisuuden hyväksi. Hyvityksestä voidaan sopia omaisuuden erottelun yhteydessä. Tarvittaessa hyvitystä koskevan vaatimuksen voi esittää pesänjakajalle tai nostaa erilliskanteen käräjäoikeudessa hyvitysvaateen käsittelemiseksi. Oikeus hyvitykseen raukeaa silloin, kun hyvitystä ei ole vaadittu omaisuuden erottelua seuraavan kuuden kuukauden kuluessa.

Huomionarvoista on myös avopuolison oikeus saada tietyissä tapauksissa avustusta kuolinpesästä. Tällainen avustus on harkinnanvaraista ja sen tarkoituksena on lieventää toimeentuloon kohdistuvaa äkillistä muutosta tilanteissa, joissa toinen avopuoliso on ollut olennaisella tavalla riippuvainen kuolleen puolison taloudesta.

Avopuoliso kuuluu uuden voimaan tulleen lain myötä alimpaan veroluokkaan perintö- ja lahjaverotuksen osalta. Muun omaisuuden kohdalla he kuuluvat korkeampaan veroluokkaan, elleivät he ole tuloverolaissa tarkoitetun mukaisia verotuksellisia avopuolisoita. Verotuksellinen avopuolison käsite eroaa muista määrittelyistä siinä, että avopuolisoiden on tullut elää yhteistaloudessa perinnön tai lahjoituksen tapahtuessa ja olla keskenään aikaisemmin avioliitossa tai heillä on tai on ollut yhteinen lapsi.

Avopuoliso eroaa aviopuolisosta myös siinä, että avopuolisolle ei ole annettu oikeutta pitää kuolinpesään kuuluvaa asuntoa tai asuntoirtaimistoa jakamattomana hallinnassaan. Avoliiton kohdalla on olennaista muistaa, että mikäli avopuolisolle halutaan antaa oikeus omaisuuden perimiseen omistus- tai käyttöoikeuksin, edellytetään testamentin tekemistä. Avopuolisoiden asema kuolinpesää koskevissa tapauksissa saattaa muodostua monimutkaiseksi, jolloin voi olla tarpeellista kääntyä asiantuntevan avun puoleen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa