Minilex - Lakipuhelin

Avopuolison asema kuolinpesässä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avopuolison suoja toisen puolison kuollessa parantui, kun laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta astui voimaan. Uuden lain lähtökohtana on, että avopuolisot pitävät oman omaisuutensa erossa toisen omaisuudesta. Eron sattuessa avopuolisoilla on oikeus vaatia omaisuuden erottelua mutta tietyissä tilanteissa myös hyvitystä yhteisen talouden hyväksi antamansa panoksen perusteella. Avopuolison asema ei ole kuitenkaan edelleenkään rinnastettavissa aviopuolisoon. Esimerkiksi oikeutta hyvityksen saamiseen ei ole kaikilla avopuolisoilla, vaan edellytyksenä on, että pari on elänyt yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta tai heillä on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi.

Avopuolisolla tai tämän perillisellä on oikeus vaatia erottelua myös avoliiton päättyessä toisen puolison kuolemaan. Omaisuuden erottelussa noudatetaan lähtökohtaisesti omaisuuden erillisyyden periaateetta. Tämä tarkoittaa, että kumpikin pitää oman omaisuutensa. Mikäli jonkin irtaimen esineen omistusoikeutta ei ole mahdollista selvittää, katsotaan se kuuluvaksi yhteiseen omaisuuteen. Mahdollisen yhteisen omaisuuden kohdalla yhteisomistussuhde on purettava. Sopimista tulee pitää lähtökohtana omaisuuden erottelussa, mutta tarvittaessa on mahdollista turvautua myös pesänjakajan apuun.

Mikäli toinen avopuoliso on avustanut toista avopuolisoa omaisuuden kartuttamisessa tai säilyttämisessä ja jakaminen vain omistussuhteisiin perustuen johtaisi hyötymiseen toisen kustannuksella, voidaan avustaneella avopuolisolla katsoa olevan oikeus hyvityksen saamiseen. Perusteina voidaan pitää muun muassa varojen käyttöä yhteisen talouden hyväksi tai työn tekemistä yhteisen talouden taikka toisen avopuolison omistaman omaisuuden hyväksi. Hyvityksestä voidaan sopia omaisuuden erottelun yhteydessä. Tarvittaessa hyvitystä koskevan vaatimuksen voi esittää pesänjakajalle tai nostaa siitä erilliskanteen käräjäoikeudessa. Oikeus hyvitykseen raukeaa, jos sitä ei ole vaadittu omaisuuden erottelua seuraavan kuuden kuukauden kuluessa.

Huomionarvoinen on myös avopuolison oikeus saada tietyissä tapauksissa avustusta kuolinpesästä. Tällainen avustus on harkinnanvaraista ja sen tarkoituksena on lieventää toimeentuloon kohdistuvaa äkillistä muutosta tilanteissa, joissa eloonjäänyt avopuoliso on ollut olennaisella tavalla riippuvainen kuolleen puolison taloudesta.

Avopuolisot kuuluvat uuden lain myötä alimpaan veroluokkaan perintö- ja lahjaverotuksen osalta. Muun verotuksen osalta he kuuluvat korkeampaan veroluokkaan, elleivät ole tuloverolain mukaisia verotuksellisia avopuolisoita. Verotuksellisen avopuolison asema edellyttää, että avopuolisot ovat eläneet yhteistaloudessa perinnön tai lahjoituksen tapahtuessa ja ovat aiemmin olleet keskenään avioliitossa tai että heillä on tai on ollut yhteinen lapsi.

Avopuoliso eroaa aviopuolisosta siinä, että avopuolisolla ei ole oikeutta pitää kuolinpesään kuuluvaa asuntoa tai asuinirtaimistoa jakamattomana hallinnassaan. On tärkeä huomata, että jos avopuolisolle halutaan antaa oikeus puolisonsa omaisuuden perimiseen omistus- tai käyttöoikeuksin, tulee tästä määrätä testamentissa. Avopuolisoiden asema kuolinpesää koskevissa tapauksissa saattaa muodostua monimutkaiseksi. Tällöin voi olla järkevää kääntyä asiantuntevan avun puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa